tiistaina, syyskuuta 26, 2006

Miksi en voi?

Minulta on kysytty viime päivinä muutamaan kertaan, miksi et voi toimittaa jumalanpalvelusta yhdessä naispappien kanssa. Voithan siitä huolimatta pitää vakaumuksesi. Ethän sinä siinä oikestaan tee väärin - jos joku tekee väärin, sitten pappisvihkimyksen ottanut nainen.

Seurakuntamme nettipastorin sivulla (www.vammalanseurakunta.fi//vastaus.htm) perustelin toimintaani näin:

- Pappi, joka torjuu naispappeuden, ajattelee, ettei naispappeus ole Jumalan tahdon mukaista. Tätä hän perustelee tietyillä Raamatun kohdilla. En pidä hyvänä, että on mukana toteuttamassa sellaista, mikä kokee vääräksi. Ajattelen, että tämä koskee erityisesti jumalanpalvelusta. Juuri jumalanpalvelusta tulisi saada viettää ja toimittaa ilman kysymystä, teenkö tässä nyt oikein vai väärin. Minusta se ei ole hyvä ratkaisu, että joku pakotetaan tehtäviin vastoin perusteltua - tarkoitan nimenomaan Raamatulla perusteltua - omantunnon vakaumusta. Varsinkin kirkossa tämä olisi minusta erikoinen ratkaisu.

- En pyri vaikeuttamaan naispappien työtä. En yritä estää heitä toimittamasta jumalanpalveluksia. Olen valmis itse väistämään, jotta yhteentörmäyksiä ei tulisi. Toisaalta olen valmis toimittamaan messun vaikka yksin, ettei sanottaisi, että kartan työtehtäviä. Papiksi vihityillä naisilla on tilaa olla ja toimia seurakunnissamme. Toivon, että tilaa olisi niilläkin, joilla on se käsitys kirkon virasta kuin minulla. Se on kirkon perinteinen käsitys ja sitä edustaa edelleen valtaosa maailman kristityistä. Sotaa naispappien ja naispappeuden torjujien välille en tahdo. Paavali kehottaa seurakunnassa kunnioittamaan toinen toista.

- Voi olla, että tulevaisuudessa monikin pappi joutuu miettimään samantapaisia kysymyksiä kuin minä viime aikoina. On hyvin mahdollista, että kirkkoomme tulevat homoliittojen siunaamiset tai homoliittoon vihkimiset. Mitä silloin pappi tekee? Suorittaako toimituksen ja sanoo, ettei hän tee tässä väärin - vaikka pitääkin homoliittoa Jumalan tahdon vastaisena? Hän vain siunaa tai vihkii parin, joka on päätynyt tähän ratkaisuun. Vai katsooko hän, ettei hän voi olla mukana tässä toimituksessa, koska ei halua olla toteuttamassa sellaista, minkä kokee vääräksi? Itse pidän jälkimmäistä ratkaisua parempana sen papin kohdalla, joka pitää homoliittoa Jumalan tahdon vastaisena.