keskiviikkona, maaliskuuta 14, 2007

Toisia pastoreita tulee rinnalle

Pastori, TT Martti Vaahtorannan aloitteesta on laadittu vetoomus Vesa Pöyhtärin ja minun tueksi. Olen tästä vetoomuksesta hyvin iloinen. Tuntuu hyvältä, että toisia pastoreita tulee rinnalle ja tahtoo tukea taistelussa, johon Vesan kanssa olemme joutuneet. Tukea näissä ikävissä vaiheissa tarvitsee. Vesan tilanne Oulussa Karjasillan seurakunnassa on hyvin samanlainen kuin minun Vammalassa.

Vetoomuksen allekirjoittajia on jo huomattava joukko. Jos haluat allekirjoittaa vetoomuksen, voit tehdä sen ilmoittamalla allekirjoituksen sähköpostitse Martti Vaahtorannalle tai minulle. Martin osoite on mvaahtoranta@aol.com ja minun jari.rankinen@kopteri.net. Allekirjoituksia kootaan ensi sunnuntai-iltaan 18.3. asti. Tämä pyyntö koskee siis vain pastoreita. Älköön kukaan kokeko vetoomuksen allekirjoittamista vaatimuksena. Jokainen toimikoon tässä asiassa niin kuin hyväksi ja oikeaksi kokee. Hienoa jos joku innostuu kertomaan tästä vetoomuksesta toisillekin pastoreille.

Vetoomuksen teksti on seuraava:

JOS YKSI JÄSEN KÄRSII, KÄRSIVÄT KAIKKI MUUTKIN

Kirkkomme kahta pastoria - Vammalan seurakunnan kappalaista Jari Rankista ja Oulun Karjasillan kappalaista Vesa Pöyhtäriä - uhataan kurinpitotoimilla, koska he edustavat kirkon perinteistä näkemystä papinvirasta ja toimivat sen mukaan. Kurinpitotoimet voivat johtaa virasta erottamiseen.

Me allekirjoittaneet Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pastorit olemme uskomme mukaisesti sitoutuneet noudattamaan Kirkkojärjestyksen alkuun kirjattua periaatetta: "Suomen evankelis-luterilainen kirkko tunnustaa sitä kristillistä uskoa, joka perustuu Jumalan pyhään sanaan, Vanhan ja Uuden testamentin profeetallisiin ja apostolisiin kirjoihin, ja joka on ilmaistu kolmessa vanhan kirkon uskontunnustuksessa sekä muuttamattomassa Augsburgin tunnustuksessa ja muissa luterilaisen kirkon Yksimielisyyden kirjaan otetuissa tunnustuskirjoissa: Kirkko pitää korkeimpana ohjeenaan sitä tunnustuskirjojen periaatetta, että kaikkea oppia kirkossa on tutkittava ja arvioitava Jumalan pyhän sanan mukaan." (Kirkkojärjestys 1. luku 1 §).

Jari Rankisen ja Vesa Pöyhtärin tilanteessa toimisimme samalla tavalla kuin he. Emme – kuten eivät hekään – kieltäydy virkatehtävistä emmekä syrji naisia, vaan pitäydymme siihen, minkä olemme oppineet Raamatusta oikeaksi. Uskomme – kuten valtaosa maailman kristikunnasta – että seurakunnan paimenen tulee olla mies. Jos Suomen evankelis-luterilainen kirkko erottaa Jari Rankisen tai Vesa Pöyhtärin virastaan, koemme, että myös meidät halutaan erottaa.

2 Comments:

Blogger Jekkis said...

”Jos yksi jäsen kärsii, kärsivät kaikki muutkin”.
- Sikäli mielenkiintoinen teesi, että se voidaan helposti kääntää laatijoitaan vastaan. Samaisen teesin avulla voi myös puolustaa todellista ahtaaseen marginaaliin ajettua joukkoa, kirkon siiven alla kärsiviä seksuaalivähemmistöjä.

3:56 ip.  
Blogger Lactantius said...

Erona vain se, että toisen asian Raamattu ehdottomasti kieltää ja toiseen se velvoittaa.
Mutta mitäs pienistä. Kai Raamattua voi silti lainata vähän joka yhteydessä? Tärkeäähän on vain päämäärä. Perusteluthan ovat vain pakollinen silta rotkon yli ja niitä otetaan ja jätetään sen mukaan mitä tänään satutaan tarvitsemaan.

12:20 ap.  

Lähetä kommentti

<< Home