Jari Rankisen nettipäiväkirja

sunnuntaina, elokuuta 24, 2008

Taas ensi sunnuntaina

Tämä sunnuntai oli sikäli poikkeuksellinen, ettei Karkun evankelisella opistolla ollut tänään jumalanpalvelusta. Opiston sali oli luvattu muuhun käyttöön eikä siksi saliin voitu kokoontua viettämään jumalanpalvelusta. Ensi sunnuntaina 31.8. on taas jumalanpalvelus ja siitä eteenpäin joka sunnuntai. Ensi sunnuntain jumalanpalvelus on messu. Se alkaa klo 11. Tervetuloa!

Ensi sunnuntaina ja siitä eteenpäin joka sunnuntai on jälleen mahdollisuus ruokailla opistolla jumalanpalveluksen jälkeen. Ruokailun hintaa jouduttiin hieman korottamaan. On puhuttu paljon ruoan kallistumisesta. Todella hyvä ja monipuolinen ateria maksaa aikuiselle 12 euroa, alle 15-vuotiaalle 6 euroa, perhelippu on 30 euroa. Ruokailuun pitäisi ilmoittautua viimeistään sunnuntaita edeltävänä tiistaina. Ilmoittautua voi soittamalla numeroon 03-5134 301. Kirkkokahvit voi juoda opistolla ilman ilmoittautumista.

Ensi viikonvaihteessa opistolla on isien ja poikien leiri. Leirille on ilmoittautunut hienosti väkeä. Vielä muutama mahtuu mukaan. Kirjoitin tästä leiristä enemmän nettipäiväkirjassani 2.8. Ensi tiistai on myös leirille viimeinen ilmoittautumispäivä. Leirille ilmoittaudutaan soittamalla numeroon 03-5134 151.

Ensi sunnuntain messuun ovat erityisen tervetulleita niiden isien ja poikien kotiväki, jotka ovat leirillä. Messun jälkeen on mahdollisuus syödä yhdessä isien ja poikien kanssa. Viimeistään tiistaina pitäisi ilmoittautua. Messun jälkeen kotiväelle myös esitellään kuvin, mitä leirillä on tehty.

perjantaina, elokuuta 22, 2008

Hallinto-oikeus käsitteli asiaani

Aamulehdessä (http://www.aamulehti.fi/) kerrottiin eilen ja tänään Turun hallinto-oikeuden suullisesta käsittelystä, jonka aiheena oli valitukseni arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksestä. Valitin siis siitä, että arkkihiippakunnan tuomiokapituli päätti erottaa minut Vammalan kappalaisen virasta ja pappisvirasta kolmeksi kuukaudeksi. Suullinen käsittely oli toissapäivänä ja eilen.

Se, että hallinto-oikeus käsittelee tämäntyyppistä asiaa suullisesti, ei ole aivan tavallista. Suullinen käsittely toteutettiin siksi, että hallinto-oikeus halusi kirjallisen aineiston lisäksi myös kuulla asianosaisia ja todistajia. Minulle henkilökohtaisesti hallinto-oikeuden päätöksellä toisaalta on merkitystä, toisaalta ei ole. Olen joutunut jättämään eroanomukseni Vammalan kappalaisen virasta. Oli hallinto-oikeuden päätös mikä tahansa paluuta tähän virkaan minulla ei ole. Toisaalta hallinto-oikeuden päätös vaikuttaa siihen, voinko toimia pappina nykyisessä tehtävässäni. Jos tuomiokapitulin päätös pysyy voimassa, minulta otetaan pois pappisoikeudet kolmeksi kuukaudeksi. Hallinto-oikeuden ratkaisu vaikuttaa tietysti moniin muihin. On huomattava joukko niitä pastoreita, jotka joutuvat lähivuosina samaa tilanteeseen kuin minä. Onko heillä oikeus toimia vakaumuksensa mukaan vai voidaanko heidät erottaa viroistaan?

Aamulehden eilisen jutun mukaan kirkkoherra Osmo Ojansivu kieltää luvanneensa minulle, että työvuorot voidaan järjestää siten, etten joudu toimimaan vastoin omaatuntoani. Kirkkoherraa kuultiin myös oikeuden suullisessa käsittelyssä todistajana.

Kirkkoherran väite ei tunnu uskottavalta. Jos emme olisi sopineet työvuorojen järjestelystä, miksi niitä alettiin järjestellä myös minun osaltani heti, kun aloitin työn Vammalan seurakunnassa? Ja miksi työvuorot järjestetiin yli kahdeksan vuoden ajan siten, ettei yhteentörmäystä tule? Jätin vakinaisen työni Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen Satakunnan piirijohtajana. Olisinko jättänyt, ellemme olisi kirkkoherran kanssa sopineet, että pystyn hoitamaan virkaani Vammalan seurakunnassa ilman tällaisia ongelmia, joissa menneiden kahden vuoden aikana olen ollut? Muistan hyvin, että puhuimme asiasta kirkkoherran kanssa silloin, kun hän pyysi minua seurakuntapastoriksi Vammalaan, ja sovimme työvuorojärjestelyistä. Tietysti halusin selvittää, voinko toimia tehtävässä, johon minua on pyydetty. Sama asia oli esillä silloin, kun minut valittiin kappalaiseksi.

Eilen hallinto-oikeudessa kuultiin kolmea Vammalan seurakunnan nykyistä tai entistä luottamushenkilöä. Yksi heistä todisti, että vuonna 1998 - silloin kun seurakuntaneuvosto esitti minulle kutsun määräaikaiseen seurakuntapastorin virkaan - kirkkoherra seurakuntaneuvoston kokouksessa kertoi kantani naispappeuteen, toimintatapani ja sen, ettei se aiheuta ongelmia, koska työvuorot voidaan järjestää ilman ongelmia. Kokouksessa oli tullut selväksi, mitä toimintatapani tarkoittaa: en toiminta jumalanpalvelusta yhdessä naispastorin kanssa. Kirkkoherra tässä kokouksessa esitti minun kutsumistani seurakuntapastoriksi. Saman kertoivat kaksi kirkkovaltuutettua, jotka toimivat tässä luottamuselimessä silloin, kun minut valittiin kappalaiseksi. Kirkkoherra oli yksiselitteisesti kertonut torjuvan kantani naispappeuteen, toimintatapani ja sen, ettei siitä koidu ongelmia, koska työvuorot voidaan järjestää ilman vaikeuksia - siis siten, ettei minua laiteta samaan jumalanpalvelukseen naispastorin kanssa. Tätä asiaa oli nimenomaan kysytty kirkkovaltuuston kokoontumisessa. Myös näiden todistajalausuntojen valossa ei tunnu uskottavalta, ettei minulle luvattu mitään.

Aamulehden jutussa Osmo Ojansivu kertoo, etten koskaan yksiselitteisesti kieltänyt mahdollisesti tulevaisuudessa toimivani yhteistyössä naispastoreiden kanssa jumalanpalveluksessa. Keskustelin kirkkoherran kanssa ennen kuin sain kutsun seurakuntapastoriksi ja toin selvästi esille kantani naispappeuteen ja toimintatapani. Hän lupasi, että voin toimia näillä edellytyksillä Vammalan seurakunnassa. Enhän muuten olisi voinut siirtyä seurakunnan palvelukseen. Ennen kappalaisen vaalia tein kantani ja toimintatapani selväksi niin hakijoiden testauksen suorittaneen yrityksen psykologille kuin valintatyöryhmällä, kun nämä kysyivät minulta toimintatapaani ja kantaani. Muistan, että näiden vastausten jälkeen valintaa valmistelevassa työryhmässä erään kysyneen, onko mahdollista, että joskus tulevaisuudessa ajattelen tai toimin toisin. Siihen vastasin jotenkin siihen tapaan, että mietin tätäkin kysymystä enkä voi sanoa, että varmasti 60-vuotiaanakin toimin juuri samalla tavalla kuin nyt. Näin ajattelen edelleen.

Eilen oikeudessa kuultiin kolmea todistajaa, joilta kysyttiin, tuliko kantani naispappeuteen ja toimintatapani selväksi ennen kuin minut valittiin kappalaiseksi. Kirkkoneuvoston jäsen kertoi, ettei kirkkoneuvoston kokouksessa, jossa valmisteltiin kappalaisen vaalia, kirkkoherra tai kukaan muu sanonut, ettei Jari Rankisen kanta ole selvä, että hän ei ole yksiselitteisesti kieltänyt mahdollisuutta toimia yhdessä naispastoreiden kanssa tai hän tulee mahdollisesti tulevaisuudessa toimimaan toisin kuin tällä hetkellä. Kaksi kirkkovaltuutettua, jotka olivat valitsemassa kappalaista seurakuntaan vuonna 2004, todisti, ettei kirkkoherra tai kukaan muu kirkkovaltuuston kokoontumisessa kertonut, etten ole yksiselitteisesti kertonut kantaani ja toimintatapaani tai että tulevaisuudessa voin toimia toisin. Jos tämä olisi ollut oleellinen osa vastaustani vaalia valmistelevalla työryhmälle, se olisi varmasti kerrottu näissä kokouksissa.

Aamulehden jutun mukaan piispa Kari Mäkisen mielestä olen ollut hyvin jyrkkä. Hän kertoi olleensa minuun moneen otteeseen yhteydessä ja yrittäneensä välttää ristiriitoja keskustelujen avulla.

Hallinto-oikeuden julkisessa suullisessa käsittelyssä Kari Mäkiseltä kysyttiin, mitä vaihtoehtoja hän tarjosi minulle. Oliko hänellä keskusteluissa kanssani tarjota minulle muita vaihtoehtoja kuin se, että toimitan jumalanpalveluksen yhdessä naispastorin kanssa, tai että jätän virkani. Kari Mäkinen ei kertonut, että olisi ollut muita vaihtoehtoja. Eikä sellaisia piispa ole koskaan tarjonnut minulle. Itse ja jotkut muut Vammalasta yrittivät kyllä aikanaan esittää muitakin vaihtoehtoja. Esimerkiksi sitä että minut siirrettäisiin Sammaljoen kyläkirkon pastoriksi ja toimittaisin jumalanpalveluksen siellä yksin, kuten siinä kirkossa on tapana. Tai sitä että minut siirrettäisiin työalalle, jossa vain harvoin on jumalanpalvelusvuoro Tyrvään kirkossa. Ja nämä vuorot järjestettäisiin niin, ettei yhteentörmäystä tulisi. Nämä ehdotukset tai muut eivät sopineet piispalle. Nämä olisivat hänen mielestään olleet syrjintää. Piispan mielestä minä oli jyrkkä. Minun mielestäni piispa oli jyrkkä ja ehdoton.

Turun hallinto-oikeus kertoi tekevänsä päätöksensä asiasta syyskuun lopulla tai lokakuun alkupuolella.

lauantaina, elokuuta 16, 2008

Pastoreille valinnan mahdollisuus?

Eilen Aamulehdessä haastateltiin arkkipiispa Jukka Paarmaa. Aiheena oli homoparien siunaaminen. Arkkipiispan mielestä vähimmäisvaatimus tässä asiassa on, että pastoreille tulee jäädä valinnan mahdollisuus. Niitä, jotka eivät omantunnonsyistä voi toimittaa siunausta, ei tule pakottaa siihen.

Samaa sanottiin, kun aikanaan kirkkoomme tuotiin naispappeus. Kirkolliskokous, joka hyväksyi papinviran avaamisen naisille, hyväksyi suurella ääntenenemmistöllä ponnen, jossa todetaan: "Myös niillä kirkon jäsenillä ja viranhaltijoilla, jotka suhtautuvat torjuvasti pappisviran avaamiseen naisille, tulee edelleen olla kirkossamme toimintavapaus ja mahdollisuus tulla vihityksi ja nimitetyksi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon eri virkoihin. Kaikki kirkon jäsenet ja viranhaltijat ovat yhdessä vastuussa siitä, että muutoksen aiheuttamat vaikeudet pyritään voittamaan keskinäisen yhteistyön avulla ja kirkon ykseyttä varjellen." Vielä muutama vuosi sitten kirkkomme johtajat puhuivat siitä, että kirkossa on tilaa myös niille, jotka torjuvat naispappeuden. Nyt olemme siinä tilanteessa, jossa olemme. Tilaa ei ole, annetaan rangaistuksia, uhataan erottamisella ja asioita selvitetään oikeusistuimissa.

Uskon arkkipiispan olevan aidosti sitä mieltä, että pastoreilla, jotka pitävät homosuhdetta Jumalan tahdon vastaisena, tulee olla oikeus kieltäytyä siunaustoimituksesta. Uskon myös, että tällaiset puheet unohdetaan muutamassa vuodessa, mikäli kirkkomme päättää ryhtyä siunaamaan homosuhteita. Ehkä olisikin vaikeaa toimia toisin. Sanottaisiin, miksi homoparin siunaamisesta kieltäytyminen on sallitua, koska sallittua ei ole kieltäytyminen yhteistyöstä alttarilla naispastorin kanssa. Luultavasti syrjintää koskeva lainsäädäntö otetaan avuksi. Kirkko hyväksyy homosuhteen siunaamisen ja siksi ne kirkon viranhaltijat, jotka kieltäytyvät siunaamasta homosuhdetta, syrjivät ihmisiä heidän sukupuolisen suuntautumisensa perusteella. Tästä seuraa rangaistuksia.

Piispa Mikko Heikan työryhmä selontekoineen ja toimenpide-ehdotuksineen taisi avata ovet sellaiselle, mitä kovin moni ei toivo kirkkoon. Olisiko vielä mahdollista laittaa nämä ovet kiinni?

sunnuntaina, elokuuta 10, 2008

Kristuksen paluu

Ensi tiistaista torstaihin (12.-14.8.) Karkun evankelisella opistolla on raamattuteologiset päivät. Päivien aiheena on Kristuksen paluu. Tärkeä asia josta puhutaan liian vähän. Päivien luentojen aiheita ovat esimerkiksi "Kiistetäänkö helvetti puhumalla vai vaikenemalla?", "Viimeinen tuomio ja lopunajat suomalaisissa rippikoulukirjoissa", "Miten julistan Kristuksen paluuta?" ja "Luther ja lopunajat".

Tiistai-iltana klo 18.30 on seurat opiston salissa ja keskiviikkona samaan aikaan messu, jonka toimittaa piispa Olavi Rimpiläinen.

Päivät on tarkoitettu niin teologeille kuin muille Raamatusta ja teologiasta kiinnostuneille. Ilmoittautua voi vielä maanantaina puhelimella 03-513 4151 tai sähköpostitse toimisto@keokarkku.fi. Varsinkin niiden, jotka tarvitsevat majoituksen, on syytä ilmoittautua. Päiville voi osallistua myös osaksi aikaa. Olet lämpimästi tervetullut.

lauantaina, elokuuta 02, 2008

Isien ja poikien leiri

Joimme eilen kahvit hyvän ystäväni Ari Kuuselan kanssa. Muutama viikko sitten puhuimme, että järjestäisimme isien ja poikien leirin Karkun evankelisella opistolla. Eilen sitten kahvikuppien ääressä suunnittelimme leiriä.

Tarkoitus on, että leirillä isät ja pojat ovat tiiviisti yhdessä - isät antavat aikaa pojille ja pojatkin isille. Suunnittelimme, että melomme kanooteilla, tutustumme kauko-ohjattaviin lentokoneisiin ja hieman isompaan lentolaitteeseen, ammumme ilmakiväärillä ja pelaamme yhdessä. Tottakai teemme nuotion, saunomme, uimme ja hiljennymme kuuntelemaan Jumalan puhetta.

Leiri pidetään siis Karkun evankelisella opistolla. Aloitamme lauantaina 30.8. klo 10 ja päätämme sunnuntaina 31.8. klo 13. Ilmoittautua voi opistolle, puh. 03-513 4151, tai minulle, puh. 050-571 4797. Sähköpostillakin se onnistuu - jari.rankinen@sley.fi. Minulta voi kysyä leiristä lisää. Viimeistään tiistaina 26.8. pitäisi ilmoittautua. Leiri maksaa isältä ja pojalta yhteensä 60 euroa. Jos poikia on enemmän kuin yksi, seuraavien poikien leirimaksu on 10 euroa.

Eilen Ari muisteli niitä leirejä, joilla oli aikanaan oman isänsä kanssa. Ne olivat hienoja kokemuksia. Lämpimästi tervetuloa.

Eilen illalla rakensimme kirkon - kuten kesäkuussa. Se nousi Karkkuun opiston rantaan ja yllättävän nopeasti. Mukana talkoissa oli komea joukkoa miehiä. Kiitos myös naisille, jotka olitte mukana. Tässä kirkossa on huomenna sunnuntaina konfirmaatiomessu. Olet myös sinne lämpimästi tervetullut. Messu alkaa klo 11.