maanantaina, helmikuuta 05, 2007

Puurot ja vellit

Tänään jaetussa Tyrvään Sanomissa Pentti Lahtinen - seurakuntamme luottamushenkilö - palasi syksyn seurakuntavaaleihin. Hän moitti ilmeisesti minua ja Erkki Koskenniemeä, että hyökkäsimme kovin sanoin sosiaalidemokraattien ehdokaslistaa vastaan. Hän piti hyökkäystämme outona siksi, että muillakin listoilla pääosa ehdokkaista ilmoitti hyväksyvänsä naispappeuden.

Pentti Lahtisella näyttää menneen puurot ja vellit sekaisin. On toinen asia hyväksyä naispappeus ja toinen kieltää naispappeuden torjujia toimimasta vakaumuksensa mukaisesti. Näiden kahden välillä on hyvin suuri ero.

Seurakuntavaalien alla Vammalan sosiaalidemokraattien seurakuntavaalien työryhmän puheenjohtaja ilmoitti lehtikirjoituksessa, että kaikki sosiaalidemokraattien ehdokkaat ovat sitoutuneet kirkon ja piispainkokouksen kantaan. Piispainkokouksen päätökseksi hän kertoi, ettei miespapilla ole enää oikeutta kieltäytyä yhteistyöstä vakaumukseensa vedoten. Hän mainitsi alttaripalveluksen suorittamisen yhdessä naispapin kanssa. Puheenjohtajan ilmoitus tarkoitti, että kaikki sosiaalidemokraattien ehdokkaat ovat sitoutuneet kieltämään minua ja Markus Malmivaaraa - seurakuntamme seurakuntapastoria joka on aikonut toimia samalla tavalla kuin minä - toimimasta vakaumuksemme mukaisesti. Ilmoituksesta saattoi perustellusti tehdä senkin johtopäätöksen, että kaikki ehdokkaat ovat sitoutuneet antamaan meille potkut, mikäli se on heistä kiinni.

Kysyimme Erkki Koskenniemen kanssa - minä nettipäiväkirjassani, Erkki lehdessä - ovatko todella kaikki sosiaalidemokraattien ehdokkaat sitoutuneet tähän. Emme ole saaneet vastausta. Jotkut ovat sanoneet, etteivät kaikki ehdokkaat olleet sitoutuneet siihen, mihin puheenjohtaja väitti kaikkien sitoutuneen. Muiden ehdokaslistojen edustajat eivät ilmoittaneet ehdokkaidensa sitoutuneen siihen, mihin demareiden ehdokkaiden kerrottiin sitoutuneen. Siksi emme esittäneet samaa kysymystä muille. Olisimme kysyneet, jos jokin muu lista olisi ilmoittanut samaa. Kyse ei siis ollut jonkin puolueen tai aatteen arvostelemisesta. Seurakunnassa tarvitaan kaikkia, jotka rakentavat seurakuntaa - tulevat he mistä taustasta tahansa.

Osmo Ojansivu kirjoitti Tyrvään Sanomissa 27.1. Tätä kirjoitusta kommentoin nettipäiväkirjassani 30.1. Kirjoitukseen on laadittu ainakin yksi hyvä vastine ja lähetetty Tyrvään Sanomiin. Ihmettelen, ettei tätä kirjoitusta ole julkaistu. Tilaa muille kirjoituksille on löytynyt.