perjantaina, toukokuuta 09, 2008

Ajatuksia perjantaiaamuna

On toimittava esivallan määräysten mukaan. Tämän vaatimuksen olen kuullut monta kertaa menneen kahden vuoden aikana. Se olisi joidenkin mielestä ratkaisu kiistassa, jossa olen ollut. On sanottu, että varsinkin luterilaisen kristityn tulee toimia esivallan määräysten mukaan. Luterilainen usko – tarkoitan sitä mikä määritellään tunnustuskirjoissamme – opettaa toisin. Esivallan määräyksiä tulee totella niin pitkälle kuin se vain mahdollista. Mutta on raja, jota kristitty ei saa ylittää: Jumalaa tulee totella enemmän kuin ihmisiä. Jos esivalta käskee tehdä, minkä Jumala Raamatussa kieltää, tai jos esivalta kieltää, minkä Jumala käskee, kristitty ei toimi esivallan määräämällä tavalla. Augsburgin tunnustuksessa - luterilaisen uskon tiivistelmässä - sanotaan: ”Kristityn tulee välttämättä totella esivaltaansa ja sen lakeja, mikäli ne eivät käske tekemään syntiä, sillä siinä tapauksessa heidän tulee totella enemmän Jumalaa kuin ihmisiä.”

Pappina sinun on toimittava hengellisen esivallan – Suomen evankelis-luterilaisen kirkon – määräysten mukaan. On oltava kuuliainen kirkolle. Olet sitoutunut noudattamaan kirkon järjestystä etkä saa poiketa siitä. Myös tämän vaatimuksen olen kuullut monta kertaa. Augsburgin tunnustuksessa todetaan: ”Mutta kun piispat opettavat ja määräävät sellaista, mikä sotii evankeliumia vastaan, niin seurakunnalla on tukenaan Jumalan käsky, joka kieltää tottelemasta heitä.” Luterilainen usko ei vaadi ehdotonta kuuliaisuutta hengelliselle esivallalle. Hengellinen esivalta voi antaa myös määräyksiä, joita ei pidä totella. Kirkon historia kertoo tästä lukemattoman määrän enemmän tai vähemmän järkyttäviä esimerkkejä. Enemmän kuin ihmisiä on toteltava Jumalaa. Se on turvallinen ja oikea tie. Ihmisten totteleminen voi pahimmillaan olla hyvin vaarallinen ja väärä tie.

Periaate on selvä. Käytännön sovellukset ovat sitten vaikeampia. Siinä kiistassa, johon itse olen joutunut, olen yrittänyt soveltaa periaatetta käytäntöön. Ymmärrän Jumalan tahdoksi, että seurakunnan paimenen virka on miehen virka. Kun näin ajattelen, käsitän Jumalan tahdoksi, etten toimita jumalanpalvelusta yhdessä naispastorin kanssa.

Kaikki seurakunnan jäsenet ovat kristittyjä - siis uskovia, Jumalan lapsia ja matkalla taivaaseen. Tällaista opetusta on käsittämättömän paljon. Kirjoitan ”käsittämättömän paljon” siksi, ettei tämä ole luterilaista uskoa. Luterilaisen uskon määrittelevissä tunnustuskirjoissa sanotaan: ”Seitsenvuotias lapsikin tietää, Jumalan kiitos, mitä kirkko on: sen muodostavat pyhät uskovaiset ja ne karitsat, jotka kuulevat paimenensa äänen.” On uskovia ja niitä, jotka eivät usko. Niitä, jotka eivät usko, kuuluu myös seurakuntaan, jos seurakunnalla tarkoitetaan esimerkiksi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon paikallisseurakuntaa. Todellisen kirkon - Kristuksen ruumiin - muodostavat Jeesukseen uskovat. On uskon ja epäuskon raja. Toiset ovat rajan toisella puolella, toiset toisella. Me emme näe, missä se kulkee. Mutta se on ja Jumala näkee, missä se kulkee. On valo ja pimeys.

Pelastus on kaikkia varten. Herramme on kuollut kaikkien puolesta. Kaikkia kutsutaan uskomaan häneen. Jokainen saa tulla rajan sille puolelle, jossa uskotaan hyvään Vapahtajaan. Erityisesti tämä koskee ihmistä, joka on kastettu pienenä Jumalan lapseksi mutta joka on joutunut eroon Isästään. Tunnustuksessamme sanotaan: ”Parannuksesta seurakuntamme opettavat, että ne, jotka ovat kasteen jälkeen langenneet, voivat saada syntien anteeksiantamuksen milloin tahansa, kun he kääntyvät, ja että kirkon tulee antaa synninpäästö niille, jotka näin tahtovat tehdä parannuksen.”

Lehtitiedon mukaan Markus Malmivaara on jälleen määrätty toimittamaan jumalanpalvelus yhdessä naispastorin kanssa. Hänet on määrätty ensi sunnuntain perhemessuun Tyrvään kirkkoon. Tiedän, miten raskasta on, että asiaa hoidetaan tällä tavalla. Määrätään yhä uudestaan tekemään sellaista, mitä ei voi tehdä. Lehdessä on ilmoitus. Ja sitten sanotaan: - Kieltäydyt työtehtävistä. Et hoida työtäsi kunnolla. Voimia, hyvän Herramme siunausta Markukselle. Monet rukoilevat hänen puolestaan. Rukoukset kantavat, ne tuovat voimaa jaksaa. Jumala pitää huolta niistä, jotka tahtovat seurata hänen tahtoaan.

18 Comments:

Blogger Pena said...

Onko saarnaviran rajaaminen vain miehille lausuttu osana evankeliumia? Onko 'perinteisen virkakäsityksen' kannattaminen merkki kuulumisesta todelliseen uskovien muodostamaan seurakuntaan? Ovatko kaikki naispapit, heidän kanssaan työtä tekevät, naisten kanssa samassa tilaisuudessa virkaan vihityt ja kenties jopa sellaisten pappien kanssa työskentelevät, jotka on vihitty yhdessä naisten kanssa, erossa oikeasta kirkosta? Näinkö tiukasti raja vedetään?

Martti Pentti
Kotka

3:31 ip.  
Blogger marika a-s said...

Mielestäni naispapit eivät suinkaan ole "erossa oikeasta kirkosta", kuten M.P. sanoi, sen enempää kuin moni muukaan. Me emme yleensä tiedä varmuudella, mikä on oikein toimittu. Kuka tahansa saattaa erehtyä. Jotkut omantunnon ratkaisut ovat vaikeita.

Vammalan tapahtumasarja osoittaa kyllä jollakin lailla, että naispappeuden puolustajat ovat väärässä. Siis ainakin ne, joita nyt on ollut liikkeellä. Ainakin pappien puheet ovat olleet kovan luonteisia.Heillä näyttää olevan suuri inhimillinen väsymys naispappeuden torjujia kohtaan, eikä yhtään suvaitsevaisuutta. On päätetty pyyhkiä yksi lauma kartalta. Ajatteli kysymyksestä sitten mitä tahansa, niin ainakin tuollaista aggressiivisuutta kannattaa vältellä.

Marika Auranen-Seppälä
Kuusankoski

5:16 ip.  
Blogger Unknown said...

Martti Pentti: mitä tarkoitat sanalla evankeliumi tässä yhteydessä? Se ratkaisee aika paljon, mitä kysymykseesi voi vastata.

Raja uskovan ja ei-uskovan välillä menee siinä, uskotaanko Jeesukseen Vapahtajana. Tämän käsityksen saa kirkkaasti Jarin blogitekstiä lukemalla.

Kimmo Jaatila
Slinna

6:15 ip.  
Blogger Unknown said...

Martti Pentti: mitä tarkoitat sanalla evankeliumi tässä yhteydessä? Se ratkaisee aika paljon, mitä kysymykseesi voi vastata.

Raja uskovan ja ei-uskovan välillä menee siinä, uskotaanko Jeesukseen Vapahtajana. Tämän käsityksen saa kirkkaasti Jarin blogitekstiä lukemalla.

Kimmo Jaatila
Slinna

6:15 ip.  
Blogger Pena said...

Viittasin 'evankeliumilla' Jari Rankisen lainaamaan kohtaan Augsburgin tunnustuksessa: "Mutta kun piispat opettavat ja määräävät sellaista, mikä sotii evankeliumia vastaan, niin seurakunnalla on tukenaan Jumalan käsky, joka kieltää tottelemasta heitä." Rankisen kirjoituksesta saa käsityksen, että hänet on määrätty toimimaan tavalla, joka 'sotii evankeliumia vastaan', kun hän on saanut työtehtäväkseen toimittaa messun papiksi vihityn naisen kanssa. On todella aiheellista kysyä, mitä evankeliumilla tarkoitetaan ja mikä ei sen piiriin kuulu.

Martti Pentti
Kotka

8:01 ip.  
Blogger marika a-s said...

Ahaa, nyt ymmärrän, mitä Martti Pentti tarkoittaa. Mitä kuuluu evankeliumin piiriin? Ehdottomasti se tietty kovuus, jota on viime aikoina harjoitettu, osoittaa virheen, ei-evankeliumin. Ei pidä mennä siihen suuntaan, missä vaaditaan tunnustusasiasta luopumista. Evankeliumi ei myöskään ole sellainen sanoma kuin jokin julkilausuma. Se on elämää Kristuksen ruumiissa, miten se sitten pitääkin ymmärtää. Siihenkään suuntaan ei pidä juosta, missä yritetään tehdä evankeliumista tyhjentävä määritelmä. Evankeliumi ei ole minkään järjestön sanoma, vaan se löytyy vaikka Jeesuksen jäähyväisrukouksesta, Joh 17. Sanon tämän siksi, että jäähyväisrukous ei ole helpoista helpoin. Siitä huomaa, että paljon on vaakalaudalla. Jeesus rukoili tosissaan.

Olisi tärkeää pysyä "lujina uskon perustalla" (ks. 1 Kol 21-23. Suurta varmuutta ei ole, mutta oikea suunta hahmottuukin kyllä ainakin vähän. Juuri tästä syystä naispappeuden vastustuksen vastustus on niin paha asia.

Marika Auranen-Seppälä
Kuusankoski

8:33 ip.  
Blogger Pena said...

En ole vielä saanut vastausta kysymykseeni, miksi uskon perustaan, jolla kristityn tulee pysyä lujana, katsotaan kuuluvan kanta Suomen kirkon papinvirkaan. Asiaa käsitellään toisinaan kuin elämän ja kuoleman kysymyksenä ja toisinaan samat henkilöt korostavat, että ainoa tärkeä asia on Jeesuksen pelastustyöllään meille lahjaksi antama vanhurskaus.
En ole löytänyt tunnustuskirjoistakaan mitään viittausta pappisviran sukupuolisidonnaisuuteen. Kuitenkin 'perinteistä virkakäsitystä' nimitetään myös tunnustuksellisuudeksi.

Martti Pentti
Kotka

11:28 ip.  
Blogger marika a-s said...

Martti Pentti,

oikeastaan he eivät pidä naispappeuskantaa elämän ja kuoleman kysymyksenä, vaan haluavat seurata Hyvän Paimenen ääntä parhaan ymmärryksensä mukaan. Pyyntöhän oli, että vanhakantaiselle hengelliselle elämälle jäisi tilaa kirkossa, ei se, että kaikki taivuteltaisiin vanhalle kannalle.

En usko, että on syytä huoleen siitä, että ihmiset käyvät naispappien johtamissa jumalanpalveluksissa, jos kaikki on hyvin. Jos he taas opettavat, että Jumalasta ei voi tietää mitään, siis että ilmoitusta ei ole, tai että Vanha Testamentti on tarpeeton, parasta pysyä poissa. Jos puhe on sen suuntaista, että nyt viimeistään päästään eroon vanhoista kysymyksistä, ei olla kirkossa vaan politiikassa. Siellä pitääkin mennä eteenpäin, mutta evankeliumi on pysyvä.

Kysymys, miten naispappeuskanta vaikuttaa evankeliumiin, on väärä. Ihmisen on mahdoton ratkaista lopullisesti, että se olisi yhdentekeväkään, saati sitten ymmärtää, miten se vaikuttaa. Viime aikoina nähty metodi on ollut jonkinlaista typistämistä. Ei enää oteta huomioon yhtä eikä toista asiaa. Lopulta jää vain pieni osa julistusta.

Marika Auranen-Seppälä
Kuusankoski

6:47 ap.  
Blogger Pena said...

Marika, yhdistelet mielestäni toisistaan riippumattomia asioita. Sekä naisten että miesten joukossa on Raamattua vapaasti tai kirjaimellisesti tulkitsevia pappeja. Kummassakin ryhmässä nähdään asioita avarasti tai kapeasti. Molempien parissa seurataan Paimenen ääntä tai harhaillaan omien mietteiden perässä. Niin miehet kuin naisetkin ovat vajavaisia ihmisiä.
Vanhakantaisuus ei sinänsä ole mikään kristillinen arvo. Jeesus sanoo tekevänsä kaiken uudeksi.

Martti Pentti
Kotka

10:25 ap.  
Blogger marika a-s said...

Oikein, Pena!

Täytyy tosiaan arvioida myös vanhakantaiseksi väitettyä opetusta ja säilyttää ev.lutissa tilaisuus sitoutua tunnustukseen. Voihan sielläkin tapahtua muutoksia, kuten itse asiassa hieman jo odottelen. Pian kaikki aikuiset haluavat takaisin rippikouluun. Nyt näyttää muutenkin hyvältä,kun tarjontaa on niin paljon ja monet saarnat saa netistä. Eikä Luther-säätiö ole lannistunut, vaikka sitä alussa epäiltiin provokaatiosta ja kilpailusta.

Marika Auranen-Seppälä
Kuusankoski

10:37 ap.  
Blogger Pena said...

"Sen kirkkauden, jonka sinä olet antanut minulle, olen minä antanut heille, jotta he olisivat, niin kuin me olemme yhtä. Kun minä olen heissä ja sinä olet minussa, he ovat täydellisesti yhtä, ja silloin maailma ymmärtää, että sinä olet lähettänyt minut ja että olet rakastanut heitä niin kuin olet rakastanut minua."
Näin Jeesus rukoilee Marikan mainitsemassa Johanneksen evankeliumin 17. luvussa. Tämän perusteella ymmärrän kaikkien opillisten ja kirkkopoliittisten kiistojen vastustuksineen ja vastustuksen vastustuksineen olevan surullista syntiä. Ortodoksisessa rukouksessa on kaunis lista kristillisistä teonsanoista: puolusta, pelasta, varjele ja armahda! Kunpa osaisi näitä itsekin panna toimeen!

Martti Pentti
Kotka

9:47 ap.  
Anonymous Anonyymi said...

Erikoinen raamatun tulkinta. :D


Matti Vehviläinen
Kerava

12:28 ip.  
Blogger okl said...

pena sanoi:
"Tämän perusteella ymmärrän kaikkien opillisten ja kirkkopoliittisten kiistojen vastustuksineen ja vastustuksen vastustuksineen olevan surullista syntiä."

Ei muuta kuin ennakkoluulottomasti liihottamaan jokaisen opintuulen mukana, niin kukaan ei tee sitä surullista syntiä. Sopu sijaa antaa!

12:53 ip.  
Blogger okl said...

siis edellisessä
okl alias
Olli Lehto
Kangasala

12:55 ip.  
Blogger Pena said...

Liihotteleviin opintuuliin suhtautumisesta on Paavalin opettaja rabbi Gamaliel antanut oivallisen ohjeen (Ap.t. 5:38-39): - Jättäkää nämä miehet rauhaan, antakaa heidän olla. Jos tämä heidän ajamansa hanke on lähtöisin ihmisistä, se kukistuu itsestään. Jos se taas on Jumalasta, te ette pysty heitä kukistamaan. Pitäkää varanne! Entä jos te taistelettekin itseään Jumalaa vastaan?

Martti Pentti
Kotka

1:44 ip.  
Blogger marika a-s said...

No mutta eeeei!

Gamaliel (Apt 5) ei suinkaan antanut oivallista ohjetta outoja opintuulia kohtaan. Oli tilanne, jossa Herran enkeli oli vapauttanut apostolit vankilasta. Näitä apostoleja Gamaliel halusi puolustaa, ja vetosi silloin siihen, että monia kiertäviä rabbeja oli tapettu, eikä heidän seuraajistaan ollut enää vaivaa. Hyvä perustelu siinä tilanteessa (fariseukset ymmärsivät varmaan riekejäkin), mutta ei oikein yleistettävissä.

Marika Auranen-Seppälä
Kuusankoski

3:31 ip.  
Blogger Pena said...

Miksi Gamaliel olisi halunnut puolustaa apostoleja? Hän oli juutalaisen oikeustajun ja hurskauden asialla. Hänen ajatuksensa lienee yhtä lailla yleistettävissä kuin sen taustalla oleva Vanha testamentti.
Korinttolaiskirjeen 'nainen vaietkoon' on pikemminkin tilannekohtainen ja yleistämiseen sopimaton lausunto.

Martti Pentti
Kotka

7:50 ip.  
Anonymous Anonyymi said...

"Ei muuta kuin ennakkoluulottomasti liihottamaan jokaisen opintuulen mukana, niin kukaan ei tee sitä surullista syntiä. Sopu sijaa antaa"


Jep, eikös tässä ole ortodoksiset pileet seuraavaksi vuorossa? :D

Terveisiä Tampereelle!


Matti Vehviläinen
Kerava

1:34 ap.  

Lähetä kommentti

<< Home