sunnuntaina, toukokuuta 20, 2007

Lehtikirjoituksia

Perjantaina jaetussa Tyrvään Sanomissa haastateltiin Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin vs. lakimiesasessori Matleena Engblomia. Hän kertoi uskovansa, että asiani on kurinpitoasiamies Ari Liikasen tutkinnassa kuukausia. Aika näyttää, tehdäänkö tutkinta kaikessa rauhassa ja huolellisesti vai saanko haasteen jo alkavalla viikolla.

Tänään Aamulehdessa (www.aamulehti.fi) Tampereen piispa Juha Pihkala kirjoitti otsikolla "Pitkämielisyys johti umpikujaan". Kirjoituksessa hän käsitteli naispappeutta ja sitä, pitäisikö edelleen tehdä järjestelyjä, joilla naispappeuden torjuvat pastorit voisivat toimia ja elää kirkossa. Hän kysyy: "Onko yhteys yhteyttä, jos siinä ei ole mitään yhteyttä?" Piispa Juha Pihkalalle naispappeuden hyväksyminen - ja nimenomaan messun toimittaminen yhdessä naispastorin kanssa - näyttää olevan niin suuri asia, että ilman sitä ei ole yhteyttä, joka samaan kirkkoon kuuluvien välillä tulee olla. Naispappeudesta on tullut todella suuri asia. Näin suurena asiana en itse sitä pitäisi.

Pihkala kirjoittaa myös kirkon imagosta: "Kun joidenkin vastarannan kiiskien vetoomus kristillisen omantunnon loukkaamattomuuteen yhdistyy ulkopuolisten silmissä havaintoon tosiasiallisesta syrjinnästä, kiihtyyhän siinä mieli. Tuoko on sitä uskoa ja rakkautta, josta te niin mielellänne puhutte? Voi, voi. Muutama silmiin pistävä tinkimättömän jääräpäisyyden esimerkki vääristää pahoin perspektiivin, sillä väite kirkon naisvastaisuudesta ei ole totta." Onko kyse nyt nimenomaan siitä, että kirkon imago on vaarassa? Piispa ymmärtää - se lienee selvä - ettei naispappeuden torjumisessa ole kyse naisten syrjimisestä ja etteivät naispappeuden torjujat katso tätä asiaa tasa-arvon näkökulmasta. Mutta koska monet ihmiset ajattelevat, että kyse on syrjinnästä ja epätasa-arvosta, on viisasta lyödä julkisuudessa naispappeuden torjuvia pastoreita ja miksei seurakuntalaisiakin, jotta kuva kirkosta paranisi. Kirkko ei hyväksy syrjintää ja kannattaa tasa-arvoa. Kirkko vastaa niitä odotuksia, joita monilla kirkon suhteen on.

Mietin tulevaisuutta. Uskon, että lähivuosina tullaan käymään kiivasta keskustelua homosuhteista ja siitä, onko Kristus ainoa tie Jumalan luo. Jälkimmäinen kysymys on lähetystyön kannalta ratkaiseva. Kirkkoa tullaan syyttämään - jotkut syyttävät jo nyt - ahdasmieliseksi sen takia, että se ei siunaa homosuhteita. Tai myöhemmin ehkä sen takia, että se sallii pastoreiden, jotka pitävät homosuhteita Jumalan tahdon vastaisina ja opettavat sen mukaisesti, toimia kirkon viroissa. Kirkkoa tullaan syyttämään suvaitsemattomaksi ja globaalista maailmasta vieraantuneeksi sen takia, että sen opetuksen mukaan Jumalan luo on vain yksi tie, Kristus. Tai myöhemmin ehkä sen takia, että se toimii lähetysjärjestöjen kautta, jotka opettavat Jeesuksen olevan ainoa tie Jumalan luo. Toivon, ettei kirkon johto mieti näiden vaatimusten edessä vain ja lyhytnäköisesti kirkon imagoa. Ja miten kirkko saadaan vastaamaan odotuksia, joita monilla on.

Myös vammalalainen Paavo Riihivaara kirjoitti tänään Aamulehdessä. Se, mitä kirjoituksella pyrittiin sanomaan, taisi tulla selväksi: Tilanne Vammalan seurakunnassa on minun ja "vimmaisten fundamenttimaallikoiden" (Paavo Riihivaaran ilmaisu) takia mahdoton. Mahdoton tilanne täytyy ratkaista. Tämä taktiikka vaikuttaa nyt käyttökelpoiselta: Kerrotaan mahdollisimman kovalla äänellä, miten mahdoton tilanne Vammalassa on. Jotta moni hyväksyisi sen ratkaisun, että minut - mahdottoman tilanteen aiheuttaja - poistetaan. Ehkä osoitetaan ovea myös joukolle seurakuntalaisia.

Samalla unohdetaan, että Vammalan seurakunnassa toimi vuosia varsin hyvin se käytäntö, että kunnioitimme toistemme erilaisia käsityksiä papinvirasta emmekä pakottaneet toisiamme muutamaan kantaa tai toimintatapaa. Vielä puolitoista vuotta sitten - ennen kuin piispa Mikko Heikan työryhmä julkaisi toimenpide-ehdotuksensa - tilanne seurakunnassamme oli toisenlainen kuin nyt. Saatoimme keskittyä seurakunnan varsinaiseen työhön ja rakentaa seurakuntaa paremmin kuin nyt. Edelleen teemme seurakunnassa paljon sen varsinaista työtä eikä tilanne ole niin mahdoton kuin annetaan ymmärtää. Uskon, että seurakuntaa rakentava ratkaisu löytyisi siitä, että toimisimme sen suuntaisesti - ehkä joitakin tarkistuksia tehden - kuin olemme toimineet vuosia.

Paavo Riihivaaralle on edelleen ongelma se, että voin jakaa ehtoollista esimerkiksi naispuolisen diakonin kanssa mutta en naispastorin kanssa. Ennenkin olen kirjoittanut: Se ei ole minulle ongelma, että on nainen. Naispappeus on. Uusi testamentti puhuu naisten aktiivisesta toiminnasta seurakunnissa eikä se ollut lainkaan ongelma. Uudessa testamentissa mainitaan mm. naispuolinen diakoni. Mutta seurakunnan paimenen tehtävää Uusi testamentti ei osoita naisille.

Muuan ystäväni lähetti minulle luettavaksi saarnan, jonka oli kirjoittanut tätä päivää varten. Siinä hän pohdiskeli myös nykyistä tilannetta kirkossamme:

- Varsinkin juuri nyt kirkollamme on jäsenkadon pysäyttämiseksi tarve laskea uskonopillisen sisällön suhteen rima mahdollisimman alas. Se miellyttää kristinuskon sisällöstä etääntyneitä ihmisiä. Samalla se yrittää voimakkain ottein palauttaa virkakysymyksessä vikuroivat papit takaisin ruotuun tai ajaa heidät ulos kirkosta. Ei siksi, että se uhkaa ihmisten pelastusta, vaan siksi, että se haittaa kirkon imagoa, verotuloja ja vallitsevan käsityksen mukaista tasa-arvoideologiaa. Tämä toiminta on käsittämätöntä siksi, että samalla kun kirkon johdossa halutaan hankkiutua eroon tällaisista papeista, jotka valansa mukaisesti ovat sitoutuneet Jumalan sanaan ja kirkkomme tunnustukseen, se suvaitsee sellaisia pappeja, jotka kieltävät uskomme kaikki keskeiset kohdat, mutta toimivat virkakysymyksessä kirkon päätöksen mukaisesti. Poikkea opista, niin pääset piispan kanssa keskustelemaan ja juomaan kaffea, mutta poikkea virkakäsityksestä, niin pääset tuomiokapitulin ja kurinpitoasiamiehen tutkinnan alle!

6 Comments:

Blogger Teininen Jukka said...

PITÄISIKÖ PIISPOJEN EROTA KIRKOSTA?

Monen, vähänkin kristillisesti ajattelevan, kirkon jäsenen pää voi olla pyörällä viime aikojen kirkollisista tapahtumista. Pidempään pappien ”kelkassa” olleena, eivät tapahtumat sinänsä ole yllättäneet. Ne ovat olleet odotettavissa. Jumala on pannut sanansa toteutukseen. On tapahtunut Raamatun , Jumalan sanan mukaan: ” luopiot joutuvat häpeään.” Ps. 25:3 Uskon, että normaalisti ajatteleva kristitty kyllä jo huomaa että jotain mätää on kun Sanalle uskollisia aletaan näin kohdella kuin on tapahtunut. Piispojen harjoittama uskovien pilkka voi sattuakin omaan nilkkaan.
Tosiasiaa on, että kaikki nykyisin virassa olevat piispat ovat Sanasta luopuneita. Asettuessaan Raamatun Herran käskyä vastaan, piispat ja muu kirkollinen esivalta ovat menettäneet jumalallisen valtuutuksensa ja toimivat pelkästään inhimillisesti, maallisesti ja lihallisesti. Tämänhetkiseen tilanteeseen sopivat hyvin Lutherin sanat: ” Oppinut mies ilman Pyhää Henkeä on suureksi turmioksi kristilliselle uskolle.”
Piispat ovat sallineet ja edelleen sallivat eksytysten tuulien puhaltaa kristikunnassamme.
Laittomuus on saanut vallan hallinnollisessa päätöksenteossa. Tästä on omakohtaista kokemusta.
Sanan totuutta kaihtaneet ovat ”uskoneet valheen” kuten 2 Tess. 2:11 sanotaan.
Piispojen johtamina kirkostamme on tullut Antikristuksen tyyssija, Kainin kirkko, joka leppymättä vainoaa oikeaa Aabelin kirkkoa, oikeita Jumalan lapsia.
Tilanteemme on huomattu Afrikassa saakka. Kenialainen piispa Obare Omwanza on mm.lausunut:
” luterilaisia kristityitä on eri tavoin yritetty pakottaa sellaisiin jumalanpalveluksiin, joita ei ole pidetty Raamatun eikä sen järjestyksen mukaan, jonka ovat välittäneet meille meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen asettamat apostolit.” Göteborg 5.2.2005
Arvoisat piispat:Erotkaa tai nöyrtyen pyytäkää Jumalaltamme katumuksen ja parannuksen armoa. ”Siis kääntykää, nöyrtykää parannukseen ja suostukaa armahdukseen.” Vk 178:1


Jukka Teininen Forssa

5:41 ip.  
Blogger Unknown said...

Mitä pitäisi ajatella siitä, että nykytilanteessa piispat ja muu kirkon johto on kiinnostuneempi "yleisen mielipiteen" miellyttämisestä kuin aktiivikristittyjen pitämisestä kirkossa?

Tätä tämänhetkistä keskustelua seuratessa tulee sellainen olo, aivan kuin perinteistä kantaa edustavat papit olisivat jotenkin yksin vakaumuksensa kanssa - aivan kuin seurakuntalaisilla ei olisi omaa kantaa asiaan.

En oikein usko, että tilanne "korjautuu" (evl.kirkon näkökulmasta) sillä, että kiusataan perinteisen kannan edustajat ulos kirkosta...


Kimmo Puustinen, Joensuu

8:29 ip.  
Blogger Hep_puli said...

Timo Eskola oli kirjoittanut mielestäni nerokkaimman kirkkopoliittisen kirjoituksen aikoihin Kotimaan keskustelu alueelle.

http://www.kotimaa.fi/kotimaa/index.php?option=com_connector&cid=1&Itemid=61&t=301

Teksti löytyy myös Uskon ja ajattelun puolesta -blogista.

http://vesan.blogspot.com/2007/05/rajaseudun-tuomiokapitulilta.html

Missä ovatkaan tällaiset tuomiokapitulien kannanotot? Jarille perheineen siunausta!

-Ville Miettinen, Kuopio

10:55 ap.  
Blogger Eero said...

ONKO NYT UUSI AIKA

-Monet jotka tuntevat ihmiskunnan kristillistä ja yhteiskunnallista historiaa, löytävät varmasti siitä paljon yhtymäkohtia meidän aikaamme.
-Ei ihmiskunta ole muuttunut vuosituhansien aikana henkisesti minnekään.
-Niinsanottu uusiaika on luonut kuvitelman jostain ennen kokemattomasta henkisestä kasvusta aivan uuteen ulottuvuuteen, ennen kokemattomaan.
-Teknisesti olemme saaneet nähdä monia uusia asioita joita ei ole osattu odottaa tapahtuvan. -Filosofia, tekniikka ja tiede sokaisee ihmiskunnan luulemaan itsestään suurempaa kuin on ja sen vaikutus on siirtynyt pikkuhiljaa kristilliseen kirkkoon.
-Kaikki tämä nykyinen tilanne kirkossamme heijastaa, eikä vain heijasta, vaan on sitä mistä mm. Paavalin kirjeet kertovat. Tämän blogin kirjoitajat ja lukijat tuntevat meissä olevan luontaisen halun lähteä omille teilleen, ns."vapauteen", riippumattomaksi kenestäkään, täyttää niitä mielitekoja ja haluja joita meillä jokaisella on, on kuitenkin kysymymys valinasta joka johtaa ihmisen tuhoon, näennäisesti ei välttämättä vielä täällä, mutta mutta sitten, tässä tulee sitten se ongelma josta juuri Raamattu puhuu ja lupaa meille ja jota ei oteta tosissaan.
-Tekisi mieleni haastaa tässä Raamattu uskollisia julistajia entistä enemmän tutkimaan sanaa ja rukoilemaan jotta Herra avaisi sanansa ovet entistä avoimemmaksi.
Todellinen taistelu ase on tässä pappiskysymyksessä vain entistä vahvempi sanaan sidottu julistus, Jeesuksesta Kristuksesta ja hänen sovituksessaan. Sana on todellinen voima tässäkin tilanteessa.

Toivotan Jarille ja muillekin siunausta Jeesuksessa, Hän antaa voimaa väsyneelle ja voimaa voimattomalle.

Eero Polsa Parkano
Eläkeläis suntio

4:00 ip.  
Blogger AnttiLaato said...

Terveisiä Uppsalasta, olin siellä vastaväittäjänä ja karonkassa keskustelin Ruotsin kirkossa vaikuttavan naispapin kanssa, joka kertoi seuraavaa: Hän on muuttanut hiljattain Uppsalaan ja yrittää saada työtä. Tuomiokapitulissa häneltä kysytään yhtä ainoaa asiaa. Suostuuko hän vihkimään homoseksuaaleja kirkossa? Hänen vakaumuksensa ei anna tässä periksi ja siksi hänellä on vaikeuksia saada työtä.

Näin siis Ruotsissa kohdellaan naispappeja. On hyvä muistaa tästä virkakysymyksestä keskusteltaessa, että meidän kirkossa on monia naispappeja, jotka haluavat tässä kysymyksessä seurata Raamatun avioliittonäkemystä. Sen seuraaminen ei tarkoita sitä, että oltaisiin jotakuta ihmisryhmää vastaan, vaan annetaan tuki niille homoseksuaalisuuteen taipumusta tunteville, jotka haluavat omassa elämässään päätyä toisenlaiseen ratkaisuun: he etsivät eheytymistä ja kristillistä avioliittoa omalle elämälleen. Tiedämme, että tässä on myös onnistuttu.

Antti Laato
Prof. Teol.fak. Åbo Akademi

1:10 ip.  
Blogger ml said...

Juu... piispoille ja kaikille muillekin suosittelen sitä, että ottavat Jumalan sanan ohjeeksi. Jari, kiitos sinulle siitä, että ravitset kirkkokansaasi Ruoalla. Kaikkihan eivät sitä oikein ymmärrä; toiset ovat saaneet eri käsityksen myöskin Raamatusta. Mutta ei anneta sen häiritä vaan muistetaan se Jumalan sanan totuus, että "kaikki, joita Jumalan Henki johtaa, ovat Jumalan lapsia." Annetaan siis Jumalan Hengen johtaa meitä tänäkin helluntaina.

Marko Laitila
Ikaalinen

4:09 ip.  

Lähetä kommentti

<< Home