perjantaina, marraskuuta 30, 2007

Voidaanko erottaa pysyvästi?

Olin vuoristossa parin päivän partiomatkalla. Vierailimme kylissä, jututimme ihmisiä, ajoimme pitkin upeita solia, yövyimme tähtitaivaan alla. Juttelimme mukavia ja vakavampia. Pidimme hartaushetken vartiopaikalla. Hieno reissu!

Hienosta kokemuksesta arkisempiin asioihin: Kirkkoherra Osmo Ojansivu on kertonut muutamissa lehtihaastatteluissa mahdollisuudesta erottaa minut nopeammalla aikataululla – ettei tarvitsisi odottaa hallinto-oikeuden ja mahdollisesti korkeimman hallinto-oikeuden päätöstä. Puhuin asiasta erään juristin kanssa. Hän sanoi, että tämä todella on mahdollista.

Asia hoidettaisiin ilmeisesti seuraavasti: Kun palaan Afganistanista ja virkavapauteni päättyy, Osmo Ojansivu määrää minut heti toimittamaan messun yhdessä naispastorin kanssa. Lehtijuttujen mukaan hän on aikonutkin tehdä näin. Kun en toimita messua, Osmo Ojansivu tekee nopeasti tapahtuneesta ilmiannon tuomiokapituliin, joka käynnistää esitutkinnan. Se hoidetaan ripeästi. Tämän jälkeen kurinpitoasiamies tekee ehdotuksen rangaistuksesta, minulle annetaan parikolme viikkoa aikaa vastineen laatimiseen ja kapituli tekee päätöksen. Jos tuomiokapituli tahtoo, se voi päättää erottaa minut lopullisesti Vammalan kappalaisen virasta ja pappisvirasta – siis että en koskaan enkä missään saa toimia Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pastorina. Juristi, jonka kanssa juttelin, oli sitä mieltä, että tämä hanke tulisi valmiiksi viimeistään vuoden 2008 aikana, ehkä jo elokuussa tai syyskuussa. Se voi tapahtua nopeammin.

Asian hoitaminen tällä tavalla vaatii halua hoitaa se näin. Erityisesti kysytään kirkkoherran halua. Tuntuu, että halua on. Siltä tuntuu sen perusteella, mitä on voinut lukea lehdistä.

Mikäli valitan tuomiokapitulin minulle jo antamasta rangaistuksesta, se ei estä erottamasta minua pysyvästi. Kapituli voi katsoa, että olen syyllistynyt uudestaan raskaaseen rikkeeseen – kun en taaskaan toimita messua naispastorin kanssa. Tämä tapaus voidaan ottaa käsittelyyn ja antaa aiempaa ankarampi tuomio valituksesta huolimatta. Jos päätös on pysyvä erottaminen, se astuu voimaa, vaikka siitä valittaisi.

Minusta näyttää, että asia tullaan hoitamaan näin. Toiveeni on, että saisin vielä ensi kesänä pitää rippikoulun, johon kuuluville nuorille lähetin ensimmäisen kirjeen viime lomallani. Ja tämä annettaisiin tehdä rauhassa. Ettei esimerkiksi konfirmaatiojumalanpalveluksesta järjestettäisi tilaisuutta, josta minun on jäätävä pois, määräämällä avustajaksi naispastori. Rippikouluryhmässä on entisiä partiopoikiani ja vielä läheisempiä.

Tietysti se rangaistus, että erotetaan pysyvästi Vammalan kappalaisen virasta ja mahdollisti myös pappisvirasta Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa, tuntuu kovalta. Tuntuu, että kirkossamme pastori voi tehdä lähinnä yhden synnin. Tai lähinnä yksi synti on niin raskas, että sen takia tulee erotetuksi. Hän edustaa kristikunnan perinteistä käsitystä papinvirasta. Kirkko käy taistelua julkisuuskuvastaan. Ehkä rangaistuksen kovuus liittyy siihen. Kirkon johto lyö niitä, joita ihmiset toivovat lyötävän. Halutaan antaa viesti: me tartumme kovalla kädelle siihen, mihin toivotte meidän tarttuvan kovalla kädellä; kirkko taistelee tasa-arvon puolesta.

Tosin en tiedä, miten moni oikeasti odottaa kirkolta tällaista toimintaa. Tai miten moni pitää sitä hyvänä tai hyväksyttävänä? Yllättäviltä tahoilta kuulen tämän tästä näitä viestejä: Miten kirkon johto käsittelee sinua, se on käsittämätöntä. Eikö asioita voitaisi hoitaa sivistyneesti? Miksi asioista, jotka voitaisiin ratkaista aivan toisin, tehdään näin vaikeita?

Entä sen jälkeen, kun minut on erotettu pysyvästi – jos hankkeeseen ryhdytään? Mitä jos käykin niin, että valitan päätöksestä ja maallinen tuomioistuin katsoo, että irtisanomiseni oli laiton? Tästä tulisi päätös ehkä vuoden tai kahden kuluttua. Minut olisi irtisanottu virasta ja kyseiseen virkaan olisi valittu toinen henkilö. Tilanne olisi hyvin hankala.

Jotkut ovat kysyneet, miksi emme lähde kirkosta. Miksi emme perusta uutta ja omaa? Eikö näin pitäisi tehdä, jos kirkon tekemä päätös – pappisviran avaaminen naisille – ei miellytä?

Puhe oman kirkon perustamisesta kertoo usein aika pinnallisesta tai kokonaan väärästä käsityksestä siitä, mikä on kirkko. Kirkko ei ole kuin urheiluseura tai poliittinen puolue, josta erotaan, johon liitytään tai joita perustetaan uusia, kun sitä tuntuu. Kirkko on paljon enemmän. Minut on aikanaan kastettu tämän kirkon jäseneksi. Olen saanut tässä kirkossa opetusta ja oppinut tuntemaan hyvän Herrani ja Vapahtajani. Olen tullut vihityksi pastoriksi tähän kirkkoon. Kirkkomme perusta on edelleen juuri se, mihin tahdon sitoutua. Kirkkomme ilmoittaa perustakseen Raamatun ja luterilaisen tunnustuksen. Minua ei ole saatu vakuuttuneeksi, että olisin poikennut siltä perustalta, joka kirkollamme on – tai jonka se ainakin ilmoittaa perustakseen. Miksi siis pitäisi lähteä?

Jeesus puhui palvelijoista, jotka ryhtyvät lyömään toisia palvelijoita ja muita (Matt 24:45-51). Jeesus tarkoittaa seurakunnan tai kirkon palvelijoita – siis pastoreita, piispoja, sananjulistajia, johtajia. Hän ei kehota lähtemään seurakunnasta tai kirkosta, jossa tapahtuu tällaista. Hän neuvoo uskollisia palvelijoita huolehtimaan siitä, että kaikki saavat ruokaa. Ruoka tarkoittaa varsinkin Sanan leipää.

11 Comments:

Blogger Teininen Jukka said...

Saanen toivottaa Sinulle Jari, perheellesi ja kaikille tämän blogin lukijoille Siunattua Adventin ja Joulun aikaa oheisella hartauskirjoituksellani. Toivon mukaan tekstini antaisi rohkaisua vaellukseemme.
1.Adventtina 2007
Marttyyrien matkalaulu
”Sä pieni lauma, Mi erämaata Käyt kautta vaivojen autuuteen, Oi ällös pelkää, vaikk´kärsit tuskaa,
Sä saavut kuitenkin taivaaseen.
Sun veriylkäsi sinut osti Ja itsellensä sun kihlasi, hän helvetistä jo sinut nosti, Ja ikiomakseen omisti.” Sk v:lta 1892
Kristikansana aloitamme taas uuden kirkkovuoden. Adventin ja joulun juhla – ajat ovat alkamassa. Saamme sydämissämme, kirkkovuoden tekstien mukaan, syventyä tutkimaan maailmanhistorian suurinta ihmettä, Jumalan ihmiseksi tulon ihmettä, inkarnaatiota.
Meillä on edessämme ihanat ajat, jolloin Raamatun sanasta luemme, kuulemme; aikoja sitten ennustetun, kaksi vuosituhatta sitten tapahtuneen, autuaaksi tekijämme, ihmiseksi tulon tapahtumista. Kaikkea kristikansaa ja koko ihmissukua kutsutaan iloitsemaan ja riemuitsemaan onnestaan ja autuudestaan, ihmiseksi tulleessa Jumalassa, Jumalan Pojassa, Jeesuksessa Kristuksessa. Näin saamme ja meidän tuleekin yhtyä profeetta Sakarjan sanomaan:
” Iloitse suuresti, tytär Siion, riemuitse, tytär Jerusalem, sillä sinun kuninkaasi tulee sinulle! Vanhurskas ja auttaja hän on, on nöyrä ja ratsastaa aasilla, aasintamman varsalla.”
”Sinun kuninkaasi tulee sinulle!” Herran sana antaa meille Kuninkaan, ei maallisessa mielessä, vaan Messias kuninkaan joka vapahtaa kansansa heidän synneistänsä.
Siionin kuninkaana, Jeesus Kristus, perusti maan päälle rauhan ja totuuden valtakunnan. Rauhan ruhtinaana Hän hallitsee Sanallaan valtakuntansa alamaisia. Sana opettaa, miten Herramme Jeesus Kristus on vuodattanut verensä meidän tähtemme, syntiemme anteeksisaamiseksi ja iankaikkiseksi elämäksi kuten runoilija sanoi: ” Sun veriylkäsi sinut osti ja itsellensä sun kihlasi, hän helvetistä jo sinut nosti, Ja ikiomakseen omisti.”
Mikä autuuden ilo, riemu ja suuri onni! Miksi sitten kirjoitukseni kuitenkin alkoi, ”Marttyyrien matkalaulun” sanoin? Siksi, että kristityn, uskovaisen elämä ei ole ”ruusuilla tanssimista”. Herran oma saa kulkea ristin kaitaa mutta turvallista tietä taivaaseen. Apostoli Jaakob rohkaisee meitä: ”Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin, tietäen, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa saa aikaan kärsivällisyyttä.”
Elämme kirkossamme uskomme kestäväisyyden koetuksissa. ”Marttyyrejä” tulee pakostakin
syyttöminä tuomituista Herran papeista ja maallikoista. ”Vanhauskoisten” tila käy aina vaan ahtaammaksi. Piispojen johtamina kirkostamme on tullut Antikristuksen tyyssija, Kainin kirkko, joka leppymättä vainoaa oikeaa Aabelin kirkkoa, oikeita Jumalan lapsia.
Adventin ilosanomasta johtuen kehotan Sinua, ystäväni, elämään ”Marttyyrien” laulua laulaen:
” On sana varmempi kuolemaakin, Se omistaapi meill´elämän; Kun kaikki, kaikki vain katoaapi, Jää sana jälelle yksinään.
Siis kärsi kaikkia uupumatta, Oi, kärsi kaikkia ilolla! Oi, Kärsi vainoja vaipumatta, Sä olet ylkäsi olalla.
Ei tunnu riemulta kärsiminen, Vaan tuopi autuaan hedelmän; Oi ylkä suloisin, kärsiväinen, Näin kannat meitä sä elämään.”
Iloitse, riemuitse, Siionin voittoisan kuninkaan matkaseurueessa ollen.

Jukka Teininen
Forssa

8:06 ip.  
Blogger Marita said...

Lakia naisten ja miesten tasa-arvosta 8.8.1986/609 ei sovelleta:

"1) evankelis-luterilaisen kirkon, ortodoksisen kirkkokunnan eikä muiden uskonnollisten yhdyskuntien uskonnonharjoitukseen liittyvään toimintaan; eikä

2) perheenjäsenten välisiin taikka muihin yksityiselämän piiriin kuuluviin suhteisiin."

Lakiteksti poimittu 1.12.2007 seuraavasta www-osoitteesta:
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860609

Mitä siitä seuraisi kirkollemme, jos maallinen oikeus tekisi toisenlaisen päätöksen kuin tuomiokapituli ennemmin tai myöhemmin? Mitä siitä seuraisi niille muille pastoreille, jotka joutuvat samanlaiseen tilanteeseen jatkossa omissa seurakunnissaan ennemmin tai myöhemmin?

Terveisin
Marita Aho
Tampere

8:06 ap.  
Blogger Martti Pyykönen said...

Sepä tässä vallan suuresti hämmästyttää ja kummastuttaa sekä luonnolleni käy, että kyseessä eivät ole mitkään uudet tuulet, joita vastaan kirkko koittaa taistella, vaan uudet luudat, jotka koittavat lakaista ikivanhoja oikeiksi uskottuja asioita ulos kirkosta....

12:14 ap.  
Blogger Unknown said...

+ Jari,

kanssasi kärsien, mutta myös uuteen tähyillen: Kirkosta emme voi lähteä, mutta meidän pitää huolehtia siitä, että Kirkko - Jumalan Sanan ja sakramenttien ääreen apostolisen järjestyksen mukaan vihityn paimenen hoidossa kokoontuva uskovien joukko - edelleen voi omalla paikkakunnallamme säilyä ja pysyä hengissä ja vielä voittaa muitakin Kristukselle. Laajat piirit kirkossamme pohtivat juuri nyt niitä tapoja, joilla tämä olisi mahdollista.

Valtiokirkon ehdoilla ja varoilla toimitetut sunnuntain päiväjumalanpalvelukset eivät ole ainoa vaihtoehtomme toteuttaa Kirkossa ja Kirkkona olemistamme. Emme silti eroa Kirkosta, vaan liitymme siihen yhä tiiviimmin, siitä riippumatta, kuinka kovaa meitä lyödään. Sinultakin voidaan viedä julkisoikeudellinen pappisvirka, mutta ei Herra silti kutsumistaan kadu. Pappina saat toimia senkin jälkeen. Usko pois!

11:06 ap.  
Blogger Olavi_poika said...

Blogin hallinnoija on poistanut tämän kommentin.

11:37 ip.  
Blogger Olavi_poika said...

Blogin hallinnoija on poistanut tämän kommentin.

1:22 ap.  
Blogger Martti Vaahtoranta said...

Wie wär's auch mit einem deutschen Zitat auf diesem Forum :-)?

(On hienoa osata ulkomaankieliä, mutta vielä hienompaa kääntää sitaatit suomeksi.)

Martti Vaahtoranta, halbdeutscher aus Heiligufer (Pyhäranta)

9:33 ap.  
Blogger Harri Lammi said...

Jari R sanoi että sitoudumme Raamattuun ja luterilaiseen tunnustukseen - siinä minäkin tahdon pysyä.

Raamatun perusteella Raamattuun sitoutuneen ja sitä puhtaasti opettavan papin, kuten Jari Rankisen, erottaminen (tilapäinenkin erottaminen) on jo sinänsä tuomittu teko sillä jos ei sitä Jumalan Sana tunnista ei sitä tunnista Jumalakaan. Siinä soditaan Jumalaa vastaan vaikka kuinka monta piispaa, tuomiokapitulia ja kirkkoherraa asiaa puoltaisi. Jo itse Jumalan ilmoitus Raamatussa tekee tälläisen hankkeen tyhjäksi. Raamattu kehoittaa kavahtamaan vääriä opettajia - ei oikeita! Meidän tulee sen sijaan mennää sinne, missä oikein opetetaan, eli missä pysytään yksinkertaisessa Raamatun tekstissä niinkuin apostolit ja Vapahtajamme Jeesus sen uskoivat.

Toiseksi, luterilainen tunnustus kumoaa tällaisen kirkollisen vallankäytön muun muassa Augsburgin tunnustuksen artiklassa 7. Näin kirkkomme oma tunnustuspykälä sanoo: "Älköön myöskään yhdyttäkö laillisesti kutsuttujen piispojen mielipiteisiin, jos he ehkä erehtyvät, tai jossakin kohden opettavat Jumalan pyhää Raamattua vastoin". Piispojen ja kirkkoherrojen valta ulottuu vain evankeliumin julistamiseen, sakramenttien jakamiseen ja syntien anteeksiantamiseen. Sen lisäksi he voivat tutkia oppia ja hylätä evankelimia vastustavia oppeja (kirkkomme johto on sanonut avoimesti että naispappeuden vastustaminen ei ole harhaoppi eikä sitä kukaan siksi voisi tehdäkään). Lisäksi piispoilla on oikeus sulkea jumalattomia pois seurakunnasta Jumalan Sanalla. Mutta miten onkaan, nyt luen kommentteja, joissa jopa halutaan virallisesti hyväksyä juuri niiden moraalisten syntien harjoittajia kirkkoon, jotka Jumala omassa Sanassaan vaatii piispojen sulkevan pois seurakunnasta kunnes henkilö tekee siitä parannuksen. Tämä on luopumuksen merkki niin kuin on sekin, että Jumalan omalle Sanalle uskollisia paimenia rangaistaan heidän Sana-uskollisuudestaan.

Tiivistettynä: oikea piipallinen ja kirkkoherrojen vallankäyttö liittyy evankeliumin julistamiseen, sakramenttien jakamiseen, syntien anteeksiantamiseen, ja oikeiden Sanan palvelijoiden (jona Jari Rankista Raamatun perustalta pidän) vahvistamiseen. On väärää vallankäyttöä hylätä ne, jotka oikein opettavat. Jos haluamme olla luterilainen kirkko pitäytykäämme Raamatussa ja tunnustuskirjoissa jotka tekevät meistä luterilaisen kirkon. Muussa tapauksessa, jotka näistä luopuvat, tulisi perustaa oma kirkkonsa - esimerkiksi "post-moderni, jälkiluterilainen liberaali kirkko" ja jättää evankelisluterilaisen kirkon nimi niille, jotka sen perusteissa ja tunnusmerkeissä pysyvät.

Harri Lammi

6:10 ip.  
Blogger Jari Rankinen said...

Poistin jälleen kommentteja, joista puuttui allekirjoitus.

Harri. Lämmin kiitos tilaisuudesta täällä Masar-e-Sharifissa. Hieno tilaisuus, josta olen kuullut paljon hyvää palautetta. Kiitos myös kommentista.

Jari Rankinen, Afganistan

8:24 ap.  
Blogger Henkka said...

Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.

2:30 ip.  
Blogger Christer Sundfors said...

Olemme monta täällä Kokkolassa jotka rukoilevat sinun puoleesta.

1:58 ap.  

Lähetä kommentti

<< Home