tiistaina, huhtikuuta 15, 2008

Jos olet Kristuksen opetuslapsi

Sain tänään eräältä ystävältäni viestin, jossa oli lainaus Martti Lutherin kirjoituksesta. Martti Luther kirjoittaa melkein 500 vuotta sitten:

"Jos sinä olet Herran Kristuksen opetuslapsi ja rakastat Hänen sanaansa, niin älä häpeä tätä nimeä Hänen tähtensä kantaa, ja taivu ilolla pitämään maailmaa vihollisenasi. Sillä sinä tulet näkemään, etteivät vain muukalaiset ja pahamieliset ilkiöt, vaan vielä lähimmät ja parhaat ystäväsikin, ja sen lisäksi maailman edessä kunnialliset ja pyhät ihmiset ovat sinulle nureissaan ja vihoissaan, panettelevat sinua pahimmalla tavalla, ja ahdistavat sinua kaikilta puolilta. Eikä siinä muuta syytä tai vikaa ole, josta he voisivat sinua syyttää, eikä sellaista puhetta, että olisit ketään vahingoittanut, kärsimystä, vahinkoa tai vääryyttä saanut aikaan, vaan yksin se, että sinulla on Kristuksen sana, sitä saarnaat ja tunnustat.

Siellä täytyy sinun kuulla olevasi lahkolainen ja perkeleen lapsi ja suurin pahennus maailmassa. Se nimi painaa enemmän kuin koko maailman pahuus, eikä sen suurempaa syntiä tai häpeää ole olemassa kuin kristittynä oleminen; eikä maailma mitään pahuutta niin katkerasti vihaa. Muun pahuuden voi se pitää hyvänään, antaa anteeksi ja peittää; kaikkia konnia se voi suvaita, kärsiä, jopa armahtaa ja auttaakin, mutta rakkaita kristityitä ei maa voi kantaa; vaan ken heitä vainoaa, kiroaa ja tappaa, se tekee suurimman hyvän työn ja jaloimman jumalanpalveluksen ja sanotaan maailmaa auttaneen."

10 Comments:

Blogger Pena said...

Kenelle Luther osoittaa nämä sanat? Uskonpuhdistaja taisteli aikansa katolista hyvien tekojen hurskautta vastaan ja julisti Jeesuksen ristillä meille ansaitsemaa lahjaksi saatavaa, uskossa vastaanotettavaa armoa ja pelastusta. Tästä Lutherin sitaatista ei varmaankaan voi vetää johtopäätöstä, että kirkkomme kurinpitotoimet todistaisivat Jari Rankisen 'vainotuksi Kristuksen opetuslapseksi'.

Martti Pentti
Kotka

7:25 ap.  
Blogger Unknown said...

Samasta asiasta oli kyse Lutherin aikana kuin meidänkin aikanamme: Jumalan sanasta ja siinä pysymisestä.

Eli harhan torjumisesta.

Kimmo Jaatila
Slinna

3:47 ip.  
Blogger Pena said...

Onko tuomiokapitulin antama rangaistus merkki siitä, että on pysynyt Jumalan sanassa ja torjunut harhan?

Martti Pentti
Kotka

5:07 ip.  
Blogger Juha Vihriälä said...

Pena: "Onko tuomiokapitulin antama rangaistus merkki siitä, että on pysynyt Jumalan sanassa ja torjunut harhan?"

Näin ainakin Lutherin aikana...

Pitäisiköhän muuten kiittää sinua Martti siitä, että tulit poistamaan roskaa lähimmäisesi silmästä. Ajatella, jos Jari olisi jotenkin rohkaistunut tuosta Luther-sitaatista. Sehän olisi ollut kauheaa! Kiitos sinulle, että ajattelet vain objektiivis-tasa-arvoisesti meidän kaikkien parasta.

Juha Vihriälä
Vimpeli

6:36 ip.  
Blogger Pena said...

Rohkaisuksi meille kaikille käy 2. Tess. 2:13-17:

Mutta teidän vuoksenne meillä on täysi syy aina kiittää Jumalaa, te Herralle rakkaat veljemme. Jumala on valinnut teidät ensimmäisinä pelastumaan, kun Henki pyhittää teidät ja te uskotte totuuteen. Tähän juuri, Jeesuksen Kristuksen kirkkauden omistamiseen, hän kutsui teidät, kun toimme teille evankeliumin. Pysykää siis lujina, veljet, ja pitäkää kiinni niistä opetuksista, joita olemme suullisesti tai kirjeessämme antaneet teille. Itse Herramme Jeesus Kristus ja Jumala, meidän Isämme, joka on rakastanut meitä ja on armossaan antanut meille iankaikkisen lohdutuksen ja hyvän toivon, rohkaiskoot sydämiänne ja antakoot teille aina voimaa hyviin tekoihin ja puheisiin.

Martti Pentti
Kotka

8:30 ip.  
Blogger Pena said...

Kysyin, kenelle Luther osoitti Jari Rankiselle lähetetyn kirjoituskatkelman. Vastausta en saanut. Sen sijaan Raamatusta tiedämme, että Tessalonikan seurakunta, jolle Paavali kirjoitti, oli juuri perustettu, enimmäkseen kreikkalaisista muodostunut. Kaupungin juutalaisista vain muutamat olivat kääntyneet kristityiksi, vaikka Paavali oli tapansa mukaan aloittanut lähetystyönsä synagogasta. Ahdistus, jossa Paavali kehottaa pysymään lujana, johtui perinteisen juutalaisyhteisön vastustuksesta, johon he olivat saaneet kaupungin hallinnonkin tuen. Apostolien tekojen 17. luvun alku kertoo lyhyesti nämä tapahtumat.
Nuorta seurakuntaa vainoavat olivat siis Vanhaan testamenttiin tukeutuvia juutalaisia. Uudesta testamentista oli kirjoitettu vain Paavalin 1. kirje tessalonikalaisille. 'Jeesuksen Kristuksen kirkkauden omistaminen' ei siis ollut Raamattuun, tunnustuskirjoihin tai perinteeseen tukeutumista, vaan perustui Jumalan valintaan, Hengen pyhitykseen ja uskoon. Miksi nyt olisi toisin?

Martti Pentti
Kotka

7:01 ap.  
Blogger Marttiina said...

Olen täysin samaa mieltä Penan kanssa. Olen tehnyt aivan saman huomion. Tämä koskee kaikkia virkateologiaan keskittyviä pappeja (esim. Luther-säätiö). Ei heitä "vainota" lainkaan samasta syystä kuin Lutheria.
Lutheria vainottiin siksi, että hän kirkasti roomalaiskatolisen kirkon pimittämän ja vesittämän Kristuksen evankeliumin eli paavalilaisen vanhurskauttamisopin, yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen kautta. Hän oli vainottu Kristuksen ja Kristuksen kunnian tähden, ei itsensä ja oman kunniansa tähden. Virkateologiaan keskittyvää taas vainotaan hänen itsensä ja virkakäsityksensä tähden, ts. hänen (ihmis)kunniansa tähden, koska kyse on siis ihmisestä virkoineen. Mutta tietysti tämä puetaan sopivaan pakettiin vetoamalla Jumalan sanaan ja Tunnustuskirjoihin. (Lutheria vainottiin muuten paljon ennen Tunnustuskirjojen tai edes hänen Raamatun käännöksensä valmistumista).
Luther oli valmis hyväksymään jopa Paavinkin (viran!)ja kantamaan häntä vaikka kultatuolissa, jos roomalaiskatolinen kirkko olisi vain hyväksynyt hänen vanhurskauttamisoppinsa. Sitä katolinen kirkko ei voinut tehdä, koska ihminen on siellä jumala, kunniansa ja ylpeytensä tähden.

Luther-säätiö edustaa roomalaiskatolisuutta virkateologiallaan ja sakramenttiopillaan. Siellä sanotaankin suoraan mitään kaihtamatta, että pappi edustaa Kristusta messussa! Voisiko tämän parempaa näyttöä olla siitä, että he eivät ole Lutherin vaan roomalaiskatolisen kirkon linjalla!

10:00 ap.  
Blogger Viher-Tuomo said...

Marttiina, miten niin Luther-säätiö edustaa roomalaiskatolisuutta sakramenttiopissaan? Millä perusteella Raamattuun ja tässä tapauksessa luterilaisiin tunnustuskirjoihin vahvasti pohjautuvat ihmiset olisivatkin yhtäkkiä ehtoollis- ja kastekäsityksiltään katolisia?

Miten kirkkomme piispat muka ovat luterilaisia, kun sanovat, että Ruotsissa pappisvirkansa saaneiden kasteen perusteella lasta ei tulisi liittää kirkkoon? Tähän asti kirkossa on opetettu yhden kasteen mukaan hyvin vahvasti. Nytkö väitetään, että tällaiset lapset pitäisi kastaa uudestaan johonkin kirkkokuntaan? Itse en olisi tässä kasteasiassa niin ehdoton, mutta käsittääkseni kirkossa yleisesti on oltu aina tähän uusimpaan käänteeseen saakka.

En itsekään pidä siitä ajatuksesta, että ehtoollisen jakaja alkaa estellä messussa olevia osallistumasta ehtoolliselle, mutta on silti hyvä muistaa, että vastuu on aina ehtoollisen vastaanottajalla (joka syö ja juo erottamatta Kristuksen ruumista ja verta muusta, syö ja juo tuomioksensa). Siksipä viime kädessä ehtoollista ei luterilaisessa kirkossa ainakaan yleensä jakaja evää.

Voi myös kysyä, miksi Treen tuomiorovasti Olli Hallikainen myös osoitti Nokia Missiolle osoitetussa messussa, että ne sen jäsenet, jotka eivät kuulu kirkkoon, eivät olisi tervetulleita ehtoolliselle? Historian saatossa varmaankin ehtoollista on jaettu monelle, joka ei kyseiseen kirkkokuntaan kuulu.

Martti Pentti,

eikö kirkkomme pappijärjestelmä vaikuta myöskin pitkälle Vanhaan testamenttiin tukeutumiselta? Ei Ut:ssa ole kovin selvästi nähtävillä mitään varsinkaan ehtoollisen jakamiseen liittyvää, jota ei yleisen pappeuden perusteella voisi suorittaa. Ja ehtoollinen saisi mielestäni muutenkin olla ihan oikea yhteyden ateria eikä mikään symbolinen toimitus. Kunhan ei aleta mässäilemään, kuten joskus kauan sitten kuulemma on tapahtunut... inhimillisyys näkyy lähes kaikessa toiminnassa. Aina, suuntaan jos toiseenkin, on olemassa ylilyöntien vaara. Herra meitä yhä selvemmin totuuteen johdattakoon niin, ettemme sorru ylpeilemään.

Siunausta kevääseenne!

Tuomo Viherjuuri, Hki

6:37 ip.  
Blogger Pena said...

Tuomo,

Heprealaiskirjeen 7:1-10:18 voit lukea mikä ero on vanhatestamentillisella uhripappeudella ja kristillisellä yleisellä pappeudella.
Oletko sitä mieltä, että Suomen kirkon virka on käytännössä järjestetty juutalaisen temppelipapiston mallin mukaan?

Martti Pentti
Kotka

5:34 ip.  
Blogger Viher-Tuomo said...

Täytyypä perehtyä asiaan tarkemmin, en osaa kysymykseesi tällä hetkellä tyhjentävästi vastata. Kirkkomme pappeutta vain olen kuullut muutaman ihmisen taholta verrattavan Vt:n pappeuteen, mutta noin lonkalta en toki usko, että ne virat täysin toisiaan vastaisivat. Pappeushan kulki Vt:ssä suvussa. Mutta juuri se, että tiettyjä asioita sai vain pappi toimittaa, tuntuu hieman oudolta. Kielletäänkö Ut:ssa ehtoollisen toimittaminen maallikoilta?

Tuomo Viherjuuri
Hki

10:04 ip.  

Lähetä kommentti

<< Home