torstaina, toukokuuta 31, 2007

Vapaa

Nettipäiväkirjani kommenteissa ja muuallakin on esitetty ajatus, että toimin niin kuin toimin, koska jotkut painostavat minua toimimaan siten. Tai olen niin sidottu joihinkin ihmisiin tai tahoihin, etten uskalla antaa periksi ja ryhtyä toimittamaan messuja naispastoreiden kanssa. Tai olen joutunut tukijoitteni vangiksi. Haluasin toimia toisin mutta tukijoitteni takia en voi - tuottaisin heille pettymyksen.

On selvää, että meistä jokaisella on sidonnaisuuksia. Jokaista sitovat ainakin jossain määrin lähimmät ihmiset - perhe, lähimmät ystävät ja ne, joiden kanssa uskontietä on kuljettu likimmin. Ei ole helppoa olla eri mieltä lähimpien kanssa, kun on kyse suuremmasta asiasta. Mitä olemme oppineet vanhemmiltamme, vaikuttaa meihin monella tavalla aikuisenakin. Jollekin hyvin merkittävää on yleinen mielipide - mitä mieltä monet ovat, se sitoo. Jotakin sitoo yhteys niihin tai halu miellyttää niitä, joilla on enemmän valtaa.

Tunnistan itsessäni näitä sidonnaisuuksia. Silti en pysty ajattelemaan, että toimin kuten toimin sen takia, että jotkut ihmiset tai tahot vaativat minua toimimaan tällä tavalla. Olen iloinen siitä tuesta, jota olen saanut monilta. En koe tukea kahleena, joka sitoo minut sellaiseen, mihin en tahtoisi sitoutua. En myöskään koe, että esimerkiksi asemani Sleyn hallituksen puheenjohtajana pakottaisi minut toimimaan siten kuin olen toiminut ja tämä olisi vastoin omaa tahtoani. Tämän syyn toiminnalleni olen kuullut useita kertoja. Sleyn hallituksen puheenjohtajan tehtävä olisi varsin helppo jättää, jos se olisi tällainen takaa: sen takia joudun toimimaan toisin kuin tahdon.

Toivon, että vahvin sidonnaisuuteni olisi sitoutuminen Jumalan sanaan. Yritän seurata, minkä ymmärrän Jumalan sanan äärellä Jumalan tahdoksi. Koen olevani sisäisesti hyvinkin vapaa - vaikka tilanteeni on se, mikä se on. On vapauttavaa seurata Raamatun opetusta ja jättää sitten asiat Jumalan huoleksi. Herramme on sanonut: "Jos te pysytte uskollisina minun sanalleni, te olette todella opetuslapsiani. Te opitte tuntemaan totuuden ja totuus tekee teistä vapaita." (Joh 8:31-32).

Netissä julkaistaan teologista lehteä Gladiolusta - www.sley.fi/gladiolus. Uusin numero käsittelee homoseksuaalisuutta ja miten kristityn tulisi suhtautua siihen. Hyviä artikkeleita myös sen aiheen kannalta, jota tässä nettipäiväkirjassa varsinkin on käsitelty.

3 Comments:

Blogger Pertti Koivisto said...

Kirkkolain vastainen virkakäytäntö

Nykyinen virkakäytäntö (naispappeus) on selkeästi kirkkolain vastainen.
Kirkkolain mukaan tulee seurakunnassa tulee noudattaa kirkon johdon (Jeesus),Raamatun ja tunnustuskirjojen ohjeistusta. Raamatussa seurakunnan "kaitsijasta" käytetään termiä "episkopoi". Tällä ei ole suoraa suomenkielistä vastinetta,vaan se tarkoittaa seurakunnan asiainhoitajaa tms.
Kaitsijan tehtävistä on annettu ohjeita evankeliumeissa,joista merkittävin on Jeesuksen itsensä antama esimerkki. Lisäksi Apostolien teoissa sekä apostolien kirjeissä seurakunnille on ohjeita.
merkittävä on 1 Tim. 3: 1-6.
Nykyinen käytäntö on siis kirkkolain vastainen ja muutettava lain mukaiseksi.

Pertti Koivisto
kotisivu :http://users.utu.fi/pertkoiv/

7:14 ap.  
Blogger Pälli said...

Jari, hienoa että tunnet itsesi vapaaksi kaikesta huolimatta. :) Taivaan Isän läsnäoloa sinulle ja rakkaillesi! Ja mukavaa ja virkistävää kesää :)

Päivi Luukkainen
Jyväskylä

9:15 ap.  
Blogger Unknown said...

Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.

11:24 ap.  

Lähetä kommentti

<< Home