torstaina, heinäkuuta 03, 2008

Evankeliumi on Jumalan voima

Viime viikonvaihteessa oli Evankeliumijuhla 2008 Kankaanpäässä. Kuultiin evankeliumin julistusta, tavattiin tuttuja ja vieraampia, oltiin hetki suuressa Jumalan lasten joukossa.

Juhlasta jäi oikein hyvä maku. Julistus oli hoitavaa ja ruokkivaa. Järjestelyt sujuivat hyvin. Tapahtumapaikat olivat lähellä toisiaan. Ilma suosi: aurinko ei paistanut uuvuttavasti, vettä satoi vain lauantaina iltapäivän loppupuolella. Tuntui, että juhlan puolesta oli rukoiltu paljon ja Jumala siunasi juhlan. Rukous jatkukoon - että siemen, jota kylvettiin, itäisi ja tuottaisi satoa.

Väkimäärien arvioiminen tällaisissa juhlissa on hyvin vaikeaa. On samanaikaisesti useita tilaisuuksia. Juhlapaikat ovat joka vuosi erilaisia. Väkeä tulee ja menee. Kankaanpäässä oli paljon väkeä. Ehkä osallistujia oli hieman vähemmän kuin vuosi sitten Ylistarossa. Valtakunnallisessa evankeliumijuhlassa, joka järjestetään Etelä-Pohjanmaalla, on aina enemmän väkeä kuin muualla järjestetyssä juhlassa. Voi olla, että väkimäärään hieman vaikuttivat ne riidat, joita Sleyn piirissä on käyty. Evankeliumijuhlan nuorten juhlassa sekä perjantaina että lauantaina oli osallistujia erityisen paljon. Lauantai-iltana suuri liikuntasali on niin täynnä, että vain takaseinän tuntumassa oli vapaita seisomapaikkoja. Siellä mekin Minnan kanssa olimme. Nuorten juhlaan osallistui paljon nuoria mutta myös nelikymppisiä äitejä ja isiä. Ehkä haluamme kuunnella sellaista musiikkia ja puhetta, jota nuorten juhlassa kuullaan. Ehkä osallistumiseen syy on se, että on mukava olla samassa juhlassa omien nuorten kanssa - vaikka emme vierekkäin istukaan.

Sleyn vuosikokous lauantaina oli hyvin rauhallinen. Se tuntui hyvältä - jo pitkään kesän vuosikokoukset ovat olleet repiviä ja kuluttavia. En tarkoita, että kokousten pitäisi olla tilaisuuksia, joissa kaikki ovat samaa mieltä. Toivottavasti tulevissa vuosikokouksissa käydään enemmän rakentavaa keskustelua Sleyn toiminnasta ja linjasta. Vuosikokous on toimivalle johdolle hyvä foorumi kertoa haasteista ja suunnitelmista. Vuosikokous valitsi Sleyn hallitukseen vahtimestari Seppo Laaksosen Vammalasta, suunnittelupäällikkö Jaakko Laitisen Kotkasta, ekonomi Anna-Liisa Markkulan Espoosta, lääkäri Jarno Naskalin Nurmosta, kasvatustieteiden maisteri Eeva Pitkärannan Helsingistä sekä toimitusjohtaja Hannu Sehmin Espoosta. Hallitukseen valittiin tällä kertaa kuusi jäsentä. Erovuoroisia oli neljä ja kaksi hallituksen jäsentä - Tom Säilä ja minä - on siirtynyt Sleyn työntekijöiksi. Tapa on, etteivät Sleyn työtekijät ole hallituksen jäseniä.

Evankeliumijuhlaa valmisteli, sitä toteutti ja järjestelyt purki suuri talkoolaisten joukko. Lämmin kiitos heille. Olitte rakentaneet hienon juhlan.

Valtakunnallinen evankeliumijuhla on tältä vuodelta takana. Monia muita juhlia on edessä. Esimerkiksi ensi sunnuntaina on jälleen jumalanpalvelus Karkun evankelisella opistolla. Jumalanpalvelus alkaa - kuten opistolla on tapana - klo 11. Inkerin kirkon pastori Kauko Laivuori saarnaa, itse toimin liturgina. Lämpimästi tervetuloa. Lapsille on pyhäkoulu ja jumalanpalveluksen jälkeen kirkkokahvit.

Avasin Sleyn vuosikokouksen Kankaanpäässä. Tässä puhe, jonka pidin kokouksen alussa.

Hyvät Evankeliumiyhdistyksen jäsenet, rakkaat sisaret ja veljet Jeesuksessa Kristuksessa.

Apostoli Pietari kirjoittaa: ”Älkää oudoksuko sitä tulta ja hehkua, jossa teitä koetellaan, ikään kuin teille tapahtuisi jotakin outoa.”

Evankeliumiyhdistyksellä ei ole ollut aivan helppo vuosi. Yhdistyksemme on ollut paljon julkisuudessa. On ollut ikäviä kirjoituksia – vaikka olisi ollut paljon toisenlaista kirjoitettavaa. Arvokkaasta työstä lähetyskentillä niiden hyväksi, joilla on kaikkein vähiten. Nuorisotyöstä Suomessa. Tai siitä, että Evankeliumiyhdistys juurruttaa monia Raamattuun ja luterilaiseen uskoon. Se on parasta, mitä rakkaan kirkkomme hyväksi voi tehdä. On lyöty ikäviä leimoja, vaikka olisi voitu antaa aivan toisenlaista tunnustusta. Joissakin seurakunnissa on keskusteltu määrärahojen leikkaamisesta lähetystyölle Evankeliumiyhdistyksen kautta. Muutamissa seurakunnissa on tehty päätös leikata varoja. Se on tuntunut pahalta. Kiistamme täällä Suomessa siirretään lähetyskentille. Kiistoistamme rangaistaan esimerkiksi kenialaista kehitysvammaista, sambialaista orpoa tai nuorta japanilaista kristittyä, jonka pitäisi saada kasvaa uskossa. Olemme kohdanneet ymmärtämättömyyttä: - En ymmärrä, miksi pidätte kiinni käsityksestä, joka teillä on kirkon virasta? Kirkko on päättänyt toisin. Nyt on toimittava toisin. Menetätte paljon käsityksenne takia. Ja kirkko menettää paljon. Evankeliumiyhdistyksellä olisi paljon annettavaa kirkollemme. Se ei saisi joutua sivuraiteelle.

Tämä tilanne on tuntunut meistä oudolta. Ehkä häpeälliseltä. Pietari kirjoitti: ”Älkää oudoksuko.” Raamattu opettaa: Jumalan lapsen elämä tässä maailmassa ei ole helppoa. Eikä useamman Jumalan lapsen – seurakunnan, kirkon tai herätysliikkeen. On vaikeuksia, vastavirtaa, ehkä ikävää julkisuutta, ikäviä leimoja, ymmärtämättömyyttä. ”Älkää oudoksuko.” Onko nyt juuri se Jumalan viesti meille?

Voimme olla vaikeuksissa omaa tyhmyyttämme. Siksi että toimimme taitamattomasti, töykeästi. Emme ota toisia huomioon. Olemme ylpeitä. Jeesus kutsui seuraajiaan kantamaan ristiä. Vaikeudet tyhmyyden, taitamattomuuden, ylpeyden takia eivät sitä ristinkantamista, johon Jeesus kutsui. Mutta se on, jos kristitty tai joukko kristittyjä joutuu vaikeuksiin sen takia, että uskoo ja toimii sen mukaan, minkä ymmärtää oikeaksi Raamatun äärellä. Se on ristinkantamista, jos kohtaa vaikeuksia sen takia, että haluaa kulkea samaa matkaa niiden kanssa, jotka kärsivät siksi, että pyrkivät toimimaan Raamatun mukaan – vaikka itse ajattelee joistakin asioista jossain määrin toisin. Ristinkantaminen ei ole häpeällistä. Raamatun mukaan vaikeudet Jumalan sanan takia ovat kunnia-asia ja syy iloon.

Evankeliumiyhdistyksen vapaaehtoinen lähetyskannatus kasvoi vuonna 2007 yli 500.000 euroa. Kasvuprosentti oli suurempi kuin millään muulla kirkkomme lähetysjärjestöllä. Toiminnassamme on ilahduttavasti nuoria, lapsia ja perheitä. On paljon nuorten, opiskelijoiden ja nuorten aikuisten toimintaa. Evankeliumiyhdistyksen tilaisuuksiin osallistuvien määrä ei ole vähentynyt, monin paikoin on nähtävissä hyvin päinvastaista kehitystä. Sain osallistua toukokuussa pitkästä aikaa yhdistyksen kotimaan työntekijöiden työntekijäpäiville. Iloitsin hengestä, joka oli päivillä. Takana oli raskas talvi, paljon puurtamista, työssä väsymistä. Työntekijäpäivillä vallitsi vahva yhteishenki, into tehdä Jumalan valtakunnan työtä, rohkeus mennä vaikeuksista huolimatta eteenpäin. Ehkä nämä liittyvät niihin vaikeuksiin, joita yhdistyksemme on kohdannut. Ehkä Jumala on erityisesti siunannut vaikeuksiin joutuneita.

Apostoli Paavali kirjoittaa: ”Pyrkikää siis rakentamaan rauhaa ja vahvistamaan toisiamme.”

Tämä on ollut raskasta jo pidemmän ajan: On otettu ja otetaan etäisyyttä toisiin kristittyihin, toisiin evankelisiin. Kuljetaan toisista kauempana. Yhteydet katkeavat. Menneen vuoden aikana perustettiin toinen yhdistys – Evankelinen Lähetysyhdistys. Ymmärrän, että on koettu sellaista, että tuntuu oikealta ratkaisulta perustaa uusi yhdistys. Kuitenkin sanon: Jatketaan yhdessä eteenpäin. Kuljetaan yhdessä samaa tietä. Valitaan yhteyttä. Luodaan yhteyksiä. Korjataan rikki menneitä. Siedetään toisiamme. Tuetaan toisiamme. Sanotaan toisillemme: Älä vain jää joukosta pois. Pysy mukana. Sinä kelpaat sellaisena kuin olet. Kelpaat Kristuksen tähden. Pyrkikää rakentamaan rauhaa ja vahvistamaan toisiamme.

Paavali kirjoittaa: ”Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima.”

Tarvitaan suunnittelua. Tarvitaan sen miettimistä, miten nyt on viisasta toimia. Tarvitaan järkevää taloudenhoitoa. Tarvitaan sitä, ettei ongelmia lakaista maton alle. Ne kohdataan, niistä keskustellaan ja etsitään ratkaisut, jotka voidaan löytää. Tarvitaan toisen kuuntelemista ja todellista kohtaamista. Vielä enemmän kuin näitä tarvitaan evankeliumia. Yksinkertaista evankeliumia. Olemme syntisiä, kadotuksen ansainneita. Jeesus on sovittanut meidän syntimme ja koko maailman synnit. Veri, joka sovittaa, on vuotanut. Synnit on anteeksiannettu. Saat olla Jumalan lapsi sellaisena kuin on. Olet matkalla taivaaseen. Olet jo kasteessa saanut kaiken, mitä tarvitset päästäksesi ikuiseen elämään. Jeesukseen uskomalla omistat sen kaiken.

Pidetään huoli siitä, että tämä evankeliumi on pääasiamme. Sitä julistetaan, siitä eletään ja sitä tarjotaan lähellä ja kaukana kaikille, joille voidaan.

Evankeliumi on Jumalan voima. Siinä on ihmeellinen voima. Se synnyttää ja vahvistaa uskoa Jeesukseen. Se hoitaa haavoja. Se luo yhteyttä ja kaataa aitoja. Se synnyttää halua pyytää ja antaa anteeksi. Pidetään huoli siitä, että evankeliumi on pääasiamme.

Lopuksi: Suuri kiitos. Uskon, että kaikki te olette menneen vuoden aikana tehneet Evankeliumiyhdistyksen työtä. Olette antaneet aikaa, voimia, varoja, kantaneet vastuuta, tulleet mukaan, järjestäneet tilaisuuksia, myyneet lehtiä. On koettu iloa onnistumisesta ja pettymyksiä. Jollakin on ollut paljon voimia ja mahdollisuuksia, toisella vähemmän. Suuri kiitos teille kaikille ystävät, sisaret ja veljet. Työ ei ole ollut turhaan. Jumala vaivannäkömme palkitkoon.

31 Comments:

Blogger marjukka said...

Kirjoittelin omia ajatuksiani vuoden 2006 syyskuun otsikkoon " Miksi tämä päiväkirja?" En ole siinä kovin varma omasta kannastani, mutta tarkoitukseni oli kysyä mielipidettä tällaiseen ajatukseen, jota olen joutunut myös itse pohtimaan. Toisaalta voisin kysyä Jari Rankiselta vielä, onko sillä merkitystä, kuka jakaa ehtoollista? Minä olen käynyt ehtoollisella, jos sitä jakaa naispappikin. Minulle tärkeintä on se, mitä itselleni on saanut tapahtua kun Kristuksesta on tullut kaiken alku ja täyttäjä. Hän antaa kaiken ja odotan vain että jumalanpalvelus saa sen muodon, että Kristus saa olla keskeisin ja Häntä tunnustamme suullamme laulaen ja ylistäen ja samalla Hän on minun Herrani. Kiitos Jumalalle siitä. Jätän vieläkin nimeni varmuudenvuoksi julkaisematta.

En ole näistä riidoista lueskellut lehdistä mutta olin evankeliumijuhlilla ensimmäistä kertaa ja tunsin, että olimme asian ytimessä. Vielä tuosta kristittynä uupumisesta. Olen itse tietoinen sen tien valinnan jälkeen tulleesta ilosta Vapahtajan seurassa mutta myös siitä, mitä on olla ahtaalla ja kovilla uskonsa tähden. Silti jään luottamaan siihen, että Jeesus jää ainoaksi turvakseni ja puolustajakseni ja pelastaa näistä kipeistäkin hetkistä aina lopulta rakkauttaan ilmaisten ja näin tiedän, että olen Jumalan lapsi. Hänen anteeksiantonsa on lohdutuksemme. Kun en ymmärrä miksi voin vaikkapa pyytää näin: "Kanna minut kotiin asti".

5:58 ip.  
Blogger Teininen Jukka said...

Marjukka kyselee, onko sillä merkitystä kuka jakaa ehtoollista eli tarkennettuna voisi kysyä kuka toimii liturgina eli toimittaa ehtoollisen asettamisen? Varmaan Jari Rankisella on pätevä vastaus mutta ajattelin kun 70 ikävuoteeni on kuulunut viimeiset 40 vuotta Raamatun tutkiminen aina uskoon tuloon asti niin toisin esiin mitä minulle on ehtoollisesta kirkastunut. En ollenkaan tällä väheksy mitenkään Marjukan ajatuksia. Näin olen ehtoollisen ymmärtänyt omalla kohdallani:Miksi en osallistu naispapin Messuun. Osallistuessani saisin ”Pelkkää leipää ja viiniä.”
Tunnustuskirjoissamme sanotaan Ehtoollisen sakramentin yhteydessä (Yksimielisyyden ohje siv. 516-517) , ”Sen (sakramentin) pätevyys ei riipu sakramenttia toimittavan palvelijan tai sen vastaanottajan kelvollisuudesta tai kelvottomuudesta. Edellytyksenä on, että noudatetaan Herran Kristuksen käskyä ja asetusta… Toinen asia on, jos ensin muutetaan Jumalan sana ja säätämys ja tulkitaan se toisin. Niinhän tekevät nykyiset sakramentin viholliset, ja heillä on sitten kyllä pelkkää leipää ja viiniä.” Myöhemmin vielä siv. 527 sanotaan: ”Siunaaminen eli asetussanojen lausuminen ei vielä sinänsä saa sakramenttia aikaan, ellei noudateta koko sitä ehtoollisen toimittamisen järjestystä, jonka Kristus on säätänyt. ” Ydinkohtahan koko ehtoollisopissamme on se että sakramentti syntyy kun asetussanat lausutaan Kristuksen suulla ja valtuutuksella. Näin mm. Tom G.A. Hardt” ”Kun pyhät sanat lausutaan Kristuksen persoonassa, kyseessä ei ole tyhjä fraasi. Sakramenttia toimittava pappi ottaa suuhunsa Jumalan oman luomissanan ja niin toteuttaa messun ihmeen. Konsekraation suorittaja toimii Kristuksen valtuuttamana, ”hänen persoonassaan” . Kirkkomme tämän päivän messukäytäntöön, uuden virkajärjestyksen mukaisesti, on kysyttävä; Saavatko ”naispapin” toimittamassa messussa seurakuntalaiset pelkkää leipää ja viiniä? Valitettavasti vastaus on myönteinen. Pelkkää leipää ja viiniä. Vaikka uuden virkajärjestyksen nainen aivan oikein ja tarkasti suorittaa konsekraation, häneltä puuttuu tärkein; Kristuksen säätämys ja valtuutus. Asetussanoissa ei kuulu Kristuksen ääni. Pyhä Henki ei toimi itseään vastaan. Sillä saarnavirasta joka hoitaa sakramentit sanotaan: ”Pyhä Henki on tässä kohden erottanut vaimot, lapset ja oppimattomat ihmiset, ja valitsee ainoastaan kykeneviä mieshenkilöitä tähän virkaan jne” (Luther.) Raamatun mukaan Pyhä Henki poistuu tottelemattomista. ” Herran Henki siirtyi pois Saulista. ” 1 Sam 16,14 Pyhä Henki annetaan niille jotka ovat kuuliaisia Hänelle. ”Me olemme kaiken tämän todistajat – samoin Pyhä Henki, jonka Jumala on antanut niille jotka häntä tottelevat.” Apt 5,32
Jukka Teininen
Forssa

3:21 ip.  
Blogger Pena said...

Jokaisella kastetulla kristityllä on valtuudet toimia 'Kristuksen persoonassa' ja puhua 'Kristuksen suulla'. Se on ilmaistu selvästi Gal. 3:27: Kaikki te, jotka olette Kristukseen kastettuja, olette pukeneet Kristuksen yllenne. Emme enää elä Lutherin aikoja, jolloin naiset kuuluivat ilman muuta samaan joukkoon oppimattomien ja lasten kanssa. Tähän tekee mieli huomauttaa, että Jeesus asetti lapsen opetuslapsilleen malliksi siitä, kuka on suuri Taivasten valtakunnassa.

Martti Pentti
Kotka

4:18 ip.  
Blogger Unknown said...

Viimeinen virkeesi tuntui vähän epäreilulta, Martti Pentti. Eivät kai miespapit(kaan) siksi papeiksi hakeudu, että he tulisivat suuriksi taivasten valtakunnassa? Vihjaus tuntui tämänsuuntaiselta.

Reima Jokinen, Turku

6:01 ip.  
Blogger Pena said...

Jo opetuslapset keskustelivat siitä, kuka on suurin Taivasten valtakunnassa. Miksi Suomen kirkon papit olisivat heitä parempia?

Martti Pentti
Kotka

8:00 ip.  
Anonymous Anonyymi said...

Loistava kirjoitus, Jari Rankinen.


Matti Vehviläinen
Kerava

5:21 ap.  
Blogger Unknown said...

Martti Pentti: Lähdetään siitä suopeasta tulkinnasta, että heidän vaikuttimensa ovat oikeat, ja jätetään sydänten tarkempi syynäys Jumalalle.

Reima Jokinen, Turku.

10:10 ap.  
Blogger Unknown said...

Martti Pentti:

Esittämäsi raamatunkohta ei taaskaan liity virkaan millään tavalla, vaan siihen, että riippumatta ulkonaisista ominaisuuksista ihminen voi tulla vanhurskaaksi Jumalan edessä.

Vai halusitko sanoa, että poistetaan julkinen saarnavirka kokonaan ja kuka tahansa saa nousta saarnatuoliin ja jakaa sakramentteja? Jos ajatustasi viedään johdonmukaisesti eteenpäin, niin siihen päädytään.

Kimmo Jaatila
Oopperajuhlakaupunki

1:45 ip.  
Blogger Pena said...

Olen todellakin sitä mieltä, että jokaisella kastetulla kristityllä on oikeus sanan ja sakramentin virkaan. Siinä virassa toimiminen tosin edellyttää seurakunnan kutsua. Kirkkomme on määritellyt millaista koulutusta viran hoidossa tarvitaan ja miten valinta siihen suoritetaan. Virkaa hoitamaan kutsutut saavat piispan siunauksen, mutta senkin jälkeen he ovat 'keitä tahansa'.

Martti Pentti
Kotka

1:59 ip.  
Blogger Tommi said...

Hetkinen? Eikös Raamatussa ole selkeästi, että Pyhä Henki erottaa ja nostaa ja valtuuttaa uskovat työhön , mutta yhtään syli vauvaa en ole nähnyt saarnaamassa? :) Miten ihmeessä kasteesta saadaan noin Maagillinen elementti , ettei edes Raamattu puhu siitä mitään - hyv erikoista tulkintaa:)?

7:33 ip.  
Blogger Tommi said...

"Olet jo kasteessa saanut kaiken, mitä tarvitset päästäksesi ikuiseen elämään.(ja) Jeesukseen uskomalla omistat sen kaiken."

Eivätkö nämä sodi keskenään? Olet jo kasteessa saanut kaiken mitä tarvitset .... mitä sitten on rippikoulutyö jos kasteessa kaikki on saatu ja ,itä siinä sitten enää uskolla tekee , jos olaan jo saatu kaikki kasteessa? Suositteln hyvää kirjaa Kaikki eivät pääse taivaaseen kirj.Carl Fr. Wislöff (kannattaa tilata n.3-4 egee)

Huomioikaa se, että olen käynyt uskovien kasteella :)

7:39 ip.  
Blogger Kakkuri said...

Muistakaapa Tommi ja Marjukka allekirjoitukset tämän blogin sääntöjen mukaan.

Martti Pentti on siinä oikeassa, että kristillisen seurakunnan saarnaviran haltijan ainoa todellinen valtuutus ja edellytys on hänen kasteensa. Luterilaisessa kirkossa ei ole virka-sakramenttia, joka valtuuttaisi ihmisen hänen kastettaan paremmin virkaansa.

Kristityksi kastettaessa ei ole erotusta etnisen taustan eikä sukupuolen mukaan, vaan kaikki ovat yhtä Kristuksessa.

Kysymys onkin siitä, toimiiko kirkko oikein antaessaan ulkoisen kutsun seurakunnan saarnavirkaan naiselle, jos Uusi testamentti opettaa toisin. Jos erityistä naispappeuskieltoa ei ole, tekee kirkko ihan oikein ja Rankinen ja kumppanit toimivat hyvässä uskossa, mutrta väärässä ymmärryksessä. Jos taas Raamatussa on naispappeuskielto, voi kirkkoa. Ehkä sekin toimii silloin hyvässä uskossa, mutta väärässä ymmärryksessä.

Hyvä neuvo on pitäytyä siihen, minkä voi varmasti tietää oikeaksi. Silloin ei menetä mitään, mutta voi voittaa paljon.

Tommi ihmetteli, mitä uskolla tekee, jos kasteessa on saanut kaiken. Se mikä kasteessa saadaan, se uskolla omistetaan. Usko itsessään ei ole mitään, se on vain tyhjä ojennettu käsi, joka tarttuu Jumalan pelastavaan armoon. Tyhjän haparointi ei pelasta ketään, vaan uskon pitää tarttua johonkin, joka pelastaa. Niitä ovat armonvälineet, eli Sana ja Sakramentit.

Teemu Kakkuri

11:48 ip.  
Blogger Tommi said...

Entäs Paavali sitten missäs on sen kaste ? ja aika puhtelevaa on varmaan kohdata Jeesus kesken lahtaus toimien valtuutus saadaan kasteessa? nyt mene kyllä sanattomaksi , en ole koskaan kuullut moista. (vaikka olenkin ex-lut)

Mutta niinhän olen itsekin toiminut sana sanoo usko ja sitten kaste ja sen on vielä vahvistanut Pyhä Henki - ja empä usko sen vahvistavan ristiin sanan kanssa.. kun tasa toisaalla varmistetaan kaste ekaksi ja sitten usko tulee jos tulee -esim kun katsoo kirkosta eroavaa nuorisojoukkua , ovatko he kaikki uskossa? -eroaminen on jo merkki uskomattomuudesta(mutta ei kaikilla) (poikkeuksena ne joiden vanhemmat ovat uskossa)

Tommi Messi Nastola

1:31 ap.  
Blogger Pena said...

Eipä Raamatussa ole 'miespappeuskäskyäkään'. Sen sijaan Matteuksen evankeliumin 23. luvussa (8-12) kielletään miehiltäkin kaikki, mitä ns 'naispappeuskiellossa' naisilta. Kristityn ei sovi ryhtyä toiselle kristitylle oppimestariksi.

Martti Pentti
Kotka

7:57 ap.  
Blogger Unknown said...

Tommi ja kaikki muutkin,

Minäkin voin suositella kirjaa:

Matti Väisänen: JOKA USKOO JA KASTETAAN, PÄÄSEE TAIVAASEEN. Hinta postikuluineen 10 €.

http://matti.vaisanen.sekl.fi/

Siinä on kasteen ja uskon suhde kohdallaan. Ei tarvitse halveksia kasteen mukanaan tuomia suurenmoisia lahjoja, mutta ei myöskään väheksyä henkilökohtaisen uskon merkitystä.

Tuo kirja ottaa myös hyvin kantaa tuossa Wislöffin kirjassa oleviin ongelmallisiin kohtiin.

Ota myös Tommi huomioon, että Apostolien teoissa on paljon ainutlaatuisia kirkkohistoriallisia tapauksia, joista ei voida vetää johtopäätöstä, että näin tulee tehdä aina ja kaikkialla. Ennemmin tulee lukea UT:n kirjeiden teologiaa, eikä varhaisen kirkon historian tuntemuskaan ole pahitteeksi.

Kyllähän ulkolähetyskentilläkin paljon väkeä kastetaan aikuisena - kun ei ole aiemmin voitu kastaa, koska ei ole Jeesuksesta mitään tiedetty. Sama Paavali, joka sai ensin kutsun ja sitten kastettiin, julistaa kirjeissään kirkasta kasteen evankeliumia.

Martti Pentti,

etkö näe mitään merkitystä raamatunkohdilla, joissa nimenomaan apostoleille annettiin tehtäväksi 1) kastaa ja opettaa, 2) jakaa ehtoollista, 3) julistaa synninpäästöä? Ettei vain olisi ollut kyseessä apostolisen viran asettaminen?

Mitä taas tulee tuohon oppimestarikohtaan: jos ajatustasi vie johdonmukaisesti eteenpäin, niin jälleen päädyn samaan lopputulokseen: poistetaan julkinen saarnavirka ja annetaan kenen tahansa hoitaa sananjulistusta ja sakramentteja. Onko tämä tosiaan viestisi ja jos ei ole, niin mikä se sitten on?

Kimmo Jaatila
SLN

2:34 ip.  
Blogger Pena said...

Apostolinen virka on ymmärtääkseni asetettu koko seurakunnan yhteiseksi. Järjestyksen vuoksi seurakunnassa tehdään työnjako, jossa saarnaaminen ja sakramenttien jakaminen annetaan soveliaille, seurakunnan tehtävään kutsumille ihmisille. Tästä on monenlaisia käytäntöjä kristikunnan eri puolilla. Suomen evankelisluterilainen kirkko toimii omalla tavallaan, joka on määritelty kirkolliskokouksessa. Sitä tapaa kannatan, koska se näyttää toimivan oloissamme ihan hyvin.

Martti Pentti
Kotka

3:51 ip.  
Blogger Matti Karhu said...

Tommille:

En ihan ymmärtänyt mitä viimeisimmässä viestissäsi tarkoitit, mutta Paavali kastettiin Damaskossa hänen saatuaan näkönsä takaisin Ananiaan pantua kätensä hänen päälleen.

Apt. 9:17 Niin Ananias meni ja astui huoneeseen, pani molemmat kätensä hänen päälleen ja sanoi: "Veljeni Saul, Herra lähetti minut - Jeesus, joka ilmestyi sinulle tiellä, jota tulit - että saisit näkösi jälleen ja tulisit täytetyksi Pyhällä Hengellä."
9:18 Ja heti putosivat hänen silmistään ikäänkuin suomukset, ja hän sai näkönsä ja nousi ja otti kasteen.

6:04 ip.  
Blogger Matti Karhu said...

unohtui; Matti Karhu, Savukoski

6:05 ip.  
Blogger Tommi said...

"Ota myös Tommi huomioon, että Apostolien teoissa on paljon ainutlaatuisia kirkkohistoriallisia tapauksia, joista ei voida vetää johtopäätöstä, että näin tulee tehdä aina ja kaikkialla." ja 650 miljoona uskovaa ja uskoontulon jälkeen kastettua on väärässä -tulkitessaan Apostolien tekoja -kirjaimelliseti tässä ajassa :) mielenkiintoinen tulkinta - opettiko sitten paavali jotain muuta oppia kirjeissään :) empä usko aika johdonmukaiseti ja selvästi opettaa , niin kuin apt.teoissakin

vaimoni oli ryttylässä opiskelemassa ja hän oli ostanut näitä matti väisäsen -Pyhä kaste raamatussa, kirkossa ja itse ostin tuon Vedestä vai Hengestä kirjan ja vielä hyvä kirja ostaa on Tapio Puolimatkan usko, tiede ja Raamattua kirja - niin voi tarkistaa -millä tutkinta mallilla Raamattua tutkii , joka naturalistisesti tai supranaturalistisesti:) Väisäne ei kovin helpolla kirjoissaan päästä "uudelleenkastajia" mutta Niilo ylivainiota lainatakseni -Pääkastajilla on sama tilenne , en kovin helpolla päästä -perustelua perusteluja :)Traditio ei kelpaa kaipaan Raamtusta nuosevaa evidenssiä:) (ymmärretäänhän täällä huumoria?)

"Tuo kirja ottaa myös hyvin kantaa tuossa Wislöffin kirjassa oleviin ongelmallisiin kohtiin." eli ilmeseti Wislöff oli väärässä ja väisäne oikeassa - kun musta kumpikin on väärässä -ei Raamatussa ole mitää todistetta sitä tukemaan että vauvat tarvii kastaa.

ja kirjoitin siitä blogiini
http://mesopotamias.blogspot.com/2008/07/tss-sairaslomalla-ollessani.html


"Kyllähän ulkolähetyskentilläkin paljon väkeä kastetaan aikuisena - kun ei ole aiemmin voitu kastaa, koska ei ole Jeesuksesta mitään tiedetty. Sama Paavali, joka sai ensin kutsun ja sitten kastettiin, julistaa kirjeissään kirkasta kasteen evankeliumia."

Mutta eikö se kumoa jo niin kutsutun pyhän järjestyksen? ja kumoaa vauvailla oletettavan uskon?
ja lisäksi kasteen antotapa on Raamatussa upotus -kun sana siihen viittaa - Toisaalta olenko menettänyt jotain kun olen mennyt uskovien kasteelle -"uudelleen kastettavaksi" ja jos saan kysyä , mitä olen menettänyt? :)

Ainiin hyvää piristvää lukemista on myös Pagan Christianity (emme olekaan niin kaukana Katolisuudesta ja pakanuudesta kuin annetaan ymmärtää:) kirjan saa ad.lbriksestä 20egellä

Tommi Messi Nastola

6:12 ip.  
Blogger Tommi said...

Tommille:

En ihan ymmärtänyt mitä viimeisimmässä viestissäsi tarkoitit, mutta Paavali kastettiin Damaskossa hänen saatuaan näkönsä takaisin Ananiaan pantua kätensä hänen päälleen.

"Apt. 9:17 Niin Ananias meni ja astui huoneeseen, pani molemmat kätensä hänen päälleen ja sanoi: "Veljeni Saul, Herra lähetti minut - Jeesus, joka ilmestyi sinulle tiellä, jota tulit - että saisit näkösi jälleen ja tulisit täytetyksi Pyhällä Hengellä."
9:18 Ja heti putosivat hänen silmistään ikäänkuin suomukset, ja hän sai näkönsä ja nousi ja otti kasteen."

Mutta miten aikusen miehen ottama uskovan kaste -voi antaa opillista tukea vauva kasteelle ja ympärileikkaustakaan ei oikein voi ottaa puolustamaan ? sitä vain tarkoitin - ja ottaa kasteen omasta vapaasta tahdosta , jonka on muuttanut Pyhä Henki - siinä on ongelma teillä -eikö sPawson sanonutkin sen selvästi - mutta se tulee muuttumaan 10-20 vuoden sisällä -ev-lut kirkko on jo murtunut :( ------ se hän on tosiasia, eikö olekin?

Tommi Messi Nastola

6:17 ip.  
Blogger Tommi said...

"Eipä Raamatussa ole 'miespappeuskäskyäkään'. Sen sijaan Matteuksen evankeliumin 23. luvussa (8-12) kielletään miehiltäkin kaikki, mitä ns 'naispappeuskiellossa' naisilta. Kristityn ei sovi ryhtyä toiselle kristitylle oppimestariksi.

Martti Pentti
Kotka"

Mutta eihän tuosta saa vesitämälläkääm miespappeutta kieltävää kohtaa---- se kuvaa sen etä Juutalaisten opinnet olivat muodotaneet oman raja-aidan Jumalan antaman säädöksen sisällä johon kuului 613 lakikohtaa joita ei ollut vt:ssä vaan oppineiden "päissä" toisaalta olen tähänkin vastannut blogissani jonka linkin kirkoitin tuonne - esim jo se , että ei vihitä naispappeutta vastustavia tekee - kirkolliskouksen päätöksen "oikeaaoppia " suojelevaksi ja estää fundamentalisti pastoreiden -omantunnon ja vakaumuksen -kunnioituksen joka muodostaa koko Ev-lut kirkon perustan -usko yhdistettynä omantuntoon ja Raamatun sanaan -eli sahataan omaa tunnustuskivijalkaa (?)

Tässäpä linkkejä aiheesta
http://www.teolinst.fi/luennot/files/PL200907.htm

http://uskojarukous.net/article.php/20080404135445984

http://vpoyhtari.blogspot.com/2008/03/piispat-aliarvioivat-uskonnollista.html

Ja jos nyt joku ihmettelee miksi -olen kiinostunut ko.aiheesta Ev.lut kirkossa (aluksi minulla oli tarkoitus tullla ev.lut kirkon papiksi ja minulla on sukulaisia vielä ev.lut kirkossa - mutta kaste ja Pyhällä Hengellä täyttyminen muutti asioita:) Tulevaisuus on Jumalan käsissä ja ajattelemme menevämme Danilo Vallan raamattukouluun Italiaan. Mitenkä on onko Kirkkojen noudatettava lakia ja lain toimivaltaa (?) ja onko sitä nuodatettu? viite usko ja rukous netin linkkin.

Tommi Messi Nastola

6:33 ip.  
Blogger marjukka said...

VOISIN VIELÄ LUETTUANI PÄIVÄKIRJAA KERRATA, MITÄ ON KIRJOITTANUT JARI Rankinen itse ja näihin sanoihin on hyvä yhtyä.

OMIA SANOJANI TÄSSÄ ENSIN...
Itse olen syntinen aina, enkä muutu paremmaksi ainakaan omasta tahdostani. Kiitos Jumalan, että Hän on antanut armon jälleen uudistaa minut tähän uskoon ja sen perustaan ja pitää siitä lujasti kiinni. Emme ole kuin päivän lapsia. Emme voi varastoida Jumalan sanaa, vaan olemme joka päivä siitä riippuvaisia. Emme elä ellemme syö.
....
Oikea opetus on tärkeää ja se tuli itselleni välttämättömäksi, kun taistelin itseni takaisin Jumalan lapseksi. Taistelulla tarkoitan sitä, että minun tuli toimia niin, että luovuin siitä, mikä ei ollut Jumalalle mieleen eikä korottanut Häntä, vaan omaa itseäni ja omia tarpeitani. Omaa tahtoa oli ollut niin tärkeä noudattaa kyselemättä, mitä Jumala tahtoo. Ja niin nytkin, luovun ns. varmoista mielipiteistäni tässä kohtaa ja annan kysymysteni jäädä tähän. Uskon, että Jumalan johdatus seurakunnan valinnassakin on mahdollista ja löydän syntien antamuksen paikan ja pöydän, jossa Kristus itse jakaa itseään.

Jumala- käsitys voi olla myös täysin vinossa, kun ei ole elänyt oikeassa opissa ja rukouksessa. Uskovien yhteys tuli tärkeäksi. Mutta kun seurakunta ei avannutkaan tietä, se piti itse etsiä ja vain raamatusta. Vieläkään ei ole seurakuntaa lähellä, jossa voisi täysin luottaa toimijoihin. Silti Jumala on hoitanut sanan ja sakramentin kautta ja ollut lähellä, kun annan kiitoksen soida ja tunnustan uskoni sanoin ja sävelin, mikä aina kysyy uskoa ja rohkeutta kirkon penkissäkin. Kaikki eivät usko.

SITTEN RANKINEN KIRJOITTAA...
Periaate on selvä. Käytännön sovellukset ovat sitten vaikeampia. Siinä kiistassa, johon itse olen joutunut, olen yrittänyt soveltaa periaatetta käytäntöön. Ymmärrän Jumalan tahdoksi, että seurakunnan paimenen virka on miehen virka. Kun näin ajattelen, käsitän Jumalan tahdoksi, etten toimita jumalanpalvelusta yhdessä naispastorin kanssa.

On uskon ja epäuskon raja. Toiset ovat rajan toisella puolella, toiset toisella. Me emme näe, missä se kulkee. Mutta se on ja Jumala näkee, missä se kulkee. On valo ja pimeys.

”Parannuksesta seurakuntamme opettavat, että ne, jotka ovat kasteen jälkeen langenneet, voivat saada syntien anteeksiantamuksen milloin tahansa, kun he kääntyvät, ja että kirkon tulee antaa synninpäästö niille, jotka näin tahtovat tehdä parannuksen.”


Moni miettii kirkkomme ja seurakuntiemme tulevaisuutta. Mihin suuntaan kirkko kulkee? Millaisiksi seurakuntamme muuttuvat tai ovat muuttumassa? Moni kysyy näitä huolestuneena tai ahdistuneena. Tulevaisuudesta tiedämme hyvin vähän. Kuitenkin tästä voimme olla varmoja: Jumalan sanaa ja evankeliumia hyvästä Vapahtajasta kannattaa julistaa. Jumalan sana voi korjata paljon. Jumalan sanan mukainen evankeliumi antaa ihmiselle perustan, jolla on turvallista olla. Perustan joka kestää tämän elämän myrskyissä ja tämän elämän jälkeen.

Isä muistutti vanhempaa veljeä, miten paljon hänellä on. Hänen on kaikki, mikä on isän. Sillä, joka on Jumalan oma, on paljon. Hänellä on syntien anteeksiantamus ja ikuinen elämä. Jumala pitää hänestä hyvää huolta. Tämän muistaminen on paras lääke kateutta vastaan. Meillä on niin paljon, ettei ole syytä kadehtia.

9:11 ip.  
Blogger Jari Rankinen said...

Kiitos Marjukka kommenteistasi. Minäkin muistutan, mistä Teemu Kakkuri muistutti. Kommenttien alle tulee kirjoittaa nimi ja kotipaikkakunta.

Kysyit, onko sillä merkitystä, kuka jakaa ehtoollisen. Jos osallistun ehtoollisenviettoon, jonka toimittaa naispastori, annan tukeni sille, että nainen toimii pastorina. Tästä syystä en mene messuun, jonka toimittamiseen osallistuu naispastori. Myöskään sitä en pidä hyvänä, että jumalanpalveluksessa joutuu kysymään, teenkö nyt oikein vai väärin. Naispappeuden torjuja tekee luultavasti tämän kysymyksen, jos on naispastorin toimittamassa jumalanpalveluksessa. Jumalanpalvelusta pitäisi saada viettää ilman tätä kysymystä. Siksi menen ehtoolliselle sinne, missä ei tarvitse tehdä tätä kysymystä.

Jari Rankinen, Vammala

10:13 ip.  
Blogger Pena said...

Jari Rankinen, kysytkö silloin itseltäsi, teetkö oikein vai väärin, kun torjut kutsun saapua Herran aterialle katsoen sen jakajan henkilöön?

Martti Pentti
Kotka

7:52 ap.  
Blogger Tommi said...

"Emme voi varastoida Jumalan sanaa, vaan olemme joka päivä siitä riippuvaisia. Emme elä ellemme syö."

Itseasiassa voimme "varastoida" Jumalan sanaa itsemme ja Pyhä Henki muistuttaa meitä jollain nillä "varastoimallla" sanalla meitä -rohkaisee ja kantaa - sanoihan Jeesus ... totuuden Henki tulee muistuttaa teitä kaikesta siitä mitä olen teille puhunut:) Jumalan siunausta:)

Tommi Messi Nastola

8:24 ap.  
Blogger Tommi said...

Kommentia Jarin tekstiin:

Surullisinta on se , että Kenialaiset(heillähän ei tiettävästi ole naispappeja?) ja muut kansat kärsii -Suomessa olevista -erimielisyyksistä. mutta uskon niin että Jumalalla on sormet pelissä , ajatellen kovenevaa lainsäädäntöä yhteiskunnassa ja se pakottaa monet seurakunnat yli kirkkokuntarajojen -sellaiseen tilanteeseen että luotammeko Jumalan huolen pitoon ja oikeastaan siinä on kova kysymys -uskallammeko luottaa Jumalaan ja "lähetä leipäsi vetten yli sillä ajan pitkään sinä saat sen jälleen" (saarn11:1)

Jumala siivilöi kansaansa, se on alkanut.

Tommi Messi Nastola

8:40 ap.  
Blogger Unknown said...

Tommille vain sellainen kommentti, että varhaisen kirkon käytäntö (traditio) nousee Raamatun opetuksesta. Kirkko on UT:n ajan jatkumo.

Ja sanonpa vielä, että UT:n kirjeiden kasteteologia ja Jeesuksen kaste- ja lähetyskäsky antavat kyllä vankan pohjan lapsikasteelle.

Mutta ei asiasta sen enempää, meidän tuskin kannattaa tukkeuttaa tätä vieraskirjaa "keskustelulla" tästä aiheesta.

Kimmo Jaatila

11:22 ap.  
Blogger marjukka said...

Samoin myös kaste sekä ehtoollisen leipä ja viini ovat ilman Jumalan sanaa pelkkää vettä, leipää ja viiniä. Jumalan sanan kanssa ja sen tähden ne ovat uudestisyntymisen pesu, Kristuksen ruumis ja veri. (Wikipedia, sakramentti)

Sakramentin pyhyys syntyy Jumalasta, joka on läsnä konkreettisessa armonvälineessä.
Luterilainen teologia seuraa sakramentin pätevyyden suhteen yleistä läntistä teologiaa: sakramentin pätevyys ei riipu sen toimittajasta tai sakramentin aineellisen olomuodon laadusta. (Wikipedia, sakramentti)

Augustinus sanoo päinvastoin, että usko sakramenttiin vanhurskauttaa, ei sakramentti. Ja tuttu on Paavalin lause: (Room. 10:10) "Sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi." (Tunnustuskirjat)

Tällaista tietoa löysin Wikipediasta ja ehkä näitä asioita ei voi enää syvemmin tarkastella, joten kuuntelen kannanottonne ja itse toimin myös Jumalan palvelijana osallistuessani ehtoolliselle ja jumalanpalvelukseen jumalanpalvelukseeen, jossa saarnataan synnistä mutta myös ylistetään pelastuksesta Kristuksessa. Katson omaan sydämeeni ja siellä ei ole mitään hyvää, mutta jos Kristus lähestyy minua voin lähestyä Häntä. Ehkä se on miespappi, joka asettuu Kristuksen persoonaan ja jonka välityksellä Kristus leivässä ja viinissä on konkreettisesti, tuntuvasti läsnä. Naispapilta ehtoollista nauttiessani olen mm. seurannut toimituksen muita ns. käytännön ja käyttäytymisen muotoja ja nekään eivät ole siten turhia havaintoja mutta näin ei Pyhä- Henki sitten olekaan jakanut sitä, mitä sillä on tarkoitus uskossa ottaa vastaan: Kristus meissä.
Marju Lehtinen, Akaa

1:55 ip.  
Blogger marjukka said...

En tiedä onko muita, jotka kokevat kuten minä, mutta koen, että ei tällainen vastausten etsiminen auta minua sittenkään kovinkaan pitkälle. Se mitä kyselin ehtoollisesta, on tärkeä kysymys, jos ja kun sitä elämässäni olen tarvinnut.. Mutta olisiko sittenkin niin, että Jumala tietää, mitä Hän antaa lapsilleen. Itse toivon, että kuulisimme seurakunnissa evankeliumia ja niin, että usko syntyy.
Siellä, missä usko saa syntyä, siellä on pöytäkin katettu sitä tarvitseville. Missäpä vaan kuulisimme tällaista julistusta, harvinaistahan se nyt on. Silloin kyselemme vasta, miten taivaaseen pääsemme, kuten evankeliumijuhlillakin saimme kuulla.

5:27 ip.  
Blogger Tommi said...

"Tommille vain sellainen kommentti, että varhaisen kirkon käytäntö (traditio) nousee Raamatun opetuksesta. Kirkko on UT:n ajan jatkumo."
Mielenkiintoista , minä kun olen kuullut että hyvin paljon on "elementtejä" Katolisesta kirkosta ,sitten pakanauskonnoista ja sitten järjen kanssa tästä sekoitettu keitos jota tyrkytetään ihmisille :) Eli varmaan rehellisenä ihmisen mynnät että koko tradio ei nouse Raamatusta vaan on vähän muokattu -esim tää piipuusoppi löytyykö sille tukea Raamatusta -siis kun huomiodaan esim. Pietarin varoitus "raatelevista susista" niin eikö seistu ekaan katolisemmkirkon politiikkaan -kun et ole samaa mieltä pää poikki (ja näihän sitä politiikkaa nyt toteutetaan teillä se näkyy mediassa , blogeissa:)


"Ja sanonpa vielä, että UT:n kirjeiden kasteteologia ja Jeesuksen kaste- ja lähetyskäsky antavat kyllä vankan pohjan lapsikasteelle."

Veikkaampae että kirkkohistorian kirjat kertovat karun totuuden - vauvoja alettiin kastamaan 200-300 luvulla jossa oli jo näkyvissä tää poliittinen-kaikille-hyvääKirkko

http://www.maijastinakahlos.net/b/opetus/uskonto-ja-kulttuuri-identiteetti-antiikin-roomassa/sallitun-ja-kielletyn-raja-kristityt-ja-%E2%80%99pakanuus%E2%80%99/
ja yksinvaltiasteema jatkui 375 luvulle saakka :) ja on tietysti niitäkin monissa kirkoissa jatka ovat sanoutuneet irti tuosta , mutta niitä taitaa olla vähän. Jos aihe kiinnostaa tässä kirja Pagan Cristianity :) ja voimme tämän kommentin jälkeen jatkaa -blogissani (klikkaat nimeä)

Tommi Messi Nastola

8:22 ap.  
Blogger man with desire said...

Jumala puhui Jeremialle ja käski hänen mennä savenvalajan huoneeseen, jossa Herra puhuisi ja opettaisi Jeremiaa. Savenvalaja tekee savesta käyttöastioita. Saven valaminen on kuva uskovan ihmisen kasvusta ja kasvunvaiheista kuinka Jumala tekee lapsestansa astian jaloa käyttöä varten. Savenvalajan huone ja saven valmistus on asia, jonka tulisi olla tuttu jokaiselle Jeesuksen opetuslapselle.


http://koti.phnet.fi/petripaavola/Savenvalaja.html

8:05 ap.  

Lähetä kommentti

<< Home