perjantaina, maaliskuuta 19, 2010

Ongelma ratkeaa

Huomenna lauantaina - jos Jumala suo - vihitään piispaksi teologian tohtori, rovasti Matti Väisänen. Tämä tapahtuu Helsingissä Pyhän Sydämen kappelissa. Suomen Luther-säätiön Pyhäkön Lamppu -lehti kertoo, että Matti Väisänen on kutsuttu yhdeksi ruotsalaisen Missionsprovinsenin piispoista. Hänen tehtävänään on hoitaa piispan virkaa Suomessa.

Ymmärrän Missionsprovinsenin ja Luther-säätiön ratkaisun. Luther-säätiön palveluksessa on pastoreita, jotka ovat saaneet pappisvihkimyksen Ruotsissa ja joita kirkkomme piispat eivät pidä kirkkomme pastoreina. On hyvä, että näillä pastoreilla on piispa, joka on lähempänä, joka tuntee vielä paremmin hengellistä elämää Suomessa ja jonka kanssa on helpompi puhua työn ja elämän iloista ja suruista siitäkin syystä, että voi puhua äidinkielellä. Luther-säätiö tarvitsee myös uusia pastoreita messuyhteisöjensä palvelukseen, eikä se saa näitä siten, että kirkkomme piispat vihkisivät pastoreita sen palvelukseen. Varmaan edelleen olisi mahdollista se, miten Luther-säätiö on toiminut tähän asti: uudet pastorit vihitään Ruotsissa Missionsprovinsenin pappisvihkimyksissä. Toki luontevampaa on, että pastorit, jotka palvelevat seurakuntaa Suomessa, saavat vihkimyksen Suomessa ja sen toimittaa suomalainen piispa.

Olen Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen palveluksessa. Työtovereinani on teologeja, jotka eivät saa pappisvihkimystä, koska he ajattelevat pastorin virasta kirkon perinteen mukaisesti - siis pitävät naispappeutta Raamatun vastaisena - ja toimivat tämän käsityksensä mukaisesti. Tämä on tietysti ongelma niin näille teologeille, Sleyn työlle kuin niille seurakuntalaisille, joiden parissa nämä tekevät työtä ja joita he palvelevat. Nämä teologit voivat tehdä paljon hyvää ja arvokasta mutta tietysti se vaikeuttaa työtä, ettei ole pastori eikä ole tämän viran mukanaan tuomia oikeuksia ja velvollisuuksia. Uskon, että tämä ongelma ratkeaa tavalla tai toisella lähimmän parin vuoden aikana.

Hyvä ratkaisu olisi, että joku tai jotkut piispoistamme suostuisivat vihkimään pastoreiksi myös niitä teologian maistereita, jotka eivät voi tulla samaan pappisvihkimykseen naispastoreiden kanssa, koska pitävät naispappeutta Jumalan tahdon vastaisena. Eivätkö piispamme voisi vihkiä näistä ainakin ne, joilla on kutsu jonkin kirkkomme herätysliikkeen tai järjestön palvelukseen? Miksi estää näiden maistereiden pääsy toteuttamaan kutsumustaan? Miksi vaikeuttaa herätysliikkeiden ja kirkollisten järjestöjen työtä? Ja miksi jättää luterilaisia kristittyjä ja kirkkomme jäseniä ilman sellaista pastoria, jota he toivovat ja jonka palkan he ovat valmiita maksamaan? Esimerkiksi herätysliikkeiden kesäjuhla oli luonteva paikka toteuttaa pappisvihkimys. Ja on kirkossa tehtäviä, joissa se, että torjuu naispappeuden, ei johda ongelmiin. Eivätkö piispamme voisi vihki näihin tehtäviin teologian maistereita, jotka eivät pidä naispappeutta Jumalan tahdon mukaisena ja joilla on seurakunnan kutsu näihin tehtäviin? Nyt monet kutsumustietoiset, pitkään opiskelleet ja luterilaiseen uskoon lujasti sitoutuneet teologit, joilla olisi paljon hyvää annettavaa kirkossamme, jäävät ilman pastorin virkaa. Sitä, että kirkolla on varaa tähän, on vaikea ymmärtää.

Vaikka toivon toisin, minusta tuntuu, etteivät piispamme suostu jatkossakaan vihkimään pastoreiksi teologeja, jotka eivät voi toimittaa jumalanpalvelusta yhdessä naispastorin kanssa. Jos näin on, ongelma, josta kirjoitan, ratkeaa lähivuosina niin, että maassamme vierailee silloin tällöin ulkomaalainen piispa, joka toimittaa pappisvihkimyksen. Tai ongelma ratkeaa niin, että saadaan apua Matti Väisäseltä. Hän vihkii papeiksi niitä teologian maistereita, jotka tulevat jonkin herätysliikkeen tai kirkollisen järjestön - muunkin kuin Luther-säätiön - palvelukseen. Tai herätysliikkeet saavat pastoreitaan niistä, jotka on vihitty Luther-säätiön palvelukseen ja jotka ovat palvelleen jonkin aikaa tätä järjestöä. Ongelma voidaan ratkaista myös niin, että ne herätysliikkeet tai järjestöt, jotka tarvitsevat pastoreita mutta eivät saa heitä kirkkomme piispojen toimittamista pappisvihkimyksistä, kutsuvat pastorinsa ja vihkivät heidät papeiksi ilman piispoja.

Piispojen tärkeä tehtävä on varjella ja vahvistaa yhteyttä kirkossa ja toimia niin, ettei kirkko hajaantuisi. Minusta piispamme toimivat nyt tässä asiassa juuri toisin. Että he vihkisivät pastoreiksi nekin, jotka pitäytyvät omankin kirkkomme perinteissä käsityksessä pastorin virasta, se tekisi tarpeettomiksi ratkaisut, jotka hajottavat kirkkoa.

Uskon, että monilla - ehkä kaikilla - niistä, jotka eivät nyt saa pappisvihkimystä kirkossamme, on kutsu Jumalalta Jumalan valtakunnan työhön. Meidän ihmisten ei pitäisi taistella sitä vastaan, mitä Jumala tahtoo.

11 Comments:

Blogger Hannu Kilpeläinen said...

Otsikko "Ongelma ratkeaa" ei vastaa kirjoitusta. Vielä vähemmän kirkollista tilannetta Suomessa. Nyt niitä ongelmia vasta syntyykin. Tulee piispa ilman kirkkoa, ilman hiippakuntaa, ilman seurakuntia. Mitä muuta tällainen on kuin ongelma. Taidat, Jari, nyt vain odotella, että uusi "piispa" vihkii työrajoitteiset maisterit papeiksi. Siis eräänlainen kepulikonsti, kuin se muinoinen Pietarin tie ortodoksis-luterilaisten avioliittojen vihkimiseksi. Mitähän ongelmia huomenna vihittävä piispa ratkoo?

Hannu Kilpeläinen
Tampere

4:11 ip.  
Blogger Hannu Kilpeläinen said...

Otsikko "Ongelma ratkeaa" ei vastaa kirjoitusta. Vielä vähemmän kirkollista tilannetta Suomessa. Nyt niitä ongelmia vasta syntyykin. Tulee piispa ilman kirkkoa, ilman hiippakuntaa, ilman seurakuntia. Mitä muuta tällainen on kuin ongelma. Taidat, Jari, nyt vain odotella, että uusi "piispa" vihkii työrajoitteiset maisterit papeiksi. Siis eräänlainen kepulikonsti, kuin se muinoinen Pietarin tie ortodoksis-luterilaisten avioliittojen vihkimiseksi. Mitähän ongelmia huomenna vihittävä piispa ratkoo?

Hannu Kilpeläinen
Tampere

4:11 ip.  
Blogger Eero said...

Evoluutio teorian mukaan, uskonnollisuus on ihmisen tietty kehityksen jakso kohti jotain uutta kehityksen vaihetta, siinä nähtävästi irrottaudutaan niin sanotun jumalan holhouksesta ja siirrytään ihmisten tuottamien ylevien ajatusten utopioihin.

Kirkko on kuitenkin ollut ulkopuolisen tahon synnyttämä. Tämän kirkon synnyttäjä Jeesus Kristus ei ole kysynyt siinä meiltä ihmisiltä meidän mielipidettä, eikä tule kysymään.

Hän Jeesus Kristus on kaikkitietävyydessään ilmoittanut hyvin yksipuoleisesti millainen Hänen kirkkonsa on.
Sitä kirkkoa ei mikään inhimillinen tai epäinhimillinen voi toiseksi muuttaa.

Ja vaikka tämä näkyvä kirkon rakenne pyrkii muutoksiin se ei merkitse sitä että nykyiset, ajalliset johtajat, voisivat todellista kirkkoa muuttaa.

On ratkaiseva kysymys se, onko meillä Kirkon Johtajan siunausta, onko Hän mukana meidän päätöksissä, se voi näkyä lyhyen tai pitemmän ajan kuluessa.

Kuitenkin on sanottava vielä että vuosituhantisen kristillisen kirkon historia on ollut todella myrskyisä, haaksirikot ovat olleet inhimillisesti katsoen lähellä. Mutta kuitenkin se on seisonut pystyssä, ei sen tähden että on ollut hyviä johtajia vaan Kristus on ollut peräsimessä

5:56 ip.  
Blogger Eero said...

Unohtui nimi juttuni lopusta

Eero Polsa
Parkano

6:42 ip.  
Blogger Hannu Kilpeläinen said...

Hyvä herra Polsa

"Ja vaikka tämä näkyvä kirkon rakenne pyrkii muutoksiin se ei merkitse sitä että nykyiset, ajalliset johtajat, voisivat todellista kirkkoa muuttaa."

Miten rakenne pyrkii muutoksiin? Onko rakenne elävä orgaani, joka itsestään muuttaa itseään? Kuullostaa scifiltä. Olet tainnut lukea Stanislav Lemiä?

Viestisi piilee joitakin kummallisuuksia, kuten "todellinen kirkko" ja "nykyiset ajalliset johtajat". Viittaatko näillä ilmaisuilla siihen, että Suomen ev.lut. kirkko ei ole todellinen kirkko ja että sen nykyiset johtajat (tarkoittanet piispoja) eivät voi todellista kirkkoa muuttaa? Miten heidän täytyisi kirkkoa muuttaa? Mielestäni kirkossamme saarnataan puhdasta evankeliumia ja sakramentit jaetaan oikein. Miten tätä pitäisi muuttaa? Ja missä on se oikea kirkko?

Hannu Kilpeläinen
Tampere

7:54 ip.  
Blogger Eero said...

Hyvä Hannu!
Olen korpi filosofi, jolla on hyvin huono koulutaso joka voi näkyä äidinkielen virheinä ja etten pysty lukemaan vierailla kielillä. Jos sitten vielä sekin on virhe että kirjoitan tunteella, mietin kuitenkin samalla etten tahallani loukkaisi henkilöä vaan puhutaan asiasta. Kaikessa mitättömyydessäni joudun joskus ihmettelemään maailman ja ihmisten kummallisuutta, minä siinä mukaan luettuani. Tälläisena minulla ei ole muuta kuin usko Jeesukseen ja Hänen rakkautensa minuun, tämä ristin kuolon tähden

Eero Polsa
Parkano

9:11 ip.  
Blogger Hannu Kilpeläinen said...

Herra Polsa

Miksi et vastannut kysymyksiini, vaan pitäydyit korpifilosofiassasi Jeesuksen rakkaudessasi sinuun. Uskon että Jeesus rakastaa minuakin. Mitä vastauksesi siis todistaa? Ei Jeesuksen rakkaudella ole mitään tekemistä sillä, mitä SINÄ teet, kirjoitat ja ajattelet Jeesuksen kirkosta. Missä se on, mielestäsi?

Hannu Kilpeläinen
Tampere

9:48 ip.  
Blogger Eero said...

Hyvä Hannu

Minun piti käydä katsomassa mitä ne sinun mainitsemasi vieras nimi ja asia tarkoittaa ja hyvä niin, joten tietoni lisääntyi siltäkin osin.
Sanoit tosi hyvin siitä ettei minun tekemiseni vaikuta mitenkään Jeesuksen hyväksyntään ja rakkauteen koska se on ollut jo ennen kuin me synnyimme, saamme olla siitä kiitollisia.

Kuitenkin voin tunnustaa sanallisesti sen, niinhän me teemme uskontunnustuksessakin, eikä se sinällään ole tekona pelastava ja sen siinä tahdoin tehdä.
Se mitä sanoit scifistä ja jos olen sen oikein ymmärtänyt, niin Kristillinen Jumala usko voisi olla sitä. Usko neitseestä syntymiseen, syntiinlankeemus, ristin sovitus, Pyhä-Henkin ja monet monet muut asiat jotka ovat vain Raamatussa, ovat jos niin halutaan ovat scifiä, ihmisten mielikuvituksen tuotetta.

Myös Kristuksen näkymätön kirkko on scifiä, mutta Luojan kiitos asiat eivät ole niin.

Minun on ehkä vaarallista lainata Lutheria tässä, olen sen ehkä ymmärtänyt väärin, mutta lainaanpa kuitenkin:

"Ihmisoppi perustuu inhimilliseen eikä Jumalalliseen järjestykseen. Todellinen kirkko sitä vastoin on jotakin kokonaan hengellistä eikä ulkonaista. Se on uskovaisten näkymätön yhteys hengessä".

Kuitenkin näkyväinen äitikirkko on verraton lahja johon eroituksetta voi jokainen mennä ja tuo näkymätön hengen yhteys saa olla niin että se vasta todellisuudessa näkyy kerran oikeana perillä.

Tässä korpifilosofin korpirojua ja sellainen olen itse Polsan Eero Parkanosta

3:08 ip.  
Blogger Unknown said...

Nyt kun Matti on sitten asiankuuluvin menoin vihitty Missionprovinsin piispaksi työalueenaan Suomi, niin noin periaatteessa ainakin näillä SLEY:nkin piirissä työskentelevillä teologeilla on piispa, joka voi heidät ordinoida pastoreiksi. Mutta se ei ratkaise kaikkia ongelmia ja tod.näk. synnyttäisi yhden lisää. Nimittäin miten SLEY tulee suhtautumaan näihin MP-pastoreihin? Tunnustaako SLEY heidän pappeutensa vaikka valtakirkko ei sitä tunnustakaan ja uskaltaako/haluaako SLEY jatkossa palkata heitä palvelukseensa?

4:18 ip.  
Blogger Eero said...

Olen kirjoittanut tuon joskus aikaasitten ja jostakin se ponkasi nyt esiin kun aukaisin tämän blogin, se on jäänyt joskus lähettämättä, en tiedä onko sillä mitään merkitystä.

Ainainen kipuilun paikka on etsiä vastausta elämän valinnoissa. Meille on mieluista tarjota Jumalan sormeksi omia valintoja, oma lihallinen tahto haluaa usein tyydyttää omia mielitekoja ja haluja, sekä laittaa sille mielestään merkkejä jotka olisivat siis merkki Jumalan tahdosta. Ns. merkit voivatkin olla hyvin puhuttelevia joihin olisi helppo tarrautua ja tuoda ne todistuksena ja vahvistuksena kyseleville ihmisille, sekä antaa varmuutta ja lupaa omalle päätökselleen. Tässä on pääpaino omassa tahdossa, haaveista ja haluista. Lihallinen ihminen etsii mielellään tekoihinsa vahvistuksen muualta kuin Jumalan Sanasta jos se on vähänkään ristiriidassa omien toiveidensa kanssa. Raamattuakin käytetään jos siihen näkyy olevan hiukankaan jotain mahdollisuutta, koska se tekee asiasta luotettavan ja hurskaamman vaikutuksen ja että sillä voi yrittää rauhoittaa omaatuntoaan.

Eero Polsa
Parkano

8:50 ap.  
Blogger okl said...

Ikiaikojen kirkollisbyrokratiasta kyllä osataan pitää kiinni. Tämä voittaa aina kaikki opilliset kysymykset.

Olli Lehto
Kangasala

7:37 ap.  

Lähetä kommentti

<< Home