perjantaina, helmikuuta 09, 2007

Ehdokkaat ottivat kantaa

Tämän päivän Aamulehdessä kerrottiin lehden Vammalassa järjestämästä vaaliväittelystä. Panelisteina olivat kansanedustajaehdokkaat Marjo Anttoora (kd), Elina Kimpanpää (kesk), Pirkko Lahtinen (sdp), Emilia Lehtomäki (vas), Taavi Lintunen (skp), Martti Mölsä (per), Arto Satonen (kok), Tauno Vuorenniemi (sen) ja Pauli Välimäki (vihr).

Olinpa minäkin päässyt keskusteluun mukaan. Ehdokkailta oli kysytty, hyväksyvätkö he tapani toimia - siis etten toimita messua yhdessä naispapin kanssa. Yksi - Marjo Anttoora - oli ilmoittanut hyväksyvänsä, mutta eivät. Muut eivät siis hyväksy, että toimin vakaumukseni mukaan. Pitäisi toimia perusteltua omantunnon vakaumusta vastaan.

Monet puhuvat pehmeistä arvoista ja sanovat edustavansa niitä. Kovin pehmeää ei ole vaatia toista toimimaan vakaumustaan vastaan. Monet puhuvat mielellään suvaitsevaisuudesta. Vaikeaa näyttää olevan suvaita sitä, jolla on kovin toisenlaisia ajatuksia kuin mitä itsellä on.

Kun hain ja tulin valituksi Vammalan seurakunnan kappalaiseksi, kerroin kantani naispappeuteen ja miten kantani näkyy toiminnassani. Tämä sopi seurakunnalle eikä valintani ehdoksi asetettu, että minun on toimittava toisin. Nyt piispa ja kirkkoherra - voisiko sanoa työnantaja - ilmoittavat, että enää en voi toimia niin kuin on sovittu minut työhön valittaessa. Lait, asetukset tai virkaehtosopimukset eivät tältä osin ole muuttuneet. Mitä jos paperitehtaassa työnantaja yksipuolisesti ilmoittaisi, että nyt työntekijöiden on toimittava toisin kuin tähän asti. Eivätkä lait tai työtä säätelevät sopimukset olisi muuttuneet. Voi olla, että puolueet eivät yhtä yksituumaisesti kuin minun tapauksessani ilmoittaisi, etteivät ne hyväksy työntekijöiden toivetta toimia kuten tähän asti.

Panelisteilta oli kysytty myös kantaa homovihkimyksiin kirkossa. Marjo Anttooran lisäksi vain kaksi ehdokkaista oli ilmoittanut olevansa niitä vastaan - Arto Satonen ja Martti Mölsä.

1 Comments:

Blogger Tommi said...

Kristillisdemokraattien kanta on ymmärrettävä, kun puolueen puheenjohtaja Päivi Räsänenkin pitäytyy vanhaan virkakäsitykseen. Ja on todennäköistä, että Raamattu on tutumpi KD:n edustajille kuin muiden puolueiden edustajille.

Toisaalta ymmärrettävää on myös, että ei-uskovat eivät taas ymmärrä kantaasi, koska heidän maailmankuvansa on niin sekulaarin median hapattama. He eivät tiedä mitä tekevät tai kenen etua ajavat. On annettava anteeksi heidän tietämättömyytensä.

Toisaalta mieleeni muistuvat seuraavat Jeesuksen sanat (Joh. 15:18-21):
"Jos maailma teitä vihaa, niin tietäkää, että se on vihannut minua ennen kuin teitä. Jos te maailmasta olisitte, niin maailma omaansa rakastaisi; mutta koska te ette ole maailmasta, vaan minä olen teidät maailmasta valinnut, sentähden maailma teitä vihaa. Muistakaa se sana, jonka minä teille sanoin: 'Ei ole palvelija herraansa suurempi'. Jos he ovat minua vainonneet, niin he teitäkin vainoavat; jos he ovat ottaneet vaarin minun sanastani, niin he ottavat vaarin teidänkin sanastanne. Mutta kaiken tämän he tekevät teille minun nimeni tähden, koska he eivät tunne häntä, joka on minut lähettänyt."

9:18 ap.  

Lähetä kommentti

<< Home