tiistaina, heinäkuuta 17, 2007

Täytyykö herätysliikkeen olla samanlainen? II

Kirjoitin nettipäiväkirjaani 24.6. kirjoituksen "Täytyykö herätysliikkeen olla samanlainen?"

Ajatuksia, joihin siinä otin kantaa, kuulen tai luen sieltä täältä. Sanotaan, etteivät pastorit, jotka vaikuttivat Ylistarossa 30.6.2007 pidetyn Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen jäsenkokouksen päätökseen, voi vaatia, että heille löytyisi tilaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnissa. He eivät voi vaatia, että heidän omantuntonsa vakaumusta kunnioitettaisiin eikä heidän tarvitsisi toimittaa messua yhdessä naispastoreiden kanssa, koska jäsenkokous linjasi, että Sley pitää kiinni kristikunnan perinteisestä virkaratkaisusta ja sen mukaisesta käytännöstä - Sley ei siis kutsu tilaisuuksiinsa naispastoreita julistajiksi - ja he tukivat tätä linjausta. Heidän pitäisi toimia niin, että Sley ottaa neutraalin tai myönteisen kannan naispappeuteen ja Sleyn tilaisuuksiin kutsutaan julistajiksi naispastoreita. Siihen asti heitä kohdellaan samalla tavalla kuin he kohtelevat naispappeuden kannattajia tai naispastoreita - siis kovalla kädellä ja heidät voidaan erottaa virasta. He eivät voi vaatia omantunnon vapautta itselleen, elleivät anna toisten toimia niin kuin heidän omatuntonsa sanoo. Nämä ajatukset on kohdistettu toisinaan erityisesti minuun Sleyn hallituksen puheenjohtajana.

Ymmärrän logiikan, joka on tässä ajattelussa. Silti kritisoin sitä.

Sley ei kohtele naispappeuden kannattajia samalla tavalla kuin joissakin seurakunnissa kohdellaan naispappeuden torjujia. Ketään Sleyn työntekijää, joka pitää naispappeutta oikeana ratkaisuna tai pitää hengellisiä tilaisuuksia yhdessä naispastoreiden kanssa, ei uhata erottamisella. Ketään työntekijää tai vapaaehtoista vastuunkantajaa, joka hyväksyy naispappeuden, Sleyn johtajat eivät parjaa lehdissä tai työkokouksissa. Sleyn johto ei osoita ovea niille evankelisille kristityille, jotka kannattavat naispappeutta, ja kehota heitä perustamaan omaa järjestöä. Sleyn johto pyrkii siihen, että voitaisiin jatkaa matkaa yhtenä joukkona. Sleyn toiminnassa on tilaa niille, jotka torjuvat naispappeuden, niille, jotka hyväksyvät sen, ja niille, jotka eivät halua ottaa asiaan kantaa. Julistajiksi Sleyn tilaisuuksiin kutsutaan myös niitä, jotka hyväksyvät naispappeuden.

Ymmärrän kyllä, että monet evankeliset kristityt, jotka hyväksyvät naispappeuden, kokevat ongelmaksi, että Sleyn kanta virkakysymyksessä on se, mikä se on. Voisiko kuitenkin ajatella, että järjestämällä valtakunnallisen evankeliumijuhlan tai piirin talvijuhlan sen käytännön mukaan, jonka Sleyn vuosikokous linjasi, annamme kaikille mahdollisuuden tulla ja osallistua - niin naispappeuden hyväksyjille, torjujille kuin niille, jotka eivät ota kantaa?

Mielestäni herätysliike voi jossain määrin olla toisenlainen ja toimia toisella tavalla kuin Suomen evankelis-luterilainen kirkko. Jos herätysliikkeissä ajatellaan ja toimitaan kaikessa samalla tavalla kuin kirkossa muutenkin, mihin herätysliikkeitä tarvitaan? Ehkä ne, jotka vaativat, että herätysliikkeen on toimittava samalla tavalla kuin paikallisen kirkon ja vasta sitten sillä on olemassaolon oikeus, pyrkivätkin siihen, että herätysliikkeet muuttuvat tarpeettomiksi. Herätysliikkeellä voi olla kristinkunnan perinteen mukainen kanta ja käytäntö virkakysymyksessä - ja silti sillä on olemassalon oikeus kirkon piirissä. Mielestäni pastorit voivat tukea tätä kantaa ilman, että heihin kohdistetaan painostusta. Vaikka tässä asiassa pastoreiden kanta poikkeaa kirkon tämänhetkisestä ratkaisusta, heillä on positiivista annettavaa kirkolle ja paikallisseurakunnalle. Eihän naispappeus ole niin keskeinen asia, että jos siinä edustaa kirkon vanhaa kantaa, positiivista annettavaa ei ole.

Toivon siis, että kirkossamme on tilaa herätysliikkeille, jotka joissakin asioissa opettavat ja toimivat toisin kuin mikä on käytäntö nykyisessä kirkossa. Sitä ei tule sallia, että herätysliikkeissä opetetaan tai toimitaan vastoin luterilaista uskoa. Siitä ei ole kyse siinä kannassa, joka Sleyllä ja aika monilla muillakin herätysliikejärjestöillä on naispappeuteen.

Olen miettinyt, miksi juuri Sley on joutunut kovan hyökkäyksen ja painostuksen kohteeksi. On muitakin, joilla on sama kanta virkakysymyksessä. Ehkä ajatellaan, että on viisasta hyökätä kerrallaan yhtä vastaan. Toisten vuoro tulee myöhemmin.

Käsittääkseni kysymys papinviran sukupuolesta ei ole naispappeuden kannattajille opillinen kysymys. Jos ei ole kyse opillisesta asiasta, pitäisi hyväksyä erilaisia tapoja ja käytäntöjä. Myös se, että jotkut torjuvat naispappeuden ja toimivat sen mukaisesti. Naispappeuden torjujille asia on yleensä opillinen. Opillisissa asioissa ei voi ajatella, että ne voivat olla niin tai näin. Tästäkin syystä pidän perusteltuna, että naispappeuden torjujille on kirkossa tilaa - vaikka he tukevat sitä, että herätysliikkeellä on kanta virkakysymyksessä ja se toimii kantansa mukaisesti.

Paavalin aikana seurakunnissa keskusteltiin - tai kiisteltiin - lihan syömisestä. Osa kristityistä ei voinut syödä sellaisten eläinten lihaa, joista osa teurastuksen yhteydessä oli uhrattu epäjumalille. Muunlaista lihaa ei juurikaan ollut saatavissa. He pitivät tällaisen lihan syömistä osallistumisena epäjumalanpalvelukseen. Osa seurakunnan jäsenistä taas saattoi syödä eläimen lihaa, josta osa oli uhrattu epäjumalille. Paavali kuului jälkimmäisiin. Toisinaan naispappeuden kannattajat sanovat, että naispappeuden torjumisessa on kyse samantapaisesta asiasta kuin kieltäytymisessä lihansyönnistä Paavalin aikana. Silti he saattavat esittää kovin toisenlaisia toimintatapoja asian ratkaisemiseksi kuin Paavali. Paavali neuvoo ottamaan huomioon seurakunnissa myös ne, jotka eivät omantuntonsa takia voi syödä lihaa. Hän kehottaa niitä, jotka voivat syödä, pidättäytymään tarvittaessa syömisestä, etteivät he loukkaisi niitä, joille epäjumalille uhratun lihan syöminen on epäjumalien palvelemista. Hän ei kehota painostamaan lihan syömiseen niitä, jotka eivät voi syödä epäjumalille uhrattua. Hän ei innosta uhkailemaan heitä tai näyttämään ovea. Paavali ei opeta niinkään, että lihan syömisestä kieltäytyville voidaan antaa seurakunnassa tilaa vain siinä tapauksessa, että he hyväksyvät sen, että toiset syövät lihaa. Mitä jos naispappeuden kannattajat soveltaisivat näitä Paavalin ohjeita nykyiseen tilanteeseemme? Se saattaisi olla hyvin rakentava ratkaisu seurakunnissa.

Naispappeuden torjujille kysymys papinviran sukupuolesta ei ole verrattavissa lihan syömiseen. Katsomme, että papinviran sukupuolesta on annettu Uudessa testamentissa ohjeet, jotka sitovat kristittyjä edelleen. Näin ymmärrämme Paavalinkin ajatelleen.

Jos Sleyn jäsenkokous olisi ottanut toisen kannan kuin otti, en jaksa uskoa, että nyt sanottaisiin: naispappeuden torjujille on tilaa, koska tilaa naispastoreille on myös Sleyssä. Tuntuu, että Sleyn jäsenkokouksen päätöstä on hyvä käyttää niiden pastoreiden lyömiseen, jotka tavalla tai toisella vaikuttivat päätökseen. Tärkeää on myös muistaa, etteivät pastorit päättäneet kannasta, jonka jäsenkokous otti. Sen teki suuri joukko Sleyn jäseniä, maallikoita.

13 Comments:

Blogger marika a-s said...

Hei,Jari

Olet varmaan oikeassa siinä, että vaikka jäsenistön kanta olisi ollut toisenlainen,naispappeuden torjujien tilanne ei olisi kirkossa helpottunut. Vaadittu täysi omantunnon vapaus olisi utopistista, kun toisaalta vaaditaan, että pappeuden pitää olla äärimmäisen sukupuolineutraalia. Työtehtäviin kutsutaan henkilöitä, ei naisia tai miehiä. Nyt Sley on kuin ev.lut. kirkon käänteinen pienoismalli. Sleyn johto voi toimia käänteisesti juuri siten, kuin toivoisi toisten toimivan. Se on varmaan haastavaa. Rasittavia taustatekijöitä on vaikka kuinka paljon. Puhutaanko jatkossa naispappeuden synnistä vai erilaisesta pappeuskäsityksestä? Kuuluuko naisten ääni ollenkaan? (Magdalan Marialla oli ainakin yhden evankeliumin mukaan hiukan vaikeuksia kertoa yhdelletoista apostolille tärkeä asia...eivät ne perusjäärät meinanneet uskoa)

Haastavaa on myös se, minkä kuulin äskettäin. Yleinen käsitys on kuulemma, että naispappeuden torjujat torjuvat siksi, että he haluavat varjella rituaalista puhtauttaan. En oikein ymmärtänyt, mitä sellainen tarkoittaa. Sen ymmärsin, että ilman keskustelua tietää toisen ajatuksista hyvin vähän.

Marika Auranen-Seppälä
Kuusankoski

8:40 ap.  
Blogger Martti Vaahtoranta said...

Ohimenevinä huomioina ja kysymyksinä keskellä Suomeen muuton melkoisten ponnistusten loppuvaihetta ja "ihanan Suomen suven" alkamista odotellessa:

1. Onko valtavaa kansankirkkoa moninaisine perinteineen pidettävä edes käänteissymmetrisenä mallina yksittäiselle sen piirissä toimivalle herätysliikkeelle? Vaikka herätysliike toimisi jopa äärimmäisen jyrkästi esimerkiksi naispappeusasiassa ja tämä johtaisi eroamisiin ja ehkä jopa erottamisiin, se ei kuitenkaan merkitsisi samaa kuin kirkosta ja sen viroista erottaminen. Herätysliikejärjestöjä voi perustaa uusia, kirkkoa ei.

2. Kuinka kauan jaksamme elää jännitteisessä tilanteessa kirkossamme, herätysliikkeistä puhumattakaan, jos pidämme kiinni luterilaisen tunnustuskirkon mallista emmekä niele "kansankirkollisuuden" houkuttelevaa syöttiä ainakaan herätysliiketasolla? On nähdäkseni mahdollista ja tavoiteltavaa yrittää kulkea yhtä matkaa ainakin jonkin aikaa naispappeusasiassa kokonaan eri mieltä olevien kanssa, ja siihenhän me Jaria tukevat pyrimme. Tämä tuskin kuitenkaan on mahdollista, jos luulemme vain neutraalisti toteavamme toinen toisillemme, että "meillä on erilaisia näkemyksiä ja niiden mukaisia toimintamalleja, joita kunnioitamme", ja unohdamme, että kyse on sittenkin lopulta totuudesta, Totuudesta. (Muutenhan ainakaan minä en jaksaisi sinnitellä tässä haukuttujen puoluessa.)

3. Olisiko yhden paikalliskirkon (Suomen kirkko) sisällä mahdollista elää "ekumeenisessa suhteessa" toisinajatteleviin kristittyihin ja silti pitää kiinni luterilaisesta tunnustuskirkkomallista?

Martti Vaahtoranta, Reila

8:26 ip.  
Blogger Jaakko Heinimäki said...

Ad Jari R:

Olet käsittänyt väärin. Naispappeuden puolustaminen perustuu opillisiin käsityksiin siinä kuin sen vastustaminenkin.

Jaakko Heinimäki

5:29 ip.  
Blogger Unknown said...

Kyllä tässä tilanteessa pitäisi puhaltaa peli poikki, mitä Jarikin on kolumneissaan useasti ehdottanut. Olisi luotava kirjallinen yhteistoimintamalli, joka estää painostuksen puolin ja toisin. Muuten naispappeuskiista on tullut jäädäkseen, eikä sitä ratkaista yhden sukupolven jyrkällä linjalla median tukemana. Jo seuraava sukupolvi löytää Raamatustaan Korinttilais- ja Timoteuskirjeen ja niiden myötä naispappeutta vastustavan kannan. Tämä vähemmistö löytyy aina. Ja jatkossakin on julkisuudella jaakkoheinimäkensä.

Reima Jokinen
Turku

10:33 ap.  
Blogger Merja Auer said...

Samaa mieltä Jaakon kanssa. Opillisuus vain ymmärretään eri tavoin.

12:10 ip.  
Blogger Jari Rankinen said...

Jaakolle

Tämä on uusi tieto - että naispappeuden hyväksyminen onkin opillinen ratkaisu. Kun naispappeus tuotiin kirkkoomme, argumentaatio perustui juuri siihen, ettei naispappeus ole opillinen ratkaisu. Naispappeutta hyväksyttäessä korostettiin, ettei kirkko nyt muuta oppiaan, koska kyse ei ole opillisesta asiasta. Oletko siis sitä mieltä, että perusteluiden perusta - siis perusteluiden joilla naispappeus hyväksyttiin - oli väärä?

Viime syyskuussa kannanotossaan piispat totesivat, ettei naispappeuden torjuminen ole harhaoppi. Käsittääkseni tämäkin toteamus perustuu ajatukseen, ettei naispappeuden hyväksyminen ole opillinen asia. Se on käytäntö, joka voidaan eri aikoina ratkaista eri tavalla. Näin siis naispappeuden hyväksyjät tavallisesti ajattelevat. Naispappeuden torjujille kyse ei yleensä ole asiasta, joka voidaan ratkaista eri aikoina eri tavoin.

Jari Rankinen

11:33 ap.  
Blogger Jaakko Heinimäki said...

Ad Jari:

Kirjoitin naispappeuden puolustamisen perustuvan opillisille käsityksille siinä missä naispappeuden vastustamisenkin.

Vastakkainasettelu tässä opillisessa kysymyksessä ei ole naispappeuden hyväksyminen contra naispappeuden vastustaminen vaan käsitys paimenen viran sukupuolineutraalista luonteesta contra käsitys vain miehen kelpoisuudesta paimenen virkaan.

Ei se tietenkään ole saman painoluokan opillinen kysymys kuin vaikkapa kysymys siitä onko Jumala olemassa vai ei, mutta ei se samanlainen järjestelykysymyskään ole kuin vaikkapa seurakuntalehden otsikoiden kirjasintyypit tai kirkkokahvien kerman laktoosipitoisuus (kuten itse yritit kömpelösti verrata).

Jaakko Heinimäki, Helsinki

11:14 ap.  
Blogger samuel kettunen said...

Sanan kuuloon on kutsuttava kaikkia, niin pyhiä kuin pahoja, syntinsä tuntevia tai niitä jotka eivät vielä niitä tunne. Kaikki olemme lunastetut Kristuksen kalliilla verellä ja kaikkien kuuluu saada tietää tästä. Hänen nimeensä on saarnattava kaikille ja kokonaista Jumalan Sanaa, koska Sanassa on voima ja elämä.
Raamatun mukaan saarnaajan tulee julistaa Jumalan sanaa, eihän se puheleminen muuten mitään hyödytä, pikemminkin tekee vain vahinkoa. Tiedämme Raamatusta että esimerkiksi naispappeus ei ole Herran käsky vaan ihmisten keksimä, elikkä synti.Näin ollen myös sen suosiminen ja hyväksyminen on myös synti siinä missä muukin Sanasta luopuminen. Nyt kuuluukin kysymys: Onko oikein kutsua JULISTAJAKSI tahallisen ja tiedetyn synnin suosijaa? Jos Sleyn tilaisuuksiin ei kutsuta naispappeja (mikä on aivan oikein) mutta kuitenkin naispappeuden hyväksyjiä, niin mistä kohtaa Raamattua tähän on saatu lupa? Voiko sokea sokeaa taluttaa, eikö he molemmat kuoppaan lankea?

6:21 ip.  
Blogger Jari Rankinen said...

Jaakolle

Naispappeus - että se on ja sitä puolustetaan - on sinulle siis opillinen asia. Tarkoitatko, että kirkkomme oli opillisessa harhassa vuoteen 1986 asti, jolloin naispappeus hyväksyttiin? Tai tarkoitatko, että oppi muuttuu? Ennen oppi papinvirasta oli toisenlainen kuin nyt. Tulevaisuudessa se voi olla toisenlainen kuin nyt. Entä muuttuvatko muutkin opit?

Kuten kirjoitin, yleensä naispappeuden puolustaminen lähtee siitä ajatuksesta, että kyse on käytännöstä, joka voidaan ratkaista eri aikoina eri tavoin. Tämä on mielestäni paremmin perusteltavissa oleva käsitys kuin se, että naispappeuden kannattaminen on opillinen asia. Jos se on opillinen asia, sitten kai joutuu sanomaan: Kirkomme oli tässä asiassa opillisessa harhassa vuosisatoja. Tai joutuu sanomaan: Oppi muuttuu. Jos se muuttuu tässä asiassa, miksei se muuttuisi muissakin.

Jari Rankinen

7:40 ip.  
Blogger Jaakko Heinimäki said...

Ad Jari:

Naispappeuden puolustaminen perustuu sellaiseen opilliseen käsitykseen, että sukupuoli on pappeuden kannalta neutraali tai epäolennainen asia.

Naispappeuden vastustaminen perustuu sellaiseen opilliseen käsitykseen, että papin sukupuolella on väliä: papin tulee olla mies. Vain miehet ovat oikeita pappeja, joten papeiksi vihittyjä naisia voidaan kutsua papeiksi vain varauksin ja pelkästään kohteliaisuussyistä.

Sellainen maailmankuva, jossa ajatellaan miehen olevan luotu ensin ja heijastavan Jumalan kunniaa ja naisen luotu vasta miehen jälkeen ja heijastavan miehen kunniaa, on virheellinen ja väärä - joskin raamatullinen siinä mielessä, että niissä raamatunkohdissa, joiden perusteella naispappeutta vastustetaan, tuo aikansa elänyt käsitys esiintyy.

Mainittakoon vielä, että Raamatussa ei puhuta sanaakaan sellaisesta papin virasta, josta tätä nykyä puhutaan. Siksi yksittäisiin raamatunkohtiin vetoaminen on turhanaikaista.

Kirkon oppi voi (ja sen pitääkin) muuttua, jos se perustuu täysin epäadekvaatille tai jopa epäkristilliselle maailmankuvalle.

Luomisjärjestykseen vetoaminen siinä, mitkä tehtävät sopivat miehille ja mitkä naisille edustaa juuri tällaista aikansa eläneen ja epäkristillisen maailmankuvan soveltamista opillisiin kysymyksiin - samoin esimerkiksi käsitys, että nainen on synnyttämisen jälkeen saastainen. Siinäkin asiassa oppi on onneksi muuttunut - oikeastaan aika äskettäin. Vai harrastetaanko Vammalassa vielä "kirkottamista"?

Jaakko Heinimäki, Helsinki

12:41 ap.  
Blogger Jari Rankinen said...

Jaakolle

Vai että Paavalin opetus luomisesta ja siihen perustuvasta naisen ja miehen erilaisuudesta on epäkristillistä.

Raamatun mukaan Jumala loi ihmiset mieheksi ja naiseksi. Sen takia mies ja nainen ovat erilaisia, eivät kuitenkaan eriarvoisia. Minusta tämä ei ole osa vanhentunutta maailmankuvaa vaan osa kristillistä luomisuskoa.

Kirjoitat, että kirkon oppi voi ja sen täytyykin muuttua, mikäli se perustuu täysin epäadekvaatille tai jopa epäkristilliselle maailmankuvalle. Itse ajattelen toisin. Kirkon opetukseen voi tulla sellaista, mikä ei ole kristillisen opin mukaista. Sellaisesta kirkkoa tulee puhdistaa. Tai oppi joltakin osin voidaan muotoilla tarkemmin. Oppi ei kuitenkaan muutu. Se perustuu Jumalan ilmoitukseen, joka on Vanhan ja Uuden testamentin kirjoituksissa. Koska tätä ilmoitusta ei tule lisää, oppia ei voi eikä tarvitse muuttaa. Tarkoitan opilla juuri opillisia asioita.

Jos oppi muuttuu ja sen täytyykin muuttua, vastattavaksi tulee vaikeita kysymyksiä: Mitkä opit voidaan muuttaa? Kaikkiko, jotka nyt tuntuvat vaikeilta omaksua, epämiellyttäviltä tai yleisen mielipiteen vastaisilta? Kuka määrittelee, mikä nyt on oikeaa ja kristillistä oppia? Joku ihminenkö? Vaikkapa Jaakko Heinimäki? Vai joukko samanmielisiä? Tai joukko, johon on koottu väkeä vähän laajemmin? Tai järjestetäänkö kansanäänestys? Perinteisesti juuri luterilaisuudessa on ajateltu, että kristinuskon perusteos - Raamattu - määrittelee, mikä on kristillisen opin mukaista ja mikä ei. Paavali on yksi tämän perusteoksen kirjoittajia. Luterilaisina uskomme, että hänen kirjoituksensa ovat osa Jumalan ilmoitusta. Jos Paavalin oppi luomiseen perustuvasta naisen ja miehen erilaisuudesta ei ole ainakaan enää totta, onko totta Paavalin oppi sovituksesta tai ehtoollisesta?

Käytännöt kirkossa voivat muuttua ja niiden täytyykin muuttua. Tai se, mikä kuuluu lähimmäisen rakastamiseen, saa eri aikoina erilaisia muotoja. Myös se on tärkeää, että osaisimme esittää muuttumattoman opin raikkaalla, tuoreella tavalla.

Kirjoitit myös, ettei Raamatussa puhuta sanaakaan sellaisesta papin virasta, josta tätä nykyä puhutaan. Näin voi ajatella mutta tämä ei ole luterilaisen uskon mukaista. Luterilaisen tunnustuksen mukaan Jumala on asettanut evankeliumin opettamisen ja sakramenttien jakamisen viran. Se oli jo ensimmäisissä seurakunnissa ja edelleen se toteutuu siinä virassa, jota papinvirka kirkossamme edustaa.

Kyselit, harrastammeko Vammalassa kirkottamista. Emme, koska Uudessa testamentissa ei ole opetusta, jonka mukaan kristillisessä seurakunnassa lapsen synnyttänyt äiti pitäisi kirkottaa.

Jari Rankinen

10:23 ip.  
Blogger Jaakko Heinimäki said...

Ad Jari:

Sinusta siis sellainen on oikeaa kristillistä oppia, että koska Jumala loi ensiksi miehen ja miehessä heijastuu Jumalan kunnia, vain mies voi kelvata papiksi. Nainen taas ei kelpaa papiksi, koska nainen on luotu vasta miehen jälkeen ja toisin kuin mies, nainen heijastaa miehen kunniaa?

Miehestä huokuu Jumalan kunnia suoraan, naisesta vain välillisesti, hänen miehensä kautta.

Näin Paavali - aikansa lapsi - todella opettaa. sama Paavali, joka toisaalla hyvin radikaalisti julistaa tasa-arvoa ja sanoo ettei Kristuksessa ole miestä eikä naista eikä juutalaista eikä kreikkalaista eikä orjaa eikä vapaata.

Sinä olet valinnut tämän oman aikansa ajatteluun takertuneen Paavalin, minä taas luen Paavalia kristinuskon maailmaan salakuljettaman radikaalin tasa-arvon läpi enkä usko heijastavani Jumalan kunniaa mitenkään kirkkaammin kuin vaikkapa oma puolisoni tai naapurin rouva tai rovasti Marjatta Pihkala.

Mutta koska tämä "luomisjärjestys" tämä Paavalin esittämä sukupuolten hierarkia (ei siis pelkkä erilaisuus vaan hierarkia) on sinulle tärkeä opillinen kysymys, siitä seuraa, että kaikki jotka ajattelevat toisin, ovat mielestäsi harhaoppisia kerettiläisiä eivätkä edusta oikeata kristinuskoa, niinkö?

Jaakko Heinimäki, Helsinki

2:48 ip.  
Blogger Jari Rankinen said...

Jaakolle

Mielelläni pidän kiinni opista, jonka Paavali - meidän pakanoiden apostoli - esittää. Opista, joka koskee luomista, sovitusta, ehtoollista tai muita oppimme keskeisiä asioita.

Mielelläni pidän kiinni myös siitä, että on yhdentekevää, onko juutalainen vai kreikkalainen, orja vai vapaa, mies vai nainen, sillä Kristuksessa kaikki olemme yksi. Siis pelastus kuuluu kaikille, kaikki kastetut Jeesukseen uskovat ovat Jumalan lapsia. En kuitenkaan tee tästä sitä johtopäätöstä, että myös nainen voi toimia seurakunnan pastorina. Eikö pitäisi kuunnella juuri häntä, joka kirjoittaa edellä mainitun lauseen? Hänkään ei tehnyt tästä johtopäätöstä, että nainen voi toimia seurakunnan paimenena.

Sanoit lukevasi Paavalia kristinuskon maailmaan salakuljettaman radikaalin tasa-arvon läpi. Eikö parempi olisi pyrkiä lukemaan Paavalia ilman suodattimia tai tietynlaisia silmälaseja? Mitä jos antaisi Paavalin puhua niin kuin hän puhuu? Käsittääkseni tämä on ollut perinteinen luterilainen tapa lukea apostolin kirjoituksia. Tätä tapaa on perusteltu sillä, että apostoli välittää meille ilmoituksen Jumalalta. On paljon huonoja esimerkkejä siitä, että jonkin suuri periaate - kun se on otettu Raamatun tulkintaa määrääväksi tekijäksi - on johtanut yksipuoliseen tai väärään Raamatun ymmärtämiseen. Tiedämme opiskelutoverimme Antti Kylliäisen. Hän sanoo lukevansa Raamattua radikaalin armon läpi. Lopputulos on oppi, joka taitaa olla aika kaukana klassisesta kristinuskosta. Ristillä tapahtunut syntien sovitus on brutaali ajatus, kadotusta ei ole, kaikki pelastuvat eikä Jumala ole kaikkivaltias.

En sano, että kaikki, jotka eivät ajattele Paavalin luomisopin mukaisesti, ovat harhaoppisia kerettiläisiä eivätkä edusta oikeata kristinuskoa. Ajattelen, että poikkeaminen Paavalin esittämästä opista on kuitenkin askel tähän suuntaan. Sitä en osaa sanoa, missä kohdassa tulee vastaan se raja, ettei kyse enää ole kristinuskosta. Sen tietää hän, joka on ihmisten tuomari. Itse en haluaisi lähteä kokeilemaan, missä vaiheessa raja lähestyy ja missä se ylittyy. Saattaa olla niin, että kun tämä selviää, on myöhäistä lähteä toiseen suuntaan.

Jari Rankinen, Vammala

8:38 ap.  

Lähetä kommentti

<< Home