maanantaina, toukokuuta 28, 2007

Ei vastoin kirkon oppia

Nettipäiväkirjani edellisen kirjoituksen kommenteissa Vesa Pöyhtäri kirjoitti, että vaihtoehtoja nykyisessä tilanteessa on lähinnä kaksi: Kirkolliskokous ottaa kantaa naispappeuteen ja päättää, että naispappeuden torjuminen on harhaoppi eikä sitä sallita. Toinen vaihtoehto on, että jatketaan samaan tapaan kuin tähän asti - siten, ettei kirkon perinteen mukaisesti uskovia ja toimivia seurakuntalaisia, pastoreita ja muita seurakunnan työntekijöitä painosteta toimimaan vastoin heidän käsitystään.

Minäkin ajattelen, että perusteltuja vaihtoehtoja on nämä kaksi. Jos kirkko ilmoittaa, että naispappeuden torjuminen on harhaoppi, asia on selvä. Ei se, joka kastaa lapsena kastettuja uudestaan, voi edellyttää, että hänellekin täytyy olla kirkossa tilaa - koska hän opettaa ja toimii vastoin kirkon oppia. Se, joka torjuu naispappeuden, voi edellyttää, että kirkossa pitäisi olla tilaa myös hänelle - koska hän ei opeta eikä toimi vastoin kirkon oppia. Sille, mistä piispat ovat nimenomaan ilmaisseet, ettei se ole vastoin kirkon oppia, luulisi löytyvän kirkossa tilaa. Se, joka torjuu naispappeuden, voi edellyttää, ettei häntä kirkossa painosteta tai vaadita toimimaan vastoin vakaumustaan, koska hänen käsityksensä ei ole kirkon oppia vastaan. Se, joka kannattaa aikuiskastetta, ei voi vaatia samaa, koska hän uskoo toisin kuin luterilainen kirkko.

Olen kirjoittanut, että tilaa löytyisi ja ongelmat saataisiin ratkaistua ainakin siedettävästi neljän kohdan ohjelmalla: 1. Myönnämme, että ajattelemme kirkossa papinviran sukupuolesta kahdella eri tavalla. 2. Emme painosta toisiamme muuttamaan tässä asiassa kantaa tai toimintatapaa. 3. Ristiriitatilanteissa se, joka edustaa kirkon perinteen mukaista käsitystä papinvirasta, väistyy sivuun, ettei naispastorin tarvitse väistyä. Jos niin halutaan, näitä tilanteita tulee hyvin harvoin, ehkä kerran tai pari vuodessa. 4. Raamatun kehotuksen mukaan kilpailemme toistemme kunnioittamisessa. Kunnioittamiseen kuuluu myös toisen vakaumuksen kunnioittaminen. Uskon edelleen, että tällä ohjelmalla löydettäisiin rakentava ratkaisu.

Edellisen kirjoituksen kommenteissa Harri Raitis kehotti Vesa Pöyhtäriä ja minua katumukseen ja lupasi, että rakastava kirkkoäiti ottaa meidät avosylin vastaan. Kovin ehdollista ja vaativaa on äidin rakkaus. Äidin rakkaus vaatii, että meidän on luovuttava siitä, mitä pidämme oikeana ja minkä ymmärrämme Jumalan tahdoksi. Vesaa ja minua syytetään jyrkkyydestä. Jyrkkyydestä voidaan syyttää muitakin. Kovuutta, ehdottomuutta ja oikeassa olemista, jota Harri Raittiin kirjoitukset edustavat, kohtaa onneksi aika harvoin.

13 Comments:

Blogger Teininen Jukka said...

Heikki Lepälle pelastusvarmuudessa
”..PELKKÄÄ LEIPÄÄ JA VIINIÄ..”
Tunnustuskirjoissamme sanotaan Ehtoollisen sakramentin yhteydessä (Yksimielisyyden ohje siv. 516-517) , ”Sen (sakramentin) pätevyys ei riipu sakramenttia toimittavan palvelijan tai sen vastaanottajan kelvollisuudesta tai kelvottomuudesta. Edellytyksenä on, että noudatetaan Herran Kristuksen käskyä ja asetusta… Toinen asia on, jos ensin muutetaan Jumalan sana ja säätämys ja tulkitaan se toisin. Niinhän tekevät nykyiset sakramentin viholliset, ja heillä on sitten kyllä pelkkää leipää ja viiniä.”
Myöhemmin vielä siv. 527 sanotaan: ”Siunaaminen eli asetussanojen lausuminen ei vielä sinänsä saa sakramenttia aikaan, ellei noudateta koko sitä ehtoollisen toimittamisen järjestystä, jonka Kristus on säätänyt. ”
Ydinkohtahan koko ehtoollisopissamme on se että sakramentti syntyy kun asetussanat lausutaan Kristuksen suulla ja valtuutuksella. Näin mm. Tom G.A. Hardt” ”Kun pyhät sanat lausutaan Kristuksen persoonassa, kyseessä ei ole tyhjä fraasi. Sakramenttia toimittava pappi ottaa suuhunsa Jumalan oman luomissanan ja niin toteuttaa messun ihmeen. Konsekraation suorittaja toimii Kristuksen valtuuttamana, ”hänen persoonassaan” . Kirkkomme tämän päivän messukäytäntöön, uuden virkajärjestyksen mukaisesti, on kysyttävä; Saavatko ”naispapin” toimittamassa messussa seurakuntalaiset PELKKÄÄ LEIPÄÄ JA VIINIÄ?
Valitettavasti vastaus on myönteinen. PELKKÄÄ LEIPÄÄ JA VIINIÄ. Vaikka uuden virkajärjestyksen nainen aivan oikein ja tarkasti suorittaa konsekraation, häneltä puuttuu tärkein; Kristuksen säätämys ja valtuutus. Asetussanoissa ei kuulu Kristuksen ääni. Saarnavirasta joka hoitaa sakramentit: ” Pyhä Henki on tässä kohden erottanut vaimot, lapset ja oppimattomat ihmiset, ja valitsee ainoastaan kykeneviä mieshenkilöitä tähän virkaan jne” Luther. Raamatun mukaan Pyhä Henki poistuu tottelemattomista. ” Herran Henki siirtyi pois Saulista. ” 1 Sam 16,14 Pyhä Henki annetaan niille jotka ovat kuuliaisia Hänelle.
”Me olemme kaiken tämän todistajat – samoin Pyhä Henki, jonka Jumala on antanut niille jotka häntä tottelevat.” Apt 5,32
Kristuksen kuninkaallista virkaa loukkaavat: ” 4. Kaikki jotka jossakin muodossa tahtovat saattaa Kirkossa voimaan ihmisvallan vastoin Kristuksen tahtoa, hän kun tahtoo hallita armonvaltakunnassaan yksin sanansa kautta (Matt. 23:8). Kristuksen säätämällä saarnaviralla on vain Jumalan sanan valta, toisin <<<0324>>> sanoen se voi käskeä ainoastaan sellaista, mitä Jumalan sanassa on käsketty. Sen mistä Jumalan sanassa ei ole käskyä (ehdonvallan asiat, res mediae), kristityt järjestävät itse keskenään sopien (vrt. suuren Antikristuksen, paavin, hirvittävää Kristuksen valtaan kohdistuvaa loukkausta, 2. Tess. 2:4). Kristuksen yksinvaltaa vastaan Kirkossa nousevat kuitenkin kaikkikin väärät opettajat tahtoessaan saada oman sanansa määrääväksi Kirkossa (antikristukset, 1. Joh. 2:18), varsinkin kaikki protestanttiset kirkkoyhteisöt, joissa on roomalainen suuntaus vallalla siinä, että ne tahtovat de iure tai de facto sitoa kristittyjen omantunnon määrättyyn kirkolliseen hallintoon sivuuttaen Jumalan sanan (näin reformoidut lahkot, luterilaiset, joilla on roomalainen suuntaus jne.).Pieper Dogmatiikka s.337
”Oikea virka on sen edellytys, että voimme varmasti ja turvallisesti käydä Herran pöytään.” H.Koskenniemi SS 10.4.1997
Jukka Teininen Forssa

1:42 ip.  
Blogger Harri Raitis said...

JR kirjoitti:"Kovuutta, ehdottomuutta ja oikeassa olemista, jota Harri Raittiin kirjoitukset edustavat, kohtaa onneksi aika harvoin."
Totta. Onneksi aika harvoin, mutta nyt te kaksi olette oman toimintanne takia kohdanneet sekä kovuuden, ehdottomuuden että oikeassa olemisen. Lienettekö aivan syyttömiä siihen, että tähän on tultu? Yritin vain vielä kerran kertoa, että teillä (Rankisella ja Pöyhtärillä) on yksi ainoa mahdollisuus selvitä kirkon yhteyttä särkemättä. Jos se ei kelpaa, ei kukaan voi teitä tässä asiassa auttaa. Lukekaapa vielä kerran edellinen kommenttini. Siitä saattaa aueta muitakin näkökulmia kuin alussa mainittu.
Lopetan taas kirjoittamisen tähän blogiin. Ei tänne enää juuri kukaan muukaan näytä kirjoittavan. Kaikki on sanottu. Puhukoon nyt kirkon oma lainkäyttö. Sen verran voisitte teidät kasvattanutta rakastavaa äitiänne kunnioittaa, ettette vaivaisi ettekä manipuloisi hyvää tarkoittavia kristittyjä vaivaamaan tällä asialla muita viranomaisia.
Harri Raitis

1:51 ip.  
Blogger sissi said...

Harri Raittiille ja muillekin: lukekaapa Roomalaiskirjeen 14 luku.

Vaikka tässä nyt puhutaankin ymmärtääkseni lihan syomisestä voisikohan sitä soveltaa myös tähän tilanteeseen? Korjatkaa, jos olen väärässä.

Sirkka Heikkilä
Tampere

5:59 ip.  
Blogger marika a-s said...

Sirkka Heikkilä ei ole väärässä ainakaan minun mielestäni. Kaikki ovat varmaan jo kyllästyneet, kun jankutan tätä, mutta 14. ja 15. luku kuuluvat yhteen. Lähimmäisen huomioon ottaminen ja sen ajatteleminen, mikä on hyväksi hänelle - siinäpä tietenkin myös Jari Rankisen ajatus. Ei kai hän omaksi ilokseen ole tässä tilanteessa nyt. Ja mikä perustelu, Room 15:3 !

Marika Auranen-Seppälä
Kuusankoski

10:05 ip.  
Blogger Mari Hiltunen said...

Jopa oli taas raittiita ajatuksia täällä keskusteluissa.

Keskustelu vaikenee, koska ei tosiaan voi kuin puulla päähän lyötynä ihmetellä tilanteen ajautumista tähän pisteeseen. "On yksi ainoa mahdollisuus selvitä kirkon yhteyttä särkemättä", kirjoittaa Harri Raitis.

Mitä yhteyttä?

Ihmisten luoma keinotekoinen yhteys joutaakin särkymään.

"Ei kukaan voi teitä tässä asiassa auttaa", kirjoittaa Raitis edelleen.

Kyllä voi, Jumalalle on kaikki mahdollista. Luottavaisin mielin saamme katsoa tulevaisuuteen.

Jani Salmiselle lyhyesti: vetoamalla alati muuttuvaan Raamatun tulkintaan voidaan Raamatusta poistaa mitä tahansa asioista. Onhan jo keskusteltu siitäkin, että ajatus syntien sovituksesta Jeesuksen verisen kuoleman kautta ei oikein istu tähän maailmanaikaan. Eikä oppi helvetistä tai neitseestäsyntymisestä. Me ihmiset todella muutumme aina vain viisaammiksi. Osaamme määritellä sellaisetkin asiat muuttuviksi opinkohdiksi, mitkä aina ennen on ajateltu olevan osa muuttumatonta apostolista oppia.

Mari Hiltunen, Valkeala

10:28 ap.  
Blogger Topi Jääskeläinen said...

Kotimaan nettisivulla äänestys merkittävimmästä herätysliikkeestä:

http://www.kotimaa.fi/kotimaa/

4:40 ip.  
Blogger HenriJ said...

Kotimaan äänestyksessä ei selviä, että etsitäänkö merkittävintä hyvässä vai pahassa...

Henri Järvinen
Vantaa

9:47 ip.  
Blogger Henkka said...

Hei!

En tiedä onko tästä joku jo jotain maininnut, mutta mitenkä on, mikäli Rankinen ja/tai pöyhtäri nostais kissan pöydälle ja veis asian maalliseen oikeuteen, niin siellähän tulkittais kirkon tunnustuskirjoja, joka johtaisi automaattisesti siihen, että kirkko häviäisi oikeudessa? tässäkö syy siihen, että kirkon johto pyytää Rankista ja Pöyhtäriä pitämään asian kirkon sisällä?

10:33 ip.  
Blogger Henkka said...

Oi, pitäis lukea blogin "säännöt" ennen kirjoittamista :)

Edellisen viestin siis lähetti

Henri Pekkanen, Kiiminki
H.Pekkanen@netti.fi

11:12 ip.  
Blogger Pertti Koivisto said...

Kirkon virkakäsitys ja faktat

Kirkon virasta on keskusteltu 2000 vuotta. Kirkon johto teki tässä asiassa päätöksen jo 2000 vuotta sitten. Ohjeet myös nykyisille viranhaltijoille ovat selvät mm. Timoteus-kirjeessä. Mitään epäselvää niissä ei ole. Nykyinen käytäntö on hyvin ristiriitainen. Kirkkolain ja pappisvalojen mukaan virassa voi olla vain mies. Tämä on kirkon johdon kanta.
Viime vuosien suurten kirkkojen virkakeskustelussa kirkon johdon kanta on voittanut. Siellä ei keskustelua enää käydä.
Kirkon johdon kannalla on 3 miljardia seurakuntalaista. vastassa on Jukka Paarma ja muutama suomalainen piispa,siinä vastustajien kaarti.
Arkkipiispa on valinnut hyvin erikoisen linjan. Raamatulla,Jumalalla,tieteellisillä faktoilla tai seurakunnalla ei hänelle ole mitään merkitystä-hänelle merkitsee vain, mitä mieltä on Tarja Halonen,siltä pohjalta hän rakentaa teologiansa.

Pertti Koivisto
Kosmologi
Turun Yliopisto

Turun yliopiston työntekijöiden ja opiskelijoiden kotisivuluettelosta saa lisätietoja po. henkilöstä

10:43 ap.  
Blogger Henkka said...

"Arkkipiispa on valinnut hyvin erikoisen linjan. Raamatulla,Jumalalla,tieteellisillä faktoilla tai seurakunnalla ei hänelle ole mitään merkitystä-hänelle merkitsee vain, mitä mieltä on Tarja Halonen,siltä pohjalta hän rakentaa teologiansa"

Tähän pitäisi vielä mainita _gallupit_ Sekä _media_ (iltalehti sekä iltasanomat)

Jos olisin tämmönen pilapiirtäjä joka julkaisee lehtiin kuvia, niin piirtäisin Arkkipiispan kumartamaan laintaulujen muotoon veistettyjä iltasanomia sekä iltalehteä, joissa lukee galluppien tuloksia.

Tulipas taas lauottua :)

Henri Pekkanen
Oulu/Kiiminki/Jääli

3:33 ip.  
Blogger Pertti Koivisto said...

Valapattoiset ja lainrikkojapiispat
Kaikki piispat ovat vannoneet pappisvalan,jossa he vannovat pysyvänsä Jeesuksen opetuksissa,tunnustuksessa ja Raamatun sanassa. Tähän velvoittaa myös kirkkolaki. Piispoilla ei kuitenkaan virkakysymyksessä ja monissa eettisissä ja taloudellisissa kysymyksissä ole aikomuskaan seurata Jeesusta,kirkon johtoa. Mitä tästä opimme ?

Pertti Koivisto
http://users.utu.fi/pertkoiv/

4:54 ip.  
Blogger Avilan Pyhä Teresa said...

Miksi joku täällä sanoo, että arkkipiispa Paarma olisi jotenkin ainoa naispappeuden puoltaja, vastassaan koko kirkon traditio ja nykyinen kristikunta? Kyllähän nykyään naispappeus taitaa olla koko Skandinaviassa ja Englannissa ja Saksassa, eli melkein koko protestanttisessa Euroopassa.

Mutta minusta argumenttina ei saa olla se, miten kirkko missäkin maassa toimii, vaan onko se Raamatun mukaista. Minusta ja edelläluettelemieni kirkkojen mukaan se on.

Miksi täällä koko ajan annetaan ymmärtää, ettei Suomen ev.lut. kirkko halua noudattaa Raamattua ja toimi Raamatun mukaisesti? Siitä tuskin on kyse. Ja ehkä tässä on juuri se ongelma: ehkä naispappeuden vastustus ei ole harhaoppi. Mutta se on, että jos koko ajan julkisesti väittää, että kirkko ei halua noudattaa Raamatun sanaa.

Ymmärtääkö herra Rankinen, että myös naispapit ja naispappeuden tukijat haluavat noudattaa Raamattua ja Jumalan kutsua? Jos näin, niin miksi hän aiheuttaa hajaannusta opettamalla toisin, miksi hän täällä blogissakin kirjoittaa, että HÄN noudattaa Jumalan Sanaa, kirkko ei. Monet seurakuntalaiset ovat hämmentyneitä tästä tilanteesta ja kirkostaeroamisvauhti kasvaa. Jos herra Rankinen itse peräänkuuluttaa kirkolta suvaitsevaisuutta, miksi hän itse leimaa kirkon raamatunvastaiseksi?

1:04 ap.  

Lähetä kommentti

<< Home