torstaina, helmikuuta 28, 2008

Ehtoollisenvietoista

Seurakuntamme nettisivuilla (www.vammalanseurakunta.fi) kerrotaan, että kirkkoneuvosto kokouksessaan tämän viikon tiistaina keskusteli ehtoollisista Karkun evankelisella opistolla. Kirkkoneuvosto oli päättänyt ilmoittaa opistolle, että siellä on oikeus viettää ehtoollista vain erityisistä ja perustelluista syistä ja luvan tähän myöntää kirkkoherra. Päätöksen ajankohtaa perusteltiin sillä, että asia nousi esille mm. piispantarkastuksessa muutama viikko sitten. Nettisivuilla todetaan, että viime aikoina opistolla on vietetty usein ehtoollista samaan aikaan, kun Karkun kirkossa on toimitettu seurakunnan messua. Nettisivujen uutisen mukaan Karkun evankeliselle opistolle on myönnetty aikanaan lupa ehtoollisen viettoon Karkun kirkon korjauksen ajaksi ja vain kirkkoneuvosto voi tehdä esityksen tuomiokapitulille pysyvän ehtoollisenvietto-oikeuden saamiseksi.

Karkun evankelisella opistolla järjestetään suuri määrä erilaisia viikonloppukursseja. Opiskellaan musiikkia, Raamattua, kieliä, parisuhdetaitoja tai tietokoneen käyttöä. On nuorten ja vanhempien tapahtumia. Hyvin usein – melkein poikkeuksetta – näihin kursseihin kuuluu sunnuntaina jumalanpalvelus. Se on hyvin tärkeä osa kurssia. Aiemmin kurssin jumalanpalvelus oli pääsääntöisesti sama kuin Vammalan seurakunnan jumalanpalvelus Karkun kirkossa. Hieman yli vuosi sitten kirkkoherra Osmo Ojansivu ilmoitti, ettei hän voi tehdä näiden jumalanpalvelusten – kuten ei muidenkaan – suhteen järjestelyjä, jotka voitaisiin katsoa sukupuoliseksi syrjinnäksi. Siis luvata ettei näitä jumalanpalveluksia ole toimittamassa naispastorit. Vs. kirkkoherra Hannu Kilpeläinen kertoi viime keväänä, ettei Vammalan seurakunnan jumalanpalveluksissa vieraile messun johtajana, avustajana tai saarnaajana yksikään pastori tai saarnamies, joka torjuu naispappeuden.

Monet, jotka osallistuvat kursseille Karkun evankelisella opistolla tai pitävät kursseja, eivät omantuntonsa takia voi osallistua jumalanpalvelukseen, jota toimittamassa on papiksi vihitty nainen. Näin eivät tietenkään ajattele ja toimi kaikki mutta monet.

Mikäli järjestelyjä ei saa tehdä, opiston kurssien osallistuminen jumalanpalvelukseen jossakin Vammalan seurakunnan kirkossa on vaikeaa. Joskus se voi onnistua, usein ei. Kurssin kannalta on tärkeää, että kaikki voivat olla mukana messussa. On ainakin jonkinasteinen ongelma, jos kurssien vetäjät eivät voi osallistua messun toimittamiseen. Kurssilaiset voivat olla pääosa Karkun kirkon messuun osallistujista. Hyvin ikävää olisi, jos jotkut lähtisivät kirkosta pois, koska yllätykseksi jumalanpalvelusta onkin toimittamassa naispastori. Kohua, joka seuraisi tästä, tuskin tahtoo kukaan, eivät opiston kurssien vetäjät tai kursseille osallistujat ainakaan. Karkun kirkon messut ovat viime aikoina alkaneet eri aikoihin. Tämäkin vaikeuttaa kurssien osallistumista Karkun kirkon jumalanpalveluksiin.

Tähän tilanteeseen on pyritty löytämään ratkaisu: kurssien jumalanpalvelukset toimitetaan Karkun evankelisella opistolla. Tällä ratkaisulla vältetään turhat konfliktit ja kurssit saavat polvistua Herran pöytään.

Opistolla on ollut lupa viettää ehtoollista. Käsittääkseni tätä lupaa ei ole myönnetty vain silloin, kun Karkun kirkko oli remontissa. Jos tietoni on oikea, lupa annettiin silloin, kun opiston uusi päärakennus vihittiin käyttöön. Se tapahtui joskus 1960-luvulla. Eikä siinä yhteydessä sanottu, että lupa koskee vain tiettyä aikaa. Tämän luvan perusteella ehtoollisenviettoja on ollut opistolla vuosikymmeniä.

Vammalassa on huomattava joukko seurakuntalaisia, jotka eivät voi osallistua naispastorin toimittamaan jumalanpalvelukseen tai jotka mieluummin osallistuvat miespastorin toimittamaan messuun. Näitäkin seurakuntalaisia seurakunnan tulisi palvella. Myös niiden, jotka pitäytyvät kirkon perinteen mukaisessa virkakäsityksessä, tulee saada Herran ehtoollinen. Ainakaan pääosa näistä seurakuntalaisista ei halua tehdä vakaumuksestaan numeroa. Kuitenkin he haluavat toimia vakaumuksensa mukaisesti. Karkun evankelisen opiston messut voivat palvella myös tätä joukkoa. Messut tarjoavat mahdollisuuden osallistua jumalanpalvelukseen ainakin niinä sunnuntaina, joina opistolla on kurssi. Seurakunnan ei tarvitse maksaa tästä mitään – vaihtoehto joillekin seurakuntalaisille järjestyy ilman kustannuksia. Messut opistolla voivat purkaa myös jännitettä seurakunnassa – näihin jumalanpalveluksiin voivat osallistua ne, joiden on vaikea löytää jumalanpalvelusta muualta. Naispappeuden vastustustilaisuuksia evankelisen opiston messut eivät ole. Niissä keskitytään uskomme keskeisimpiin asioihin. Eivätkä ne ole minkään sisäpiirin kokoontumisia. Varmasti aivan kaikki ovat lämpimästi tervetulleita.

Luultavasti monien on vaikea käsittää, että joillekin kysymys naispappeudesta on niin merkittävä, että se määrää, mihin jumalanpalvelukseen osallistuu. Niin kuitenkin on. Eikö näitä kristittyjä ja heidän käsitystään tulisi kunnioittaa?

En usko, että ihmisiä voidaan tällaisissa asioissa käskeä tai pakottaa. Pakottamista etenkin hengellisissä asioissa tulisi karttaa.

6 Comments:

Blogger Teininen Jukka said...

Nyt aletaan päästä todella asiaan. Miksi HPE on niin vahvasti sidottu kirkkolain määräyksiin paikasta? Tunnustuskirjoissa uskonpuhdistaja Martti Luther Ison katekismuksen selityksessään sanoo: " Sitä (HPE) ei ole sidottu mihinkään määrättyyn paikkaan eikä ajankohtaan." Tunnustuskirjat s. 415 / 48 Kirkkolaki mitätöi Tunnustuskirjat ja Jeesuksen asettaman HPE:n vieton. Teininen Jukka Forssa

8:06 ip.  
Blogger Henrik Perret said...

Hei! Tiedoksi, en ole kaikkea ehtinyt lukea, ehkä se on jo tiedossa: Vaasan evankelinen, ruotsink. opisto, joka on voinut järjestää ehtoollisjumalanpalveluksia omissa tiloissa (vihitty tila), on nyt saanut uuden ehdon: papin sukupuoli ei saa olla vaikuttamassa jumalanpalveluksen toimittamiseen.

Näyttää siltä että step 1 on lähetysmäärärahat, ja step 2 on ehtoolisjumalanpalvelukset.

Tukkoon.

Ei se onnistu, Mutta se on niin ikävä signaali ja paha oire.

Mutta: Hän on uskollinen. 1 Tess. 5:24

Se riittää.

Onwards Christian soldiers, marching as to war,
with the cross of Jesus goin on before.


Henrik

10:04 ap.  
Blogger Henrik Perret said...

Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.

10:07 ap.  
Blogger Henrik Perret said...

Onward, Christian soldiers...

HP

10:09 ap.  
Blogger Henrik Perret said...

Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.

10:09 ap.  
Blogger Teininen Jukka said...

Kirjoitanpa uudemman kerran kun muistin että minulla on asiantuntijan Lasse Juhani Lehtisen kirja "Ehtoollinen ja jumalanpalvelus kirkkolainsäädännössä". Tässä kommentaarissa on luku: "Ehtoollistiloja koskevat säännökset." Tätä osiota lukiessa tulee vastaan mm seuraavanlaista tekstiä siv. 109:" Tuomiokapitulin hyväksymispäätöksellä antama lupa ehtoollisen viettoon hyväksymispäätöksen tarkoittamassa huonetilassa on pysyvä koska hyväksymispäätös annetaan huonetila - eikä ehtoollistilaisuuskohtaisesti." Ja vielä lainausta:" Aikaisemmassa kirkkolaissa oli tuomiokapitulin hyväksymistä koskevan säännöksen kohdalla lisäksi säädetty, että tuomiokapitulin vallassa oli peruuttaa ehtoollisenviettopaikkaa koskeva lupa. Kuitenkaan Kj 2: 9.2 ei sisällä EntKL 47.2 §:n mukaista säännöstä tuomiokapitulin oikeudesta peruuttaa ehtoollistilan hyväksymistä koskeva lupa."
Vammalan seurakunnan kirkkoneuvoston päätös Karkun opiston ehtoollisen viettoon liittyen ei perustu kirkkolakiin. Tuomiokapituli ei voi peruuttaa kerran antamaansa lupaa saatikka sitten kirkkoneuvosto tai kirkkoherra. Vielä lainaus k.o. kirjasta: " viranomainen ei voi peruuttaa myöntämäänsä lupaa jos laissa ei ole tähän säädettyä perustetta."
Tärkein tehtävä nyt onkin se että kirkolliskokouksen tulee muuttaa Ehtoollisen viettoa koskevat säädökset vastaamaan Jeesuksen antaman ohjeen toteutumista. "niin usein" ei aikaa eikä paikkaa (Tunnustuskirjat siv. 415/48). Kuka tekee aloitteen päästäksemme kirkon prelaattien "pakkopaidasta" Kristityn vapauteen.?

12:32 ip.  

Lähetä kommentti

<< Home