keskiviikkona, lokakuuta 03, 2007

Miten pitää ihmiset kirkossa?

Tiedotusvälineet kertoivat tänään, että Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on päättänyt pidättää pastori Vesa Pöyhtärin kahdeksi kuukaudeksi papinviran toimittamisesta. Tuomiokapitulin päätös tarkoittaa, ettei hän saa toimia Oulun Karjasillan seurakunnan kappalaisena kahteen kuukauteen. Pappisvirasta häntä ei pidätetty. Siis pappisoikeuksia ei otettu täksi ajaksi pois.

Luultavasti kappalaisen viran hoitaminen ei pääty tähän päätökseen. Uskon Vesan valittavan päätöksestä. Tällöin päätös ei tule lainvoimaiseksi. Täytyy odottaa hallinto-oikeuden ja mahdollisesti korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu asiasta. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöstä saatanee odottaa pari vuotta.

Valittaminen oikeusistuimiin ei ole tahallista asian pitkittämistä. Tai kiusan tekemistä. On huomattavia oikeusoppineita, joiden mielestä ei ole ollenkaan selvää, voidaanko pastori erottaa papinvirasta sen takia, ettei hän uskonvakaumukseensa vedoten toimita messua yhdessä naispastorin kanssa. On monia juristeja, joiden mielestä papin erottaminen virasta tällä perusteella on juridisesti kestämätön päätös.

Vastakkain on kaksi oikeutta: oikeus siihen, ettei tule tai koe tulevansa syrjityksi sukupuolen perusteella, ja oikeus uskonvakaumukseen ja sen osoittamiseen. Kun kaksi perusoikeutta on vastakkain, pitäisi käsittääkseni toimia siten, että molemmat otetaan huomioon niin hyvin kuin se on mahdollista. Tämä tapahtuisi tässä tapauksessa siten, ettei naispastorilta vietäisi mahdollisuutta toimittaa jumalanpalveluksia. Hän saisi pitää niitä niin paljon kuin kuka tahansa pastori. Toisaalta sitä pastoria, joka ei voi toimittaa messua yhdessä naispastorin kanssa, ei pakotettaisi toimimaan omaatuntoaan vastaan. Tämä ratkaisu pitäisi olla kirkossa mahdollinen siksikin, ettei naispappeuden torjuminen ole vastoin kirkon oppia. Viimeksi vuosi sitten syyskuussa kirkkomme piispat yhdessä totesivat, ettei naispappeuden torjuminen ole harhaoppi. Jos jokin on sallittu uskonvakaumuksena, se pitäisi saada myös osoittaa siinä, miten toimii. On kummallinen ajatus, että vakaumus voi olla muttei se saa näkyä.

Kirkosta eroaminen kiihtyy. Joka päivä Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta eroaa noin 100 jäsentä. Se on paljon. Etsitään ratkaisua, millä kirkosta eroaminen saataisiin ratkaisevasti vähenemään. Tuntuu, että ratkaisu, johon nyt uskotaan, on tämä: Kirkko tekee selväksi, ettei se hyväksy syrjintää. Se kohtelee kovalla kädellä niitä, jotka syrjivät naisia. Tämän pitäisi olla viesti siitä, ettei kirkosta kannata erota, niille, joille naisen ja miehen tasa-arvo on suurimpia arvoja ja jotka ovat arvostelleet kirkkoa, ettei tämä tarpeeksi ponnekkaasti edistä tasa-arvoa ja jopa sietää, mikä monien mielestä on naisten syrjimistä. Vesa Pöyhtäri taitaa nyt olla se, jolla kuulutetaan tätä viestiä. Huomaatteko, miten vakavasti kirkko suhtautuu tasa-arvoon! Ehkä minä olen seuraava. Markus Malmivaaran vuoro tulee sitten. Meidän jälkeemme ovat vuorossa monet muut.

Meille, jotka torjumme naispappeuden, asia ole tasa-arvokysymys. Kannatamme tasa-arvoa. Emme hyväksy naisten tai miesten syrjimistä sukupuolen perusteella. Useimmat kirkon miehet ja naiset tietävät ja ymmärtävät tämän. Harvoin siitä kuitenkin puhutaan. Ehkä siitä ei kannata puhua. Monet käsittäisivät puheen niin, että nyt puolustetaan tasa-arvon vastustajia. Sitä viestiä kirkosta ei saa antaa. Siksi on parasta rankaista niitä, jotka monien mielestä ovat tasa-arvon vastustajia.

Kirkossa keskustellaan, miten tulisi suhtautua homosuhteiden siunaamiseen ja homoparien vihkimiseen. Ehkä tämäkin ratkaistaan siten, että pyritään antamaan positiivinen viesti niille, joiden mielestä on loukkaavaa ja taantumuksellista pitää homosuhdetta Jumalan tahdon vastaisena. Siis viesti siitä, ettei kirkko ole taantumuksellinen eikä kirkosta kannata erota. Jos - vai joutuuko sanomaan: kun - pyrkimys on tämä, lopputulos on selvä: homoparien siunaamisiin tai vihkimisiin ryhdytään.

Onko seuraava asia Kristuksen ainutlaatuisuudesta luopuminen? Siis siitä käsityksestä luopuminen, että Kristus on ainoa tie Jumalan luo. Paine tätä uskomme kohtaa vastaan on jo melkoinen. Moni vaatii Kristuksen ainutlaatuisuudesta luopumista voidakseen olla kirkon jäsen. Tämä uskonkohta sotii sitä monien käsitystä vastaan, ettei mitään yhtä totuutta uskonasioissakaan ole. Ehkä vaatimukseen suostutaan myös virallisemmalla tasolla - jotta kirkosta eroaminen ei kiihtyisi. Monin paikoin ruohonjuuritasolla Kristuksen ainutlaatuisuudesta on ehkä jo luovuttu.

En usko, että kirkosta eroaminen saataisiin loppumaan näillä viesteillä. Ne voivat pitää kirkon jäsenenä jonkun, joka muuten saattaisi lähteä. Suurta virtaa ne eivät pysäytä. Ehkä lopulta ne kiihdyttävät kirkosta eroamista: moni kokee, ettei tarvitse kirkkoa, joka luopuu periaatteistaan ja edustaa sitä samaa, mitä muutkin. Jos kirkko kadottaa luottamuksen siihen, että Jumala puhuu Raamatussa - ilmoittaa siinä tahtonsa ja tien hänen luokseen - en pysty suremaan valtavasti, mikäli ihmiset jättävät tällaisen kirkon.

Herramme ja apostolit toimivat toisin. Ratkaiseva kysymys ei ollut, mitä ihmiset odottavat, miten vastata heidän vaatimuksiinsa ja miten olla loukkaamatta ketään. He julistivat, mitä olivat saaneet Jumalalta julistettavaksi. Se vihastutti monia. Mutta se myös sytytti - loi uskoa ja elämää. Kristinusko levisi ja seurakuntiin liittyi uusia jäseniä. Eikö näin kannattaisi toimia nytkin: julistaa, mitä olemme saaneet Jumalalta julistettavaksi? Jumalan sana luo ja vahvistaa edelleen uskoa. Se vetää Kristuksen yhteyteen ja pitää lähellä häntä. Se saa ihmiset pysymään kirkossa. Se saa toimimaan niin, että seurakunta rakentuu.

Jumalan ilmoituksen ydin on ihmeellinen evankeliumi: Kristus on syntien Sovittaja. Hänen turvissaan kadotuksen ansainnut pelastuu taivaaseen. Hänen turvissaan saan olla sellaisena kuin olen. Hänen turvissaan olen, kun minut on kastettu hänen omakseen ja uskon häneen.

16 Comments:

Blogger Viher-Tuomo said...

Aamen!

Eipä ollut taaskaan yhtään heresiaa havaittavissa tekstissäsi. Kirkko tuntuu toimivan Vesan, sinun ja Markuksen kohdalla tyhmästi. Juuri perusevankeliumia me kuitenkin eniten tarvitsisimme ja sitä - kiitos Herralle - oli kirjoituksesi lopussa. Kristitylle tärkeää ruisleipää.

Siunauksin,
Tuomo Viherjuuri
Helsinki

10:31 ip.  
Blogger Pälli said...

Sinulla on lahja kirjoittaa asiat selkeästi ja ymmärrettävästi auki. Kiitos paljon! Ja siunausta ja jaksamista...

Päivi Luukkainen
Jyväskylä

10:21 ap.  
Blogger Merja Auer said...

Kristus muuten kutsui yhteyteensä ja viimeiselle aterialleen Juudaksen, johon oli mennyt saatana.

8:08 ip.  
Blogger Merja Auer said...

Minusta muuten näyttää yhä vahvemmin siltä, että teet evankeliumista ehdollisen käytökselläsi - ja olet siis harhaoppinen.

8:03 ap.  
Blogger Viher-Tuomo said...

Merja, miten tämä liittyy tähän Jarin kirjoitukseen, johon kommentoit? En ehdi nyt tarkistaa, mihin se liittyi josko mihinkään kun lähden juuri kouluun, mutta...

...hyvä pointti kylläkin tuo ensimmäinen.

Tuomo Viherjuuri, Helsinki

8:31 ap.  
Blogger Martti Vaahtoranta said...

+ Merja,

mitä tarkoitat, kun kirjoitat Jarille: "Minusta muuten näyttää yhä vahvemmin siltä, että teet evankeliumista ehdollisen käytökselläsi"? Mitä "käytöstä" tarkoitat, mitä on "evankeliumin ehdollistaminen"?

Martti Vaahtoranta, Pyhäranta

1:02 ip.  
Blogger Mari Hiltunen said...

Merjalle

Evankeliumin ehdottomuus ei ole sama asia kuin meidän ihmisten muka ehdoton "rakkaus".

"on tullut tuomion aika, ja tuomio alkaa Jumalan huoneesta. Mutta jos se alkaa meistä, mikä onkaan niiden loppu, jotka eivät taivu uskomaan Jumalan evankeliumia? - Jos hurskas pelastuu vaivoin, miten käykään jumalattoman ja syntisen! Sen tähden ne, jotka joutuvat kärsimään, jos niin on Jumalan tahto, antakoot elämänsä uskollisen Luojan haltuun ja tehkööt edelleen sitä, mikä on hyvää." 1 Piet.4:17-19

Mari Hiltunen, Valkeala

3:52 ip.  
Blogger Merja Auer said...

Kiitos keskustelun jatkamisesta.

Perustan havaintoni moneenkin kirjoitukseen, noihin Jarin evankeliumin ytimen kuvauksiin ja etenkin ajatukseen, että Kristuksen yhteydessä saan olla sellainen kuin olen. Näin Jari tuntuu kokevan ja uskovan omalla kohdallaan, ja näin koen minäkin omalla kohdallani, vaikka olen pappi, ja luultavasti kokisin niin silloinkin, jos olisin lesbo.

Kun Jari nyt suojelee omaa olemistaan sellaisena kuin on ja omaa uskonvakaumustaan sillä, että kieltäytyy kaltaisteni kanssa yhteistyöstä jumalanpalveluksessa, en voi muuta kuin vetää sen johtopäätöksen, ettei tuo hänen evankeliuminsa ydin koskekaan minua. Minun uskonvakaumukseni on jotain niin pelottavaa, se ilmeisesti sisältää mahdollisuuden tulla hylätyksi kadotukseen, pois Jumalan edessä, että siltä pitää varjella itsensä.

Minusta tuntuu rankalta kirjoittaa vain Jarista, mutta sitähän hän kai toivoo - ettei vedottaisi ryhmäpaineeseen, kun arvioidaan hänen ratkaisujaan.

10:07 ip.  
Blogger Mari Hiltunen said...

Merja

Älä sotke lakia ja evankeliumia.

Raamatun käskyt saarnavirasta miehen tehtävänä ja varoitukset homoseksuaalisuudesta ovat lakia.

Teologina varmasti tiedät, että laki ei ole pelastustie, vaan evankeliumi.

Lakia ei voi kuitenkaan mitätöidä tai poistaa evankeliumin tähden. Jos laki turhennetaan, emme tarvitse evankeliumiakaan.

En pelastu siksi, etten ota pappisvihkimystä enkä siksi, että olen hetero. Pelastun yksin armosta, Kristuksen tähden, uskon kautta.

Jos poistan joitakin kohtia Jumalan laista, en voi enää olla varma evankeliumistakaan.

"Me saamme valtakunnan, joka ei järky. Olkaamme sen vuoksi kiitollisia, kiittäkäämme Jumalaa ja palvelkaamme häntä hänen tahtonsa mukaisesti, kunnioituksen ja pyhän pelon tuntein, sillä meidän Jumalamme on tuhkaksi polttava tuli." Hepr.12:28-29

Mari Hiltunen, Valkeala

11:11 ip.  
Blogger Merja Auer said...

Ai niin. Unohdin tuon ajattelumallin. Tulin taas vain katselleeksi Kristusta, enkä muistanut, että jotkut kuulevat hänen puhuvan opissa ja sanassa.

12:04 ap.  
Blogger Martti Vaahtoranta said...

+ Merja,

mikä on se "Kristus", joka ei ole Hänestä kertovassa Sanassa, jota oppi reflektoi? Ei kai vain haavekuva, oma heijastumasi peilistä, jota katselet? Etkö huomaa, että peili on rikki - niin kuin sinä ja minä?

Martti Vaahtoranta, Pyhäranta

8:58 ap.  
Blogger Viher-Tuomo said...

Viikon raamattuavaimissa Radio Deissä oli muistaakseni eilisaamuna puhe siitä, että kun tehdään testamentti, sitä ei voi muuttaa kukaan muu kuin sen kirjoittaja itse. Siihen ei kellään muulla ole mitään valtuuksia tehdä muutoksia. Ja Raamatun osathan ovat tunnetusti Vt ja Ut...

Jos Jumala ei ole ilmoittanut meille itseään erityisellä tavalla Pyhässä Sanassaan, mihin me voisimme luottaa, kun ymmärryksemme kuitenkin on vajavainen?

Tuomo Viherjuuri, Hki

10:33 ap.  
Blogger Unknown said...

Merja Auer:

Uskot varmaan, että Kristus on sinut virkaan kutsunut. Psykologisesti koet "oman Kristuksesi" kuten me kaikki muutkin. Sisäisesti seurustelemme hänen kanssaan juuri sellaina kuin olemme. Vaihtoehtoa ei edes ole, paitsi valheellinen.

"Juuri sellaisena" -minäämme ei ole silti vapautettu toteuttamaan itseään, vaan se on armahdettu kasteessa kuolemaan, jotta uusi voisi nousta.

"Minun Kristukseni" ei voi olla naispappeuskeskustelussa mikään normittaja. Intiimiä Kristus-suhdetta ei voi jakaa toisten kanssa. Minusta korotat sielunhoitaja-Jeesuksen varsinaisen "roolinsa" yläpuolelle. Kirkko ojentautuu vain sanan mukaan.

Reima Jokinen
Turku

12:39 ip.  
Blogger Martti Vaahtoranta said...

... ja kaiken lisäksi sellainen Herra, jonka kohtaamme mystisessä kokemuksessa, ei ole Herra ollenkaan, jos - tämä "koettu Herra" - opettaa toisin kuin Hänestä kertova Raamattu. Muistan professorini Seppo Teinosen laittaneen kuuluisan espanjalaisen naismystikon ja näkijän, Avilan Teresan suuhun seuraavat sanat: "Jos näky tai profetia ei ole tarkalleen Jumalan kirjoitetun sanan mukainen, se on Perkeleestä." Voin tosin muistaa väärinkin.

Martti Vaahtoranta, Pyhäranta

12:59 ip.  
Blogger Merja Auer said...

Lähdin lukemaan teologiaa, kun mikään muu ei kiinnostanut. Rupesin papiksi, kun mikään muu ei sujunut. Roikun täällä blogissa, kun en muutakaan osaa. Onko se Kristus, vai vääristynyt minuuteni, en tiedä, mutta muuta minulla ei ole, vaikka uskollisesti yritin taipua veljien ohjeen mukaisesti sanan ja tunnustuksen alle parinkymmenen vuoden ajan. Jos Jumalan valtakunta on iloa ja rauhaa, olen sen löytänyt vasta noiden vuosien jälkeen.

3:46 ip.  
Blogger Viher-Tuomo said...

Nyt en taas ota niinkään kommenttia naispappeuteen, mutta Sanassa meidän kuitenkin tulee pysyä. Merjan voisi ajatella tulleen johdatetuksi tähän elämäntilanteeseen, joka hänellä on, kun kaikki muut ovet hänen kertomansa mukaan suljettiin. Jumalan vai sielunvihollisen tahto?

Minusta tuntuu vahvasti, että Pyhän Hengen toimintaa on havaittavissa lukuisissa liikkeissä, jotka hyväksyvät naispappeuden, mutta myös niissä liikkeissä, jotka eivät sitä hyväksy. Hedelmistään puu kuitenkin tunnetaan, ja sitä meidän aina tulee tarkkailla, kun mietimme, onko jokin asia peräisin Jumalalta vai sielunviholliselta. Uskoisin, kuten varmaan kaikki muutkin tätä blogia lukevat, että löytyy lukuisia asioita, jotka ovat naispappeutta tärkeämpiä ja voimavarat, jotka tähän uhraamme, olisivat paljon paremmin käytetyt evankeliumin ytimeen keskittyen. Joten lopetan tämän tajunnanvirran tähän ja jatkan muita hommiani :D

Siunauksin,
Tuomo Viherjuuri
Helsinki

5:15 ip.  

Lähetä kommentti

<< Home