maanantaina, maaliskuuta 19, 2007

On tultava

Ystäväni vertasi tilannettani kuviteltuun sairaalaan: Sairaassa on lääkäri, joka hoitaa työnsä hyvin - kuten monet muut sairaalan lääkärit. Hän tekee määrällisesti työtä kuten lääkärin tulee tehdä. Hän on kertonut lääkärin virkaa hakiessaan, ettei hän voi tehdä tai osallistua aborttien tekemiseen. Se sotii hänen omaatuntoaan ja lääkärinetiikkaansa vastaan. Tästä rajoituksesta huolimatta hänet valittiin tämän sairaalan lääkäriksi. Lääkäri ei ole pitänyt vakaumuksestaan suurta meteliä. Useimmat hänen kollegoistaan ovat hyväksyneet, että lääkärillä on tämä eettinen vakaumus. Ja hän on saanut toimia vakaumuksensa mukaisesti.

Sitten sairaala saa uudet ohjeet. Tai suositukset miten toimia. Kyseinen lääkäri on tuotava vähintään kerran puolessa vuodessa operaatiohuoneeseen, jossa suoritetaan abortti. Hänen on osallistuttava toimenpiteeseen vähintään siten, että hän ojentaa toimenpiteen suorittavalle lääkärille jonkin abortissa tarvittavan instrumentin. Suosituksissa sanotaan, että ellei hän tätä tee, hän loukkaa toisia lääkäreitä. Puhumattakaan miten hän loukkaa niitä naisia, jotka ovat päätyneet aborttiin. Asiasta tehdään julkinen. Lääkäri saa lukea lehdistä, millainen ongelma sairaalassa hän on. Miten suvaitsematon hän on. Joku kirjoittaa, että tehtäviä sairaalassa ei saada hoidettua, ellei tämä lääkäri suostu ojentamaan abortissa tarvittavaa instrumenttia toiselle lääkärille. Häntä uhataan virasta erottamiselle. Hänelle sanotaan, että hän saa pitää vakaumuksensa, mutta toimenpidehuoneeseen vähintään avustamaan abortin teossa on tultava.

Vertaukset ovat sikäli huonoja, että aina jokin vertauksen yksityiskohta - tai useampi - on altis väärinymmärryksille. Silti koen, että tilanteeni vertaaminen kuviteltuun sairaalaan on hyvinkin osuva. Vakaumuksestani ei tarvitsisi tehdä suurta ongelmaa, ellei sitä haluta. Asiat voitaisiin hoitaa sovussa ja rauhassa, jos niin halutaan.

Eilen oli tiivis työpäivä: kahdet kinkerit, kummikirkko ja aamulla messu Tyrvään kirkossa. Messu rohkaisi kovin. Lauluryhmä Saven laulu lauloi hienosti. Virren veisuu kanttorin johdolla oli voimakasta. Polvistuimme Herran pöytään. Sain johtaa messun. Seurakuntaa messussa oli ilahduttavan paljon - jonkin verran yli kolme sataa. Lapsiperheitä oli paljon mukana. Lapset kokoontuivat saarnan ajaksi pyhäkouluun kirkon toimitushuoneeseen. Sekin tuntui hyvältä, että monta isää oli saattamassa lapsia pyhäkouluun.

Sanoin saarnassani: - Jumala pitää huolta uskostamme, hengellisestä elämästä. Hän tekee sen sanalla ja sakramenteilla. Sillä että kastetaan, vietetään ehtoollista. Sillä että luetaan Raamattua, opetetaan sitä. Tunnustetaan synnit ja kuullaan synninpäästö. Ehkä nämä eivät tunnu mitenkään valtavilta. Mutta näin valtavaa nämä ovat: Jumala itse tulee näissä keskellemme. Näissä taivas koskettaa maata. Näissä Jumala ruokkii uskoamme. Kasteessa, ehtoollisessa, synninpäästössä, Raamatun sanoissa. Siksi ole siellä, missä Jumalan sana ja sakramentit ovat. Ja Jumala saa pitää huolta uskostasi. Jumalan omat eivät voi olla ilman Jumalan sanaa ja sakramentteja. Eikä niinkään voi olla, että vain joskus päästään sanan ja sakramenttien hoitoon.

10 Comments:

Blogger Helena K said...

Kyseisen kynegologin tulisi kouluttautua toiselle lääketieteenerikoisalalle kuten kaikki muutkin gynet ja lääkärit ovat tehneet, kun eivät kykene abortoimaan.
Osoittaa erittäin huonoa työetiikaa kieltäytyä töistä ja vaatia itselleen erikoiskohtelua, kun muutkaan eivät kieltäydy, eivätkä erikoiskohteluita itselleen vaadi vaan kouluttautuvat toiselle alalle, jos eivät töitään kykene tehdä omassa ammatissaan.
Mitä siitä tulisi, jos me muutkin alettaisiin työpaikoilla vaatia erikoiskohteluita omantunnon syistä?! Työpaikoilla työt keskeytyisivät ja syntyisi anarkia!
Me kouluttaudumme toisiin ammatteihin, jos emme kykene, syistä tai toisista, töitämme hoitamaan. Ei siitä mitään tulisi, jos me alkaisimme vaatia työpaikillamme erikoiskohteluita: teetättää toisilla töitämme!!!!
http://ladysuomessa.blogspot.com/2006/12/tyetiikasta.html

10:50 ap.  
Blogger Lactantius said...

Aivan! Omatunto roskakoriin, oikean ja väärän tunto kollektiiviseksi ja vielä mahdollisimman irti Raamatusta.
Että saadaan kirkko tekemään sitä mitä varten se maailmassa on, niinkö?
Ei ole vaikea ajatella, millä puolella olisit ollut Luhterin aikana. Systeemi on systeemi, yksilö on yksilö.
"Kun Ihmisen Poika tulee, löytäneekö hän uskoa maailmasta?"

11:16 ap.  
Blogger VTi said...

helena k!

"Lääkärillä tulisi olla oikeus omantunnon syistä kieltäytyä raskauden keskeyttämisestä. Raskauden keskeytys kuuluu lääkärien virkavelvollisuuksiin tietyissä sairaaloissa, mutta jos se on vastoin lääkärin vakaumusta, asia tulisi Lääkäriliiton näkemyksen mukaan pyrkiä hoitamaan työnjohdollisin ja kollegiaalisin järjestelyin."

(Lääkärin etiikka, Suomen Lääkäriliitto, s. 63)
http://www.laakariliitto.fi/files/Etiikka05.pdf

Tämäkö erittäin huonoa työetiikaa?

11:54 ap.  
Blogger Pälli said...

Helena K,

Suomen perustuslaissa sanotaan muun muassa näin... "Kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen." § 11, http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731

Laissa miesten ja naisten tasa-arvosta sanotaan muun muassa näin... "Tämän lain säännöksiä ei sovelleta:

1) evankelis-luterilaisen kirkon, ortodoksisen kirkkokunnan eikä muiden uskonnollisten yhdyskuntien uskonnonharjoitukseen liittyvään toimintaan - - -" § 2, http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860609

7:27 ip.  
Blogger Merja Auer said...

Jari, luin eilen blogiasi hiukan taaksepäin. Minusta se että juuri sinä olet tässä asiassa julkisuudessa selkeyttää tilannetta ja toivottavasti saa jonkun ymmärtämään sen vaikeutta hiukan entistä paremmin: Vaikka olisi itse lempeyden ja ystävällisyyden perikuva, jo se ettei vakaumuksensa vuoksi voi toimia yhteistyössä ihmisten kanssa, joilla on mahdollisesti yhtä puhdas ja harras, mutta toisen sisältöinen vakaumus, haavoittaa ihmisiä ja rikkoo yhteyden. Minun käsittääkseni pelastuksessa on kyse juuri yhteyden korjaamisesta.

7:21 ap.  
Blogger Jekkis said...

Ajatelkaa asiaa myös ko. srk:n kirkkoherran sekä piispojen kannalta.
Hän ja he joutuvat tulilinjalla kantamaan vastuun kaikesta, niin naispappeutta vastustavien yksilöiden marttyyrimaisesta käytöksestä kuin myös kirkkolain noudattamisesta.

Kysyn edelleen: Perinne vai Kristus?

http://jplehto.blogspot.com/

9:57 ap.  
Blogger Jaakko said...

helena,

mainitsemasi "kollektiivinen omatunto" oli kovassa huudossa Natsi-Saksassa - seurauksilla, jotka jokainen tiedämme.

4:53 ip.  
Blogger Helena K said...

Lääkärit kouluttautuvat sellaiseen spesialiteettiin, jossa kykenevät toimia lääkärinä :)
Rankisenkin viittaamalla työpaikalla on ehkä lääkäreitä, jotka ovat kouluttautuneet toiseen spesialiteettiin, jotta heidän ei tarvitse abortoida.
Silläkin työpaikalla on ehkä lääkäreitä, joiden ystäväkollegat, toisissa sairaaloissa, ovat sellaisia, jotka ovat nähneet sen vaivan, ajan ja rahan, että ovat kouluttautuneet toiseen spesialiteettiin, kun eivät ole kyenneet abortoida.
Luonnollisesti heitä kohtaan on loukkaavaa, kun paikalle saapuu yksi, joka ei aio toimia siten kuin muut, vaan vaatii erikoiskohteluita itselleen.
Kun lääkäri ei kykenekkään tehä työvuorossaan olevia tehtäviä, vaan tehtävät siirtyvät toisille kollegoille, niin toisten kollegoiden työjärjestykset kärsivät.
Ala on tarpeeksi hektistä muutenkin, eikä siinä tarvittaisi yhden kollegan aiheuttamia ylimääräisiä touhuja työvuoroihin. Se, jotka kärsivät, yllättävistä muutoksista suunnitellussa järjestelyssä, ovat potilaat.
Näistä syistä laajasti työpaikan potilaturvallisuutta ajatteleva vastuuntuntoinen esimies kehoittaa kyseistä lääkäriä joko kouluttautumaan toiseen spesialiteettiin tai sitten alkaa abortoida.
Rankisen viittaama esimies on vastuuntuntoinen ja toimii hyvin. Hän ei ole ilkeä, hän ei ole jumalaton, hän ei ole suvaitsematon, eikä hän vaadi liikoja lääkäriltä, vaan hän vaatii kyseiseltä lääkäriltä sitä samaa, mitä kaikilta muiltakin lääkäreiltä.

(On siinä tämäkin puoli vielä: yksi ei abortoi, kun se on hänen mielestään niin omaatuntoa vastaan. Ja, sitten kollega on pakotettu tekemään tuo toimenpide hänen puolestaan, vaikka yhtä vastenmielistä ja omaatuntoa loukkaavaa se on kollegallekin.
Abortoidaan, juostaan sitten pukuhuoneen vessaan yrjöämään omaa pahaa oloa pois. Ei se ole mukavaa, vaan loukkaavaahan se on, että yksi kollega teetättää yrjöttävät hommat toisilla.
Ihan tosi.)

Esimiesten määräyksiä tulee totella joka ainoassa työpaikassa - niin kirkossa kuin terveydenhuolloillisissakin työpaikoissa.
Esimehet eivät laadi työvuorojaan kiusatakseen ja vittuillakseen, eivätkä he vaadi työntekijöitä tekemään töitä virkavelvotteiden mukaisesti sen tähden, että olisivat ajattelemattomia tai jumalattomia.
Työelämän sujuvuuden kannalta on ensisijaista, että noudatetaan virkamääräyksiä, sopimuksia ja esimiesten määräyksiä työpaikalla. Jokaisen niitä tulee noudattaa, että työt sujuvat hyvin ja suunnitellusti.
Niin me teemme työpaikoillamme. Joskus on ikävää, kun tarvitsee mennä työvuoroon ja noudattaa siinä esimiestä. Mutta, yhtä kaikki, niin me teemme.
Työvuoromme ei ole laadittu meitä kiusataksemme, vaan työpaikan töiden sujuvuuden tähden.

Kun työntekijä ei kykene tekemään virkamääräystensä mukaisia töitä, eikä tottelemaan esimiestään, niin silloin olisi syytä harkita alan vaihtoa mieluumminkin kuin avata nettiin blogi, jossa arvostelee esimiehiään syyttä suotta
ja etsii syyllisiä työpaikkansa huonoon ilmapiiriin. Viimeksi mainitut asiat tulisi hoitaa siellä työpaikalla eikä avata niitä varten nettiin blogia.
Rakkaudellinen neuvo: kun teillä on työpaikalla paha olla, niin hoitakaa ne asiat työpaikoillanne, älkääkä avatko sitä varten blogia, jossa etsitte toisistanne syyllisiä omaan pahaan oloonne tai haette empatiaa sille, että ette halua noudattaa esimeistenne määräyksiä työpaikoilla.
Työpaikkojen ongelmat eivät koskaan ratkea syllisiä etsimällä - yksi ongelma ei ratkea sillä, että aletaan osoitella toisia ongelmia. Kukin ongelma vaatii oman paneutumisensa.
Niitä ongelmia ei ole syytä ulkoistaa nettiin, sillä se aiheuttaa vain lisää ongelmia työpaikoille, kun nettiin avataan blogi, jossa työpaikan ongelmia aletaan käsitellä.
Asioiden käsittely kuuluu työpaikalle. Hyvä alku ongelmien käsittelyyn lähtisi siitä, että kaikki noudattavat esimiestä, ja esimies sitten kutsuu työpaikalle psykologin, jonka kanssa yhdessä, ohjatusti, aletaan käsitellä työpaikan ongelmia.


Kaikella ystävyydellä,
Helena K


P.S
Kollektiivinen omatunto ja pappeus, jolla kirkko viittaa kirkon määräyksiin, on kirkollinen käsite. Ei minun käsitteeni. Minun mielestäni kirkko ei ole koskaan käyttänyt sitä käsitettä natsistisesti, vaan päinvastoin: sillä käsitteellä kirkko hallitsee kirkossa sitä, että papit eivät ala toimia virassaan mielivaltaisesti, vaan kirkon määräysten mukaan. Aiheesta löytyy netissäkin, kirkon sivustoilta kirjallisuutta ja mm. kirja papin omatunnosta ja kollektiivisesta omatunnosta. (Kollektiivinen omatunto = kirkon määräykset ja opit, kun sitä käsitettä käytetään keskusteltaessa papin yksilöllisestä omatunnosta. Kirkkoisien käyttämä käsite on oikein hyvä, eikä natsistinen laisinkaan :)

6:37 ap.  
Blogger Helena K said...

Jaakko.
En koe tarpeelliseksi etsiä sinulle enempiä viitteitä kirkon käyttämään käsitteeseen "kollektiivinen omatunto" kun puhutaan papin yksilöllisestä omatunnosta.
Alla viitteessä on yksi linkki, joka aukeaa kirjaan, jonka lähdeluoettelosta saat lisää kirjallisuutta aiheeseen - en linkitä kirjaa suoraan, koska se on pdf-sivusto.
Blogissani kirjoittamani kirkon hengelliset argumentaatiot siihen, kun pappi toimii oman omantuntonsa mukaan eikä kirkon määräysten (kollektiivinen omatunto) mukaan, on asia,
josta en ole kirjoittanut omaa mielipidettäni (muuta kuin sen, että kyseiset kirkon argumentaatiot ovat hassuja), enkä tule omaa mielipidettäni siitä kirjoittamaankaan julkisesti.
Olen kuitenkin ammattityössäni sen verran sivunnut kansallissosialisminkin oppeja tutkivaa kirjallisuutta, että en todella lähtisi sanomaan kirkon käyttämää käsitettä natsistiseksi ;)
En usko sinunkaan näkevän siinä mitään natsismiin liittyvää, jos perehdyt siihen, miten kirkossa on papin yksilöllisen omatunnon ja kollektiivisen omantunnon (kirkon määräykset ja opit) problematiikkaa käsitelty :)
Paitsi - jos löydät kirkon kyseisessä yhteydessä käyttämästä käsitteestä "kollektiivinen omatunto" jotakin natsismiin liittyvää, niin mielenkiintoistahan siitä olisi asiapitoista tekstiä lukea: en minäkään ole aihetta toki niin perusteellisesti tutkinut.
http://213.250.93.194/asiakas/evl/ktuutiset.nsf/45a7bb2db5c79b9ac2256c9e005786b4/9a0dc69009f151c7c22571cc002a5da1?OpenDocument

7:27 ap.  
Blogger Pälli said...

Helena K, muistaakseni Jari ei ollut se, joka aloitti asian puimisen julkisuudessa. Lue vaikka tämän blogin ensimmäisiä kirjoituksia, siellä se sanotaan. Muut tahot alkoivat lehtikirjoittelun, ja Jari on vain vastannut hänelle esitettyihin kysymyksiin ja väitteisiin.

8:07 ip.  

Lähetä kommentti

<< Home