sunnuntaina, lokakuuta 17, 2010

Kirkon kanta

Viime tiistain Ylen TV2:n keskusteluohjelman jälkeen Suomen evankelisluterilaisesta kirkosta on eronnut yli 17.000 jäsentä. Keskusteluohjelma käsitteli homoseksuaalisuutta ja homosuhteita.

Helsingin Sanomien nettisivuilla - sama uutinen löytyy muualtakin - arkkipiispa Kari Mäkinen sanoutuu irti siitä, mitä Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Päivi Räsänen sanoi keskusteluohjelmassa. Mäkinen sanoo, että Päivi Räsänen puhui TV-keskustelussa äänellä, joka ei edusta kirkon ääntä. Tästä saa käsityksen, että kirkon kanta homoseksuaalisuuteen ja homosuhteisiin on toinen kuin mitä Päivi Räsänen kertoi kannakseen. Hän totesi lehtitietojen mukaan, että hän hyväksyy ihmiset, joilla on taipumus homoseksuaalisuuteen, mutta ei homoseksuaalisia suhteita, siis tämän taipumuksen toteuttamista.

Koska arkkipiispan puheista saa käsityksen, että kirkon kanta on toinen kuin Päivi Räsäsen edustama kanta, hänen pitäisi kertoa, mikä on kirkon kanta. Luulen, ettei Kari Mäkinen halua kertoa sitä, koska se on ainakin vielä tällä hetkellä se, mitä Päivi Räsänen sanoi. Homoseksuaalisuus ei ole väärin - siis että on taipumus homoseksuaalisuuteen. Mutta se on, mikäli toteuttaa tätä taipumusta ja harjoittaa homoseksuaalisia suhteita. Kun kirkkomme on ottanut kantaa tähän kysymykseen, se on linjannut kantansa näin. Tämä on myös Raamatun opetus.

Suomen evankelisluterilainen kirkko voi muuttaa kantaansa ja olla eri mieltä Raamatun kanssa. Sitä kirkkomme ei tietääkseni ainakaan vielä ole tehnyt tässä asiassa. Toivottavasti ei tee tulevaisuudessakaan. Kirkon kanta ei ole sama kuin arkkipiispa mielipide tai toive.

4 Comments:

Blogger sr said...

Kiitos blogin kirjoittamisesta!

Seuraavasta on joskus ollut blogissa keskustelua aiemminkin.

Julkaisen viestini kahdessa osassa, koska kommentteihin mahtuu max. 4096 merkkiä per kommentti.

"Homoseksuaalisuus ei ole väärin - siis että on taipumus homoseksuaalisuuteen. Mutta se on, mikäli toteuttaa tätä taipumusta ja harjoittaa homoseksuaalisia suhteita."

En kirjoita niinkään homoseksuaalisuuteen liittyen, vaan perisynti-käsitykseen ja ihmisen läpikotaisesti turmeltuneeseen lihaan liittyen.

Mielestäni perisynti-näkökulmaakin voisi aina tuoda esiin, kun taipumus-asioita mietitään. Sehän on aika keskeinen asia Raamatussa, luterilainen tunnustus tuo sen hyvin esiin. Taipumus-termin voi ajatella koskevan myös turmeltunutta lihaamme. Riippuu mistä näkökulmasta asiaa lähestytään.

Turmeltuneen lihamme tekoja taas pyrimme kuolettamaan. Se kuuluu jokaiselle kristitylle, jokapäiväiseen elämään. Turmeltunut liha pysyy meissä. Taipumus-sanan voi käsittää myös turmeltunutta lihaa ja ajatuksen tasolla tehtyjä syntejä koskevaksi, riippuu mitä asialla on alunperin tarkoitettu.

Perisynti-näkökulmasta katsottuna tahtoisin tuoda seuraavia ajatuksia esiin.

Turmeltunut lihammehan on pääsynti. Luontomme on turmeltunut läpikotaisesti. Sen turmeltuneisuuden kanssa jokainen joutuu kamppailemaan elämässään, kunnes taivaassa / iankaikkisessa elämässä sitä turmeltuneisuutta himoineen, haluineen ja väärine taipumuksineen ei enää ole.

Tahtoisin korostaa sitä, että pelkkä himoitseminenkin on syntiä, ajatuksissakin. Lisäksi lihamme, turmeltunut luontoome, on myös syntiä, pääsynti.

Gal. 5:24, ristiinnaulitsemme lihamme:
"Mutta jotka Kristuksen omat ovat, ne ovat ristiinnaulinneet lihansa, himoin ja haluin kanssa."
Ristiinnaulitsemme sen, koska sekin, lihammekin, on syntiä ja aiheuttaa syyllisyyden ihmiselle. Kristus on kuitenkin sovittanut syntimme ja meidät luetaan vanhurskaiksi ristin työn tähden. Annamme lihamme Jeesukselle, ristille.


Vuorisaarnassa,
pelkkä vihastuminen on syntiä?
"jokainen, joka vihastuu veljeensä, on ansainnut oikeuden tuomion"
(Matt. 5:22.)
Lisäksi 1. Joh. kirjeessä pelkkä veljen vihaaminen tarkoittaa sitä, että ihminen on pimeydessä. Toki se vihaaminen tulee ilmi nopeasti myös teoissa. Jokainen kristittykin on tietysti taipuvainen syntiin, ja tekee syntiä lihansa puolesta.

7:04 ap.  
Blogger sr said...

Jatkoa edelliseen viestiin.

Voiko seuraavan liittää myös homoseksuaalisuuteen? Vuorisaarnasta taas, pelkkä himoitseminen on syntiä:

"Mutta minä sanon teille: jokainen, joka katsoo naista himoiten häntä, on jo sydämessään tehnyt huorin hänen kanssaan"
(Matt. 5:28.)

Väärän taipumuksenkin voisi siten ajatella olevan syntiä, jos väärän taipumuksen käsittää ylläolevalla tavalla.

Jokainen kristitty on tietysti syntinen. Hän on yhtäaikaa syntinen ja vanhurskas ( / pyhä ). Vanhurskaaksi julistetaan uskon kautta, Jeesuksen ristin työn tähden.

Sydämestä lähtevät pahat ajatukset saastuttavat ihmisen:
Matt. 15,
18. Mutta mikä käy suusta ulos, se tulee sydämestä, ja se saastuttaa ihmisen.
19. Sillä sydämestä lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, haureudet, varkaudet, väärät todistukset, jumalanpilkkaamiset.
20. Nämä ihmisen saastuttavat; mutta pesemättömin käsin syöminen ei saastuta ihmistä."

Vanhassa testamentissakin puhutaan ihmisen turmeltuneesta luonnosta. Se on syntiä, ihmisen pahat aivoitukset ja ajatukset:
1. Moos. 6:5:
"Mutta kun Herra näki, että ihmisten pahuus oli suuri maan päällä ja että kaikki heidän sydämensä aivoitukset ja ajatukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat,"
1. Moos. 8:21:
"Ja Herra tunsi suloisen tuoksun ja sanoi sydämessänsä: 'En minä koskaan enää kiroa maata ihmisen tähden; sillä ihmisen sydämen aivoitukset ovat pahat nuoruudesta saakka. Enkä minä koskaan enää tuhoa kaikkea, mikä elää, niinkuin nyt olen tehnyt. ..."

Lihan tekojen kuolettamisesta,
alla kaksi lainausta:

Kol. 3:5-6:
"Kuolettakaa siis maalliset jäsenenne: haureus, saastaisuus, kiihko, paha himo ja ahneus, joka on epäjumalanpalvelusta,
sillä niiden tähden tulee Jumalan viha,"
Room. 8:13:
"mutta jos te lihan työt hengen kautta kuoletatte, niin te saatte elää."

Lihan tekoja kehoitetaan kuolettamaan, että saisimme elää (että siis pääsisimme taivaaseen). Muutoin (vastakohtaisesti heittäytymällä julkisynteihin yms.) kuolemme iankaikkisuutta ajatellen eli hengellisesti ajatellen. Iankaikkinen elämä on tärkeintä. Ihminen toki vanhurskautetaan ilman lain tekoja, armosta, yksin Kristuksen ansion tähden. Vanhurskaaksi lukemiseen ei saa sekoittaa pyhitystä. Perusta on Kristuksen ansioissa, yksin sen varassa.

Alla vielä kolmas osa viestiini.
( Ei mahtunut kahteen osaan... :) )

7:16 ap.  
Blogger sr said...

Seuraavia ajatuksia tulee mieleen. Liha meissä on. Jokainen joutuu kamppailemaan sen kanssa, oman lihansa kanssa. Homoseksuaalisuuteen taipuvainen voi joutua kamppailemaan omien taipumustensa kanssa paljonkin, kuten jokainen meistä omien taipumustensa kanssa. Lihan tekoja homoseksuaalinenkin joutuu kuolettamaan, Hengen avulla (ei omin voimin). Jos hän ei niitä lainkaan kuoleta (eli heittäytyy elämään niiden mukaan, antaen hyväksyntänsä julkisynneille), hän kuolee (Room. 8.:n mukaan), siis hengellisesti. Iankaikkinen elämä ja autuus on kaikkein tärkein asia, ihmisen sielu ja missä vietämme iankaikkisuuden on tärkeintä.

Toistan seuraavaa. Liha, pääsynti, meihin tietysti jää. Joudumme elämään lihamme kanssa koko ajan, kamppailemaan sen kanssa (Hengen avulla). Lihan tekoja kehoitetaan kuolettamaan, jottemme eläisi niiden vallassa. Lihamme, ajatusten tasolla tehdyt synnit, lihan teot ja julkisynnit ovat kaikki syntiä. Sitä peristyntiopetus opettaa. Luontomme on läpikotaisesti turmeltunut, ja se on pääsynti.

Kun ihminen näkee turmeltuneen lihansa, niin on turvallista lukea Roomalaiskirjeen 7. lukua,
mm. "vaan minä olen lihallinen, synnin alle myyty."
"Minä viheliäinen ihminen: kuka päästää minun tästä kuoleman ruumiista?
Minä kiitän Jumalaa Jesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta."
"Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat." (Room. 8:1.)


Siunausta Jeesuksessa Kristuksessa,

Samuli Ruohola
Tampere

7:19 ap.  
Blogger sr said...

Hei!

Ehkä on hyvä kirjoittaa vielä seuraavasta lisää. Jeesus on tullut pelastamaan syntisiä. Hän on tullut pelastamaan niitä, jotka ovat jumalattomia ja eläneet jumalattomasti, meitä, joista yksikään ei itsessään ole vanhurskas. Ei ole ainoatakaan vanhurskasta, kaikki ovat pois poikenneet, kelvottomiksi käyneet (Room. 3). Jeesus on tullut sen vuoksi, että jumalaton julistettaisiin vanhurskaaksi. Niitä kutsutaan, jotka eivät ole kuulleet Jeesuksesta, ja niitä, jotka ovat menneet tuhlaajapojan tielle. Meidät kaikki on suljettu tottelemattomuuteen, jotta hän kaikkia armahtaisi (Room. 11:32).

Jos joku kuolee hengellisesti, niin tämä kuollut voi virota eloon. Näin kävi tuhlaajapojalle: "tämä minun poikani oli kuollut ja virkosi eloon, hän oli kadonnut ja on jälleen löytynyt" (Luuk. 15).

Hesekielien kirjassa kuvataan kuolleita luita, jotka tulivat eläviksi (Hes. 37). Sen voi yhdistää Uuteen testamenttiin ja Jeesukseen Kristukseen, joka herättää hengellisesti kuolleita eloon. Näinhän Jeesus tekee. Sanan kautta, kasteessa, veden ja hengen kautta, uudestisynnytään.

Julkisuudessa on viitattu psykologiaan. Sitä en niin hyvin tunne. Joitakin ongelmallisia teorioita sillä alalla on ollut, mutta varmasti oikeitakin teorioita on. Kilpailevia teorioitakin on. Se keskustelu kuuluu osin sen alan ammattilaisille. Tosin mm. synti-kysymys liittyy tiukasti Raamatun sanaan.

Terveisin
Samuli Ruohola
Tampere

6:59 ap.  

Lähetä kommentti

<< Home