tiistaina, maaliskuuta 04, 2008

Seurakunta kielsi ehtoolliset

Tämän päivän Aamulehdessä (www.aamulehti.fi) oli otsikko "Seurakunta kielsi ehtoolliset Karkun evankeliselta opistolta".

Otsikko ei kerro asiaa oikein - mikä käy ilmi lehden jutustakin. Vammalan seurakunnan kirkkoneuvosto ei kieltänyt ehtoollisenviettoja Karkun evankelisella opistolla. Se päätti ilmoittaa opistolle, että siellä on oikeus viettää ehtoollista vain erityisistä ja perustelluista syistä. Ja että lupa kuhunkin ehtoollisenviettoon on haettava kirkkoherralta.

Kuten kirjoitin edellisessä nettipäiväkirjani kirjoituksessa, Vammalan kirkkoherra on kertonut, ettei hän tee seurakunnan messujen suhteen mitään järjestelyjä, jotka voitaisiin katsoa sukupuoliseksi syrjinnäksi. Tämä tekee Vammalan seurakunnan messuun osallistumisen vaikeaksi niille, joiden omantunnonvakaumus on, että pastorin tulisi olla mies. Näitä on myös Karkun evankelisen opiston kurssien osallistujissa ja vetäjissä.

Viime keväänä Vammalan vs. kirkkoherra ilmoitti, ettei Vammalan seurakunnan jumalanpalveluksissa toimi messun johtajana, avustajana, ehtoollisenjakana tai saarnaajana yksikään vieraileva pastori, joka ei hyväksy naispappeutta. Tämä tuntuu monista Vammalan seurakuntalaisista pahalta. Mielellään he kuulisivat myös seurakunnan kirkoissa niiden pastoreiden julistusta, joihin ovat oppineet luottamaan ja jotka ovat vierailleet Vammalan seurakunnassa säännöllisesti vuosia tai vuosikymmenniä. Jos toimitaan vs. kirkkoherran linjauksen mukaan, se tarkoittaa, etteivät monet Karkun evankelisen opiston kurssien vetäjät saa osallistua Vammalan seurakunnan messujen toimittamiseen - eivät silloinkaan kun messu on osa kurssin ohjelmaa ja kurssin osallistujat ovat pääosa messuun osallistujista.

Vammalassa on viime aikoina kohdeltu kovalla kädellä naispappeuden torjujia tai niitä, jotka osoittavat luottamusta ja tukea naispappeuden torjujille. Niiden herätysliikkeiden tilaisuuksia, joissa on runsaasti näitä ihmisiä, ei pidetä seurakunnan tilaisuuksina - vaikka niihin osallistujat, ainakin melkein kaikki, ovat Vammalan seurakunnan jäseniä ja vaikka niissä julistajana toimisi Vammalan seurakunnan pastori. Seurakunnan johto on päättänyt, ettei näiden herätysliikkeiden tilaisuuksia ilmoiteta seurakunnan ilmoituksissa. Monet, jotka edustavat kirkon perinteen mukaista kantaa virkakysymyksessä, tai ne, jotka osoittavat tukea heille, ovat kokeneet, että seurakunnan johto työntää heitä pois seurakunnasta. Heitä ei kuunnella, heidän toiveitaan ei oteta huomioon. He ovat kuin toisen tai viidennen luokan seurakuntalaisia. Tältä monista ainakin tuntuu. Joulun alla seurakunnan joululehdessä seurakunnan pastori kirjoitti, että nämä seurakuntalaiset ovat Vammalassa kuin villinlännen lainsuojattomia, jotka uhkaavat tavallisten, kunnon vammalalaisten elämää.

Karkun evankelisella opistolla pidetään suuri määrä viikonloppukursseja. Pääsääntöisesti näihin kursseihin kuuluu sunnuntaina jumalanpalvelus. Koska osallistuminen Vammalan seurakunnan messuun on vaikeaa tai tarkoittaisi, että kurssissa ehkä osa osallistuu, osa ei, kurssien jumalanpalveluksia on alettu pitää entistä enemmän opistolla. Eikö tämä ole aika luonnollinen seuraus tilanteessa, joka on Vammalassa nyt? Karkun evankelisella opistolla on pidetty vuosikymmeniä jumalanpalveluksia, joihin on kuulunut myös ehtoollinen. Nyt niitä on vain pidetty enemmän kuin aiemmin. Tähän on aikanaan saatu lupa.

Niitä seurakuntalaisia, joiden on vaikea tai mahdoton osallistua Vammalan seurakunnan messuihin, on ollut mukana näissä jumalanpalveluksissa. Eikö tämäkin ole aika luonnollinen seuraus tilanteessa, joka on Vammalassa?

Karkun evankelisen opiston messut tarjoavat monille seurakuntalaisille mahdollisuuden päästä Jumalan sanan kuuloon ja Herran ehtoolliselle. Eikö tätä voisi pitää hyvänä asiana? Tämä mahdollisuus voi vähentää sitä jännitettä, joka on Vammalan seurakunnassa. Niilläkin seurakuntalaisilla, joiden on vaikea osallistua jumalanpalvelukseen seurakunnan kirkossa, on paikka, missä viettää jumalanpalvelusta.

Asiat olisi voitu hoitaa kahden menneen vuoden aikana toisin. Olisi voitu toimia niin, ettei nyt oltaisi tässä tilanteessa. Tietyillä ratkaisuilla seurakuntaa ei olisi hajoitettu tällä tavalla. Ajattelen myös omaa toimintaani. Erityisesti ajattelen ratkaisuja, joita olisi voitu tehdä. Tietyillä ratkaisuilla olisi annettu tilaa myös niille, joiden mielestä papinviran avaaminen naisille ei ole Raamatun mukainen päätös. Voitaisiinko vielä tehdä tällaisia ratkaisuja? Minun mielestäni voitaisiin. En usko, että kieltäminen, käskeminen ja pakottaminen ovat ne tavat, joilla seurakuntaa hoidetaan ja rakennetaan.

Kyse ei ole vain naispappeudesta. Markus Malmivaara on haastatteluissaan korostanut, että sen perässä tulevat monet muut Raamatun vastaiset asiat. Hän on sanonut, että Raamatun opetuksista luopuminen johtaa lopulta kristinuskon ytimen - pelastussanoman - hukkaamiseen. Kysymys naispappeudesta liittyy siihen suureen kysymykseen, mitä uskomme Raamatusta. Puhuuko Jumala Raamatussa ja ilmoittaako hän siinä totuutensa? Monet Vammalan seurakuntalaisista kantavat huolta, hukataanko Raamattu, sen ohjeet ja pelastussanoma. Siksi monilla on halu kokoontua siellä, missä toimitaan ja julistetaan Raamatun mukaan.

28 Comments:

Blogger Pälli said...

Minusta vaikuttaa siltä, että Vammalan seurakunnan päättäjät koettavat kiillottaa seurakuntansa tässä taistelussa* ryvettynyttä julkisivua ja/ tai uskovat toimivansa muuten esimerkillisesti. Jopa erään yliopiston eräässä nimeltämainitsemattomassa filosofian yksikössä on huomattu, että naispappeuden vastustajia ei enää kohdella yhtä tasa-arvoisesti kuin muita (joskaan ei juuri tähän kyseiseen asiaan liittyen, vaan yleisellä tasolla).

Päivi Luukkainen,
Jyväskylä

*taistelussa perinteiseen virkakysymykseen pitäytyviä vastaan

9:43 ap.  
Blogger PPPalmu said...

Erikoinen olo tulee lukiessa Vammalan tapahtumista. Aivan kuin siellä oltaisiin löydetty kansankirkossa kauan sitten kadotettu seurakuntakuri. Kohde vain on toinen kuin koskaan ennen; nyt ainoita julkisyntisiä ovat ne, jotka käytännössä torjuvat naispappeuden. Heidän syntiään vastaan saarnataan koko käytettävissä olevalla volyymillä, heidän ehtoolliselle osallstumisensa pyritään määrätietoisesti estämään, heitä suosivia pappeja hiillostetaan. Sen ideologian, joka pakottaa toimimaan näin ilman Raamatusta, luterilaisesta tunnustuksesta ja Kristuksen maailmanlaajuisen kirkon uskosta nousevia perusteita, täytyy olla todella voimakas. Mistä noussee?

Pasi Palmu,
Kälviä

10:00 ap.  
Blogger Pena said...

Ketään konfirmoitua kirkon jäsentä ei käännytetä ehtoolliselta Vammalassakaan. Jos he itse nirsoilevat heitä palvelevan liturgin henkilöön katsoen, he toimivat näin ilman Raamatusta, luterilaisesta tunnustuksesta ja Kristuksen maailmanlaajuisen kirkon uskosta nousevia perusteita.

Martti Pentti
Kotka

3:55 ip.  
Blogger Viher-Tuomo said...

Nirsoilemisesta puheen ollen: Mitäs se Paavali taas sanoikaan siitä epäjumalille uhratun lihan syömisestä? Tiedän, että toistan itseäni, mutta tulisi nyt mielestäni kunnioittaa "herkkien veljien ja sisarten" omaatuntoa ainakin tällaisessa tilanteessa, kun se ei selkeästi ole vastoin Raamatun Sanaa. Tällaiset henkilöt eivät yleensä pyri toimimaan Raamatun vastaisesti, toisin kuin monet muut, joita kirkossa ei edes vaivauduta nuhtelemaan. Paavalikin salli "nirsoilun", vaikka itse ei pahana asiaa pitänytkään.

Tuomo Viherjuuri
Helsinki

6:17 ip.  
Blogger Unknown said...

Martti Pentti: ilman opillista yksimielisyyttä ei ole myöskään ehtoollisyhteyttä. Esim. Lutherilla ja Calvinilla ei ollut ehtoollisyhteyttä keskenään.

Myös käsitys virasta kuuluu opilliseen yksimielisyyteen.

Nämä perusteet nousevat Raamatusta, luterilaisesta tunnustuksesta ja Kristuksen maailmanlaajuisen kirkon käytännöstä.

Kimmo Jaatila
Savonlinna

8:17 ip.  
Blogger PPPalmu said...

Joo, Martti Pentti.

Eikö ole erikoinen yhteensattuma: Karkun opistolla on vietetty ehtoollispalveluksia yli 40 vuotta, mutta nyt vs. khra yhtäkkiä huomaakin, että sellaisten viettoon ei ole perusteita.

Johtuneeko Venäjän vaaleista vai mistä, mutta tulee tässä yhteydessä mieleen muinaisen Neuvostoliiton täysin vapaat vaalit. Ketään äänioikeutettua neuvostokansalaista ei käännytetty uurnilta. Etukäteen oli vain huolehdittu siitä, että kaikki ehdokkaat löytyivät kommunistisen puolueen listoilta.

Samassa maassa ylpeiltiin 1930-luvulla maailman nykyaikaisimmalla uskontolainsäädännöllä - kaikki oli vapautettu uskonnonharjoittamisesta kirkkorakennuksen ulkopuolella vangitsemisen uhalla. Ja vuoteen 1937 mennessä kaikki kirkot oli suljettu. Mikä ihana ja täydellinen vapaus.

Paratiisi ompi tää,
ken ei usko, poikki pää.
Järjestys se olla pitää vot, harashoo.

Pasi Palmu

12:37 ap.  
Blogger Unknown said...

Hyvin kirjoitettu, Pasi. Analogia on aika ilmiselvä.

Tällaista perusvapauksien riistoa tapahtuu koko ajan, emmekä me yleensä edes jaksaa kirjoittaa siitä mihinkään blogiin. Se on mielestäni koko jutussa pelottavinta, että luotamme ehkä aivan liikaa yhteiskuntarauhaan ja siihen, että eihän touhu nyt demokraattisessa valtiossa voi ihan kamalaksi mennä.

Suomalaisen kulttuurin konsensushakuisuudesta on varmaan ollut menneinä vuosina paljon hyötyä, mutta tällä hetkellä se enemmänkin pelottaa. Varsinkin, kun näissä asioissa ei tarvitse luoda konsensusta, vaan se yritetään saada aikaan sakoilla ja julkisella nöyryytyksellä yms.

9:44 ap.  
Blogger Unknown said...

Antti Vaahtoranta, Turku

12:01 ip.  
Blogger Pena said...

Ehtoollisyhteydestä sovitaan kirkkojen välillä. Päätös edellyttää tietenkin riittävää sovintoa opillisissa kysymyksissä. Opillinen yksimielisyys johtaisi jo kirkkojen yhdistymiseen. Kirkkomme sisällä kieltäytyminen Herran ateriasta opillisin perustein, virkakäsityksen tai muun vuoksi, on mielestäni asiaankuulumaton mielenosoitus.

Martti Pentti
Kotka

10:07 ip.  
Blogger Ritva Piiroinen said...

Hätähuuto Vammalasta!

Vammalan kirkkoneuvostossa ja valtuustossa on ”pieni äänekäs vähemmistö”, joka on yrittänyt taistella Jarin ja Markuksen puolesta. Turhaan. Näistä asioista ei saisi edes keskustella valtuustossa, ”koska se voi päättää vain talousasioista”. Kirjalliset ja suulliset kannanotot ja kysymykset piispoille kaikuvat kuuroille korville. Piispa ilmoitti viimeisellä vierailullaan, että seurakunnan johdon toimenpiteillä on hänen täysi tukensa.

Ennen rukoushuoneväki ja herätysliikkeet saivat pyytää seurakunnan työntekijöitä tilaisuuksiinsa ja he tulivat mielellään ja arvostivat rukoushuoneiden työtä osana seurakunnan toimintaa. Nyt ”tilaisuudet pitää yhdessä suunnitella”. En ole saanut selkeää vastausta, mitä on yhdessä suunnittelu. Körttiseurat voi edelleen ”suunnitella” pyytämällä pappia mukaan. Jos seurakunnan työntekijää pyytää Rukoushuoneiden tilaisuuksiin, hän vastaa: ”En voi tulla, kun se ei ole seurakunnan tilaisuus”. Seurakunnan työtekijät eivät saa tulla työaikanaan Rukoushuoneille tai kotiseuroihin, koska joukossa on naispappeuden vastustajia, vaikka seuraväestä puolet hyväksyisi naispappeuden.

Nyt väitetään Karkun opiston vuosikymmeniä jatkuneita messuja varjotilaisuuksiksi. Ehtoollista saa jakaa vain kirkkoherran luvalla. Lupa on haettava joka kerran erikseen. Kaikilla herätysliikkeillä on tässä maassa opistoja, joissa on aina pidetty messuja. Kuinka yhdeltä opistolta yhtäkkiä voidaan poistaa tämä oikeus?

Kun Jari tai Markus on saarnaamassa kirkoissa ”pieni äänekäs vähemmistö” täyttää kirkot ääriään myöten. Kun muutamat muut puhuvat, vain kourallinen ihmisiä vaivautuu paikalle. Eikö olisi kristillisempää mennä itseensä ja katsoa peiliin, kuin ryhtyä sotaan tuota suurta seurakuntalaisten joukkoa vastaan.

Nykyään puhutaan suvaitsevaisuudesta enemmän kuin koskaan, mutta en ole missään kohdannut niin suurta suvaitsemattomuutta, mitä kirkkokansa saa nyt täällä Vammalassa päivittäin kokea kirkon ja seurakunnan johdon taholta.

Rukoillaan edelleen kirkkomme ja seurakuntiemme puolesta!

Ritva Piiroinen

11:02 ip.  
Blogger VTi said...

"Kirkko on niiden keskuudessa, jotka oikein opettavat Jumalan sanaa ja oikein hoitavat sakramentteja, eikä niiden keskuudessa, jotka eivät ainoastaan säädöksillään yritä hävittää Jumalan sanaa, vaan myös julmasti surmaavat niitä, jotka opettavat oikein ja totuuden mukaisesti, niitä, joita kohtaan kirkkolain säädöksetkin ovat lievempiä, vaikka he jossakin kohdin menettelisivätkin niiden vastaisesti" (Augsburgin tunnustuksen puolustus, XIV uskonkohta. KIRKOLLINEN JÄRJESTYS).

Eikö nyt ole jo korkea aika herätä näkemään että julkisoikeudellinen asema ja hovikelpoisuus on kirkon johdolle monin verroin kalliimpi asia kuin Raamatun mukainen opetus ja elämä.

Hätähuuto on siis paikallaan! Toivottavasti uskolliset paimenet eivät jätä laumaansa, ja kristittyjen on tuettava heitä sekä rukouksin että taloudellisesti.

"Älä pelkää sinä piskuinen lauma, sillä teidän Isänne on nähnyt hyväksi antaa teille valtakunnan." (Luuk. 12:32)

Viktor Tikkanen, Vantaa

8:20 ap.  
Blogger Viher-Tuomo said...

Martti Pentti,

Ehtoollisyhteydestä sovitaan kirkkojen välillä. Päätös edellyttää tietenkin riittävää sovintoa opillisissa kysymyksissä. Opillinen yksimielisyys johtaisi jo kirkkojen yhdistymiseen.

Onko joku jotain muuta väittänyt?

Kirkkomme sisällä kieltäytyminen Herran ateriasta opillisin perustein, virkakäsityksen tai muun vuoksi, on mielestäni asiaankuulumaton mielenosoitus.

Mutta onko sinulla oikeus tuomita "heikkoja veljiä tai sisaria"? Itse aikoinaan ajattelin, että ehtoollisviinin tulisi olla alkoholitonta ja siksi jättäydyin ehtoollisilta pois, kun ei niihin aikoihin juuri missään alkoholitonta ollut tarjolla. Nyt en enää ajattele näin, mutta en lähde tuomitsemaan niitä, jotka ajattelevat, kuten minä aiemmin.

Asiaankuulumatonta mielestäni on ennen kaikkea se, mistä Ritva Piiroinen mainitsi, jos siinä oli minkäänlaista totuuden häivää. Ei tällaista saisi tapahtua! Ja kuitenkin tapahtuu ja on tapahtunut - ollaan me ihmiset vaan niin synnissä rypeviä, enkä itsekään ole siitä puhdas. "Pienen, äänekkään vähemmistön" savustajat ottavat minua välillä todella paljon pannuun. Eikä se ole se, mihin pitäisi pyrkiä. Rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa vainoojienne puolesta. Siihen kehotan itseäni ja teitä kaikkia muitakin!

Siunauksin,
Tuomo Viherjuuri
Helsinki

12:41 ip.  
Blogger sissi said...

Virsikirjasta tuli etten tällainen virsi (598). Sopinee kommentiksi tähän(kin) tilanteeseen.

"Millainen on elämä? Kärsimysten täyttämä. Parhammillaankin se on
työ ja kiire rauhaton.

Millainen on aikamme? Riidan raastama on se. Itsekkäästi ihminen toimii toista syrjien.

Mitä raha, tavara muuta on kuin tomua? Kaikki, minkä vaivoin saa, kohta arvon kadottaa.

Entä valta kunnia? Niin kuin korsi murtuva. Tyhmä valtaa ahnehtii, toinen tyhmä kadehtii.

Mitä onkaan suosio? Haihtuva kuin tuokio. Ei voi luottaa ystävään, veli luopuu veljestään.

Miksi onni pakenee? Aikamme sen turmelee. Synti täällä myrkyttää kauneintakin elämää.

Millaista on hurskaus? Heikko ihmissuoritus. Se on turva kelvoton alkaessa tuomion.

Mitä onkaan kuolema? Vaivain loppu vaikea. Mutta kautta kuoleman pääsen luokse Jumalan.

Sieluani virvoittaa, tuskan alta kirvoittaa, kun saan kerran, tiedän sen, täydellisen autuuden.

Vanhurskasten kunniaa täällä voin vain aavistaa. Herra, auta valvomaan, uskomaan ja toivomaan."

Kiitos, Jari että jaksat vielä taistella. Voimia sinulle, edelleen.

Sirkka Heikkilä, Tampere

3:07 ip.  
Blogger Pena said...

En voi millään tavalla moittia ketään, joka katsoo itsensä kelvottomaksi saapumaan Herran pöytään, vaikka uskonkin sen olevan juuri tällaisia varten. Sen sijaan pidän ylpeänä omavanhurskautena kieltäytyä jonkun toisen vuoksi, vedoten hänen henkilöönsä tai opilliseen erheeseensä. Vielä loukkaavampaa on kieltää toiselta ehtoollisyhteys.

10:56 ip.  
Blogger Pena said...

Tuomo Viherjuuri näköjään osoitti minulle suoran kysymyksen: - Onko joku jotain muuta väittänyt? Siihen on on kohteliasta vastata. Kimmo Jaatila väitti tällä samalla palstalla, että ehtoollisyhteyttä ei ole ilman opillista, myös virkakäsityksen sisältävää yksimielisyyttä. Esimerkkinä hän mainitsi Lutherin ja Calvinin henkilöinä.

Martti Pentti

8:55 ap.  
Blogger Viher-Tuomo said...

Aivan, ja tässä varmaan ihmiset ovat erimielisiä siitä, mikä on riittävä opillinen yksimielisyys ehtoollisyhteyden saavuttamiseksi.

Itse en käy miettimään, ovatko "nirsoilijat" ylpeitä ja omavanhurskaita. Uskon, että kyllä hekin syntisyytensä tietävät ja haluavat Kristuksen armon alla elää. He vain kokevat vääräksi ja heistä tuntuu pahalta ottaa vastaan ehtoollista papilta, joka heidän käsityksensä mukaan ei ole Raamatun pappisviran mukainen.

Vaikka en itse juuri näin ajattelekaan, ymmärrän heidän tilannettaan. Kyllä minullakin olisi pieni miettimisen paikka, jos pappina olisi julkihomo, joka ei näe seksuaalisessa käyttäytymisessään mitään väärää.

Täytyy myöntää, että eräs huomio N. T. Wrightista on mielestäni miettimisen arvoinen: Hän kuulemma on "todennut (mm. Galatalaiskirjeen oikean lukutavan valossa, kun käsite vanhurskauttaminen ymmärretään alkuperäisellä tavallaan), että Raamatussa ehtoollisyhteys on se pohja, jolta opillista yhteyttä ja ekumeniaa voidaan ylipäätään lähteä etsimään, eikä suinkaan se viimeinen kirsikka, joka voidaan laittaa paikoilleen kun kaikki opillinen kermavaahto on ensin saatu vatkatuksi".

Niitä, jotka ovat kieltäneet toisilta ehtoollisyhteyden, on toki olemassa, eikä se varmasti tunnu hyvältä siitä, jolta se evätään. Yksi esimerkki oli messu Tampereen tuomiokirkossa, johon oli erityisesti kutsuttu kaikkia Nokia Missioon kuuluvia. Sitten tuomiorovasti Hallikainen kuitenkin antoi ymmärtää, että niillä missiolaisilla, jotka eivät ole luterilaisia, ei olisi asiaa ehtoolliselle.

Ja kuitenkin täytyy myös muistaa, miksi niin helposti tulee näitä ikäviä tilanteita. Sanassa sanotaan, että se, joka syö ja juo erottamatta Kristuksen ruumista ja verta muusta, syö ja juo tuomioksensa. Ehtoollisesta ei siis kaikille ole Raamatun mukaan hyötyä, vaan jopa päinvastoin, jos asenne on väärä. Toki vastuu on aina ehtoollisella kävijällä itsellään, ei jakajaa siitä käsittääkseni Jumala tuomitse, jos hän jakaa ehtoollista (")harhaoppiselle("). Ja tämän vuoksi olisi mielestäni hyvä ehtoolliselle johdatettaessa aina puhua ehtoollisen perusteista hieman enemmän, että asia avautuisi hieman myös oudommille kirkkovieraille.

Näitä asioita on kyllä hyvä miettiä ja niistä keskustella.

Siunattua paastonajan jatkoa toivottaen,
Tuomo Viherjuuri
Hki

10:20 ap.  
Blogger Pena said...

Minustakin on ymmärrettävää ja oikein jäädä pois ehtoollispöydästä, jos jokin seikka häiritsee Herran aterialle rauhoittumista. Siksi minua surettaakin, että aroille sisarillemme ja veljillemme annetaan tässä asiassa oppikiistoista nousevia ohjeita. Luterilaisen käsityksen mukaan ehtoollinen saadaan Kristukselta itseltään, palveleva ihminen on aina itsessään syntinen ja kelvoton.

Martti Pentti

10:40 ap.  
Blogger Unknown said...

Martti Pentti,

luterilaisen uskon mukaan virka on asetettu vanhurskautavan uskon saamiseksi. Vanhurskautava usko puolestaan saadaan sanan ja sakramenttien välityksellä. Entä jos viran katsotaan olevan Jumalan sanan vastainen? Silloin ei todellista yhteyttä ole.

Ei kyse ole henkilöön katsomisesta,kuten väität, vaan Jumalan sanaan.

Olet sitä mieltä, että "arkoja" ei tulisi rasittaa "oppikiistoilla". Ei kysymys opista ole vain jotain teoreettista hiustenhalkomista, vaan opista nousee kristillinen elämä ja käytäntö.

Saanko kysyä, oletko todella sitä mieltä, että luterilaiseen ehtoollispöytään pitäisi mielestäsi päästää kaikki nekin, joilla käsitys ehtoollisesta on täysin toisenlainen kuin meillä? Siis mm. reformoidut, jotka eivät usko, että ehtoollisessa Jeesus antaa todellisesti itsensä, ruumiinsa ja verensä?

Kimmo Jaatila
Slinna

11:17 ap.  
Blogger Pena said...

Jos minun omaa kantaani kysytään, toivottava käytäntö olisi tämän kaltainen:

Rippipuheessaan liturgi lausuu parhaan käsityksensä mukaan kehotuksen sanoja läsnä olevalle seurakunnalle. Jos on todennäköistä, että joukkoon kuuluu sellaisten kirkkojen jäseniä, joiden kanssa kirkollamme ei ole sovittua ehtoollisyhteyttä, asiasta mainitaan. Tämän jälkeen vastuu olkoon kirkkovieraiden; kaikille alttarille saapuneille jaetaan leipä ja viini elleivät he itse muuta - esimerkiksi siunausta - toivo. Tiedän näin tapahtuvan joskus katolisissa ja ortodoksisissa kirkoissa.

Martti Pentti

12:07 ip.  
Blogger Pena said...

Jeesus ei nimittänyt fariseuksia 'kyykäärmeen sikiöiksi' tai 'kuolleiden luita täynnä oleviksi kalkituiksi haudoiksi' siksi, että heidän oppinsa olisi ollut väärä. Heidän syntinsä oli se, että he luulivat olevansa Jumalan mieleen oikean oppinsa vuoksi. Jumalan avaraan ja arvaamattomaan armoon turvautuminen meidät pelastaa.

8:58 ip.  
Blogger Unknown said...

Hyvä Martti Pentti,

laitanko siis katekismuksen roskakoriin ja dogmatiikan kirjaroviolle ja käännyn äärikarismaattiseksi uudestikastajaksi, jolle oppi on yhdentekevää?

Onko mielestäsi kristillinen hyve suosia oppia, joka päivänselvästi on Raamatun sanan vastaista?

Miksi muuten Vanhassa testamentissa Jumala rankaisee "väärästä opista" (=epäjumalanpalveluksesta)? Eikö kaikkien kukkien pitäisi antaa kukkia?

Olipa muuten melkoisen tarkoitushakuinen tulkinta fariseuksista.

Kimmo Jaatila

4:58 ip.  
Blogger Pena said...

Kimmo Jaatila, voit lukea itse Matteuksen evankeliumin 23. luvun alun ja tehdä omat tulkintasi. Kolmannessa jakeessa Jeesus kehottaa noudattamaan fariseusten opetusta, väärästä opista ei siis ole kysymys. Mistä sitten?

Martti Pentti
Kotka

6:11 ip.  
Blogger marika a-s said...

Ei Matt 23:sta ole ollenkaan vaikea lukea, että oikea oppi on kyllä tärkeä. "Älkää kuitenkaan ottako oppia heidän teoistaan, sillä he puhuvat yhtä ja tekevät toista." Fariseukset sälyttivät ihmisille taakkoja valheellisen lain kunnioittamisen avulla, mutta oikea oikeaoppisuus on päin vastoin vapauttavaa. Kuten olemme huomanneet tästä nykyisestä kahtiajaosta. Epämääräinen opin väheksyminen ja armon korostaminen tekee ihmiset vain onnettomiksi, koska siinä ei ole totuutta.

Marika Auranen-Seppälä
Kuusankoski

6:30 ip.  
Blogger Pena said...

'Oikea oikeaoppisuus' on jo koominen ilmaus! Minä puhuisin mieluiten yksinkertaisesti totuudesta. Se totuus, jota kristillinen kirkko on kutsuttu opettamaan, ei ole moraalisääntöjen tai rituaaliohjeiden kokoelma, vaan itse Kristus. Tästä on kirjoittanut myös Paavali: - Me sen sijaan julistamme ristiinnaulittua Kristusta. Juutalaiset torjuvat sen herjauksena, ja muiden mielestä se on hullutusta.

3:33 ip.  
Blogger Unknown said...

Martti,

puhut nyt moraaliohjeista ja rituaalisäännöistä. Nämä ovat kyllä eri asia kuin oppi.

Kuitenkin halveksit niitä, jotka pyrkivät opettamaan ja noudattamaan kristillistä oppia (dogma) niin hyvin kuin mahdollista.

Kumpaa nyt ajat takaa: oppia vai moraalia? Dogmatiikkaa vai etiikkaa?

Siitä olen samaa mieltä kanssasi, että kirkon tehtävä on julistaa ristiinnaulittua Kristusta.

Kiitos Marika hyvästä kommentista.

Kimmo Jaatila

5:07 ip.  
Blogger Pena said...

Kimmo Jaatila, pyydän anteeksi, jos olen antanut vaikutelman siitä, että halveksisin ketään! Sitä en halua missään tapauksessa tehdä.

Sen sijaan olen surullinen huomatessani, että niitä, jotka aidosti pyrkivät noudattamaan Jeesuksen opetusta ja esikuvaa, käytetään tukemaan tarpeetonta oppiriitaa. Liian moni on saatu vakuuttumaan, että heidän pelastumisensa riippuu ns perinteisen virkakäsityksen kannattamisesta ja kirkolliskokouksen päätöksen vastustamisesta.

Martti Pentti
Kotka

8:47 ip.  
Blogger Pena said...

Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.

6:37 ap.  
Blogger Pena said...

Dogma on määräys. Uudessa testamentissa sanaa käytetään keisarin säädöksistä, joiden rikkomisesta kristityt joutuivat syytteeseen (Ap.t. 17:7). Uskomme ydin ei ole dogma vaan evankeliumi, sanoma Kristuksen täydellisesti suorittamasta pelastustyöstä, johon voimme kokonaan ansiottomina turvautua.

Martti Pentti
Kotka

6:41 ap.  

Lähetä kommentti

<< Home