sunnuntaina, syyskuuta 17, 2006

Vetoomuksen luovuttaminen arkkipiispalle

Maaliskuussa 2006 avasimme Rakentavia ratkaisuja -nettisivun (www.rakentaviaratkaisuja.fi). Sivulla on vetoomus, ettei piispan Mikko Heikan johtaman työryhmän toimenpide-ehdotuksia otettaisi kirkossamme käyttöön. Työryhmä ehdottaa kovia keinoja: pakottamista, kanteluja, rangaistuksia, jopa virasta erottamista. Työryhmän mielestä näitä tulisi soveltaa niihin pappeihin ja muihin seurakunnan työtekijöiden, jotka eivät esimerkiksi toimita jumalanpalvelusta yhdessä naispapin kanssa. Ja niihinkin jotka opettavat, ettei naispappeus ole Raamatun mukainen ratkaisu. Näiden ehdotusten sijaan vetoomuksessamme esitetään kirkkoa rakentavia ratkaisuja.

Vetoomuksella on nyt hieman yli 11.000 allekirjoittajaa. Se on mielestäni suuri määrä. Moni on haluton ottamaan kantaa tai antamaan nimeään vetoomukseen, jonka allekirjoittaminen ei tuo suosiota - vaikka pitkälti yhtyisikin vetoomukseen. Monen olen kuullut sanovan: Vetoomuksen sisältö on hyvä, mutta jätän sen allekirjoittamatta, koska ei kirkko voi ryhtyä sellaisiin toimiin, joita vetoomus vastustaa.

Perjantaina 8.9. luovutimme vetoomuksen arkkipiispa Jukka Paarmalle Turussa Katariinan pappilassa. Vetoomusta oli luovuttamassa kolmisenkymmentä seurakuntalaista, pastoria, lehtoria, teologian maisteria ja teologian opiskelijaa. Luovutustilaisuudessa oli vahva, rakentava henki. Tunnelma oli oikealla tavalla vakava. Tilaisuudessa käytetyt luovuttajien puheenvuorot ovat luettavissa Rakentavia ratkaisuja -nettisivulla (www.rakentaviaratkaisuja.fi/vetoomusluovutettu.html).

Arkkipiispa piti tilaisuudessa lyhyen puheen. Hän toivoi, että olimme kiinnittäneet huomiota siihen, että viime helmikuussa piispainkokouksessa piispat ottivat etäisyyttä piispan Heikan työryhmän raporttiin. Tämä herätti toiveita. Kun sitten keskiviikkona 13.9. piispat olivat pitäneet kokouksensa ja kertoivat kantansa Heikan työryhmän ehdotuksiin, saatoin vain ihmetellä. Piispat eivät ota mitään etäisyyttä työryhmän ehdotuksiin. He tarjoavat juuri niitä ratkaisuiksi naispappeuden tuomiin ongelmiin. En tiedä, mitä mieltä kukin piispa on ollut piispainkokouksessa. Voihan olla, että joku tai jotkut ovat olleet toisenlaisten ratkaisujen kannalla. Vain lopputuloksen tiedän. Ja sen, ettei arkkipiispa ole julkisuudessa mitenkään kritisoinut piispainkokouksen ratkaisua. Puhe etäisyyden otosta Heikan raporttiin tuntuu retoriikalta, jota minun on vaikea ymmärtää. Tai ehkä se oli heitto, joka siinä tilanteessa oli mukava heittää tarkoittamatta sen enempää.